Överföring av aktiebok

På den här sidan finns instruktioner om överföring av aktieböcker. 

År 2019 infördes ett bostadsdatasystem. I systemet samlas så småningom uppgifter om husbolag, aktielägenheter samt om deras ägande och pantsättningar. Överföringen av uppgifterna till bostadsdatasystemet sker i två steg. Först överför husbolaget aktieboken till bostadsdatasystemet. Efter detta är det möjligt att göra elektroniska registreringar av ägande och pantsättning för aktielägenheterna.

Husbolagen ska göra överföringen före utgången av år 2022. Ingen avgift tas ut om överföringen görs inom den fastställda tidsfristen. 

Tjänsten för överföring av aktieböcker tas i användning

År 2020 införs en elektronisk tjänst för överföring av aktieböcker som är avsedd för husbolag. Som underlag för överföringen erbjuder tjänsten färdigt ifyllda uppgifter om husbolaget samt om aktielägenheterna och deras ägande. Med hjälp av dessa uppgifter kan husbolaget utföra överföringen snabbare och enklare. Om husbolaget inte har ett fastighetsförvaltningssystem eller om bolaget är litet är det bra att göra överföringen i det här skedet. 

Nästä år införs också en informationstjänst för husbolag. 

Om du vill överföra aktieboken innan den elektroniska tjänsten tas i användning kan du skicka de uppgifter som ska överföras på ett separat formulär till Lantmäteriverket. Denna möjlighet är tillgänglig från och med maj. I detta fall ska du ta kontakt med stödet för överföring av aktieböcker. Du hittar kontaktinformationen längst nere på denna sida.

Lantmäteriverket rekommenderar att husbolag tidigast utför överföringen av aktieböckerna mot år 2020. 

Gränsytorna till fastighetsförvaltningssystemen under år 2020

Om ditt husbolag har tillgång till ett fastighetsförvaltningssystem kan uppgifterna i systemet användas vid överföringen av aktieböckerna. Lantmäteriverket rekommenderar att dessa husbolag väntar med att börja överföra aktieböckerna tills det är möjligt att ladda upp data direkt från fastighetsförvaltningssystemet till bostadsdatasystemet och informationstjänsten mellan bostadsdatasystemet och fastighetsförvaltningssystemet kan tas i användning.

Lantmäteriverket erbjuder gränsytor till fastighetsförvaltningssystemen under slutet av 2019. Införandet av dem kräver i praktiken åtgärder från både Lantmäteriverket och leverantörerna av fastighetsförvaltningssystemen. 

Stödet för överföring av aktieböcker

Stödet för överföring av aktieböcker svarar på alla frågor om överföring av aktieböcker.

Telefontjänsten tfn 029 530 1144 håller öppet må–fr kl. 9–16.

Ytterligare information

Ytterligare information om överföringen av aktieböcker och om förfarandets följder för husbolag och disponenter finns i avsnittet För husbolag och disponenter.