Osakeluettelon siirto

 

Vuonna 2019 otettiin käyttöön huoneistotietojärjestelmä, jonne kerätään vähitellen tiedot osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Tietojen siirtäminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin taloyhtiöt siirtävät osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään. Sen jälkeen osakehuoneistoille voidaan tehdä sähköisiä omistuksen ja panttauksen rekisteröintejä.

Taloyhtiöillä on aikaa siirron tekemiseen vuoden 2023 loppuun asti. Osakeluettelon siirrosta ei peritä maksua, kun siirto tehdään määräajassa.

Osakeluettelon siirtopalvelu

Osakeluettelon siirtopalvelu on Maanmittauslaitoksen sähköinen palvelu osakeluettelon siirtämistä varten. Palvelu tarjoaa siirron pohjaksi esitäytettyjä tietoja taloyhtiöstä sekä osakehuoneistoista ja niiden omistajista. Siirrossa voi myös hyödyntää isännöintijärjestelmästä tuotettua siirtotiedostoa.

Jos käytössäsi on isännöintijärjestelmä, ota yhteyttä isännöitsijään! Isännöintijärjestelmän käyttäjien kannattaa tehdä osakeluettelon siirto vasta siinä vaiheessa, kun tiedonsiirto isännöintijärjestelmän ja huoneistotietojärjestelmän välillä saadaan käyttöön. Kysy tarkemmasta aikataulusta omalta isännöintijärjestelmätoimittajalta.

HUOM! Taloyhtiö vastaa siirrettävistä tiedoista. Maanmittauslaitos ei tarkista siirrettäviä tietoja osakeluettelon siirron jälkeen. Taloyhtiön ilmoittamat tiedot siirtyvät sellaisenaan huoneistotietojärjestelmään.

Palvelussa on versiopäivityksestä johtuva käyttökatko noin kerran kuussa.  Alustavat ajankohdat alkuvuoden 2022 käyttökatkoille ovat seuraavat:
•  1.2.2022, 22.2.2022, 29.3.2022, 26.4.2022, 24.5.2022, 14.6.2022  
Käyttökatko alkaa klo 16:00 ja sen arvioitu kesto on kaksi tuntia.

Apua osakeluettelon siirtoon

Kaikkiin osakeluettelon siirtoon liittyviin kysymyksiin vastaa osakeluettelon siirron tuki.

 

Rajapinnat isännöintijärjestelmiin avattu

Jos taloyhtiössäsi on käytössä isännöintijärjestelmä, isännöintijärjestelmien tietoja voidaan hyödyntää osakeluettelon siirrossa. Näiden taloyhtiöiden osalta on järkevää aloittaa osakeluetteloiden siirrot siinä vaiheessa, kun osakeluettelon tiedot voidaan siirtää siirtotiedostona isännöintijärjestelmästä huoneistotietojärjestelmään ja tietopalvelu huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään voidaan ottaa käyttöön.

Rajapintojen käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä sekä Maanmittauslaitokselta että isännöintijärjestelmätoimittajilta. 
 

Lisätietoa palvelusta

 
Teknisiä ongelmia siirtopalvelun käytössä? Tarkista siirtopalvelun ajantasainen käytettävyystilanne Maanmittauslaitoksen sovellusinfosta.