Överföring av aktiebok

På den här sidan finns instruktioner om överföring av aktieböcker. 

År 2019 infördes ett bostadsdatasystem. I systemet samlas så småningom uppgifter om husbolag, aktielägenheter samt om deras ägande och pantsättningar. Överföringen av uppgifterna till bostadsdatasystemet sker i två steg. Först överför husbolaget aktieboken till bostadsdatasystemet. Efter detta är det möjligt att göra elektroniska registreringar av ägande och pantsättning för aktielägenheterna.

Husbolagen ska göra överföringen före utgången av år 2023. Ingen avgift tas ut om överföringen görs inom den fastställda tidsfristen. 

Tjänst för överföring av aktiebok

Tjänsten för överföring av aktiebok är Lantmäteriverkets elektroniska tjänst för överföring av aktiebok. Tjänsten för överföring av aktiebok är utvecklad speciellt för de bolag som inte använder fastighetsförvaltningssystem. Som underlag för överföringen erbjuder tjänsten färdigt ifyllda uppgifter om husbolaget samt om aktielägenheterna och deras ägare.

Om du använder ett fastighetsförvaltningssystem, kontakta disponenten! Användare av fastighetsförvaltningssystem bör göra överföringen av aktieboken först när dataöverföringen mellan fastighetsförvaltningssystemet och bostadsdatasystemet tas i drift. Fråga din disponentsystemleverantör om mer detaljerad information om tidtabellen.

Tills vidare är överföringstjänsten endast tillgänglig på finska. Den svenskspråkiga överföringstjänsten öppnas hösten 2021. Ta en titt på tjänsten (på finska).

Om du önskar att få service på svenska, kontakta stödet för överföring av aktieböcker.
 

Hjälp med överföring av aktiebok

Stödet för överföring av aktieböcker svarar på alla frågor kring överföring av aktiebok.

Se kontaktuppgifter till supporten för överföring av aktiebok

Bekanta dig med anvisningarna till tjänsten för överföring (på finska)

Gränssnitt till disponentsystemen har öppnats

Om ditt husbolag har tillgång till ett disponentsystem kan uppgifterna i systemet användas vid överföringen av aktieböckerna. När det gäller dessa husbolag lönar det sig att börja överföra aktieböckerna först när det är möjligt att ladda upp data direkt från disponentsystemet till bostadsdatasystemet och informationstjänsten mellan bostadsdatasystemet och disponentsystemet kan tas i bruk.

Införandet av dem kräver i praktiken åtgärder från både Lantmäteriverket och disponentsystemleverantörerna.