Överföring av aktiebok

 

År 2019 infördes ett bostadsdatasystem. I systemet samlas så småningom uppgifter om husbolag, aktielägenheter samt om deras ägande och pantsättningar. Överföringen av uppgifterna till bostadsdatasystemet sker i två steg. Först överför husbolaget aktieboken till bostadsdatasystemet. Efter detta är det möjligt att göra elektroniska registreringar av ägande och pantsättning för aktielägenheterna.

Husbolagen ska göra överföringen före utgången av år 2023. Ingen avgift tas ut om överföringen görs inom den fastställda tidsfristen. 

Tjänst för överföring av aktiebok

Tjänsten för överföring av aktiebok är Lantmäteriverkets elektroniska tjänst för överföring av aktiebok. Tjänsten för överföring av aktiebok är utvecklad speciellt för de bolag som inte använder fastighetsförvaltningssystem. Som underlag för överföringen erbjuder tjänsten färdigt ifyllda uppgifter om husbolaget samt om aktielägenheterna och deras ägare.

Om du använder ett fastighetsförvaltningssystem, kontakta disponenten! Användare av fastighetsförvaltningssystem bör göra överföringen av aktieboken först när dataöverföringen mellan fastighetsförvaltningssystemet och bostadsdatasystemet tas i drift. Fråga din disponentsystemleverantör om mer detaljerad information om tidtabellen.

 


 

Driftavbrott förekommer i tjänsten ungefär en gång per månad på grund av versionsuppdatering. Preliminärt har följande driftavbrott planerats för början av år 2022:
1.2.2022, 22.2.2022, 29.3.2022, 26.4.2022, 24.5.2022, 14.6.2022  
Driftavbrottet börjar kl. 16:00 och beräknas upphöra cirka två timmar senare.

 

Hjälp med överföring av aktiebok

Stödet för överföring av aktieböcker svarar på alla frågor kring överföring av aktiebok.

Gränssnitt till disponentsystemen har öppnats

Om ditt husbolag har tillgång till ett disponentsystem kan uppgifterna i systemet användas vid överföringen av aktieböckerna. När det gäller dessa husbolag lönar det sig att börja överföra aktieböckerna först när det är möjligt att ladda upp data direkt från disponentsystemet till bostadsdatasystemet och informationstjänsten mellan bostadsdatasystemet och disponentsystemet kan tas i bruk.

Införandet av dem kräver i praktiken åtgärder från både Lantmäteriverket och disponentsystemleverantörerna.

 

Mer information om tjänsten