Tjänst för överföring av aktiebok

Tjänsten för överföring av aktiebok är Lantmäteriverkets elektroniska tjänst för överföring av aktiebok. Tjänsten för överföring av aktiebok är utvecklad speciellt för de bolag som inte använder fastighetsförvaltningssystem. Som underlag för överföringen erbjuder tjänsten färdigt ifyllda uppgifter om husbolaget samt om aktielägenheterna och deras ägare.

Om du använder ett fastighetsförvaltningssystem, kontakta disponenten! Användare av fastighetsförvaltningssystem bör göra överföringen av aktieboken först när dataöverföringen mellan fastighetsförvaltningssystemet och bostadsdatasystemet tas i drift. Fråga din disponentsystemleverantör om mer detaljerad information om tidtabellen.

Överföringen av uppgifterna till bostadsdatasystemet sker i två steg. Först överför husbolaget aktieboken till bostadsdatasystemet. Efter detta är det möjligt att göra elektroniska registreringar av ägande och pantsättning för aktielägenheterna.

Husbolagen ska göra överföringen före utgången av år 2023. Ingen avgift tas ut om överföringen görs inom den fastställda tidsfristen. Från och med år 2024 tas en avgift ut för överföring av aktiebok https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/aktuellt/andringar-i-lantmateriverkets-priser-fran-och-med-112024 

Behörighet att hantera och godkänna överföring av aktiebok

Vid inloggning till överföringstjänsten för aktiebok kontrolleras med handelsregistret att den identifierade användaren är disponent eller ordförande i husbolagets styrelse. Identifieringen sker i tjänsten suomi.fi-identifikation. Du kan identifiera dig i tjänsten genom att använda MDB:s certifikatkort, ett mobilcertifikat eller personliga bankkoder. 

Disponent och styrelsens ordförande som av husbolaget anmälts till handelsregistret får med uppgifterna i handelsregistret som grund rätt att sköta ärenden i bostadsdatasystemet. Därmed kan de hantera aktiebokens uppgifter samt godkänna överföringen av aktieboken.


Hjälp med överföring av aktiebok

Stödet för överföring av aktieböcker svarar på alla frågor kring överföring av aktiebok.


Gränssnitt till disponentsystemen har öppnats

Om ditt husbolag har tillgång till ett disponentsystem kan uppgifterna i systemet användas vid överföringen av aktieböckerna. När det gäller dessa husbolag lönar det sig att börja överföra aktieböckerna först när det är möjligt att ladda upp data direkt från disponentsystemet till bostadsdatasystemet och informationstjänsten mellan bostadsdatasystemet och disponentsystemet kan tas i bruk.

Införandet av dem kräver i praktiken åtgärder från både Lantmäteriverket och disponentsystemleverantörerna.


Mer information om tjänsten


Bild: överföring av aktiebok, bruksanvisningarna.