Informationstjänster

Ett av de viktigaste målen med ibruktagandet av bostadsdatasystemet är att förbättra möjligheterna att få information. Bostadsdatasystemet är i fortsättningen ett riksomfattande datalager över husbolagens basuppgifter, aktielägenheter, deras ägare, pantsättningar och begränsningar.

Information om ett husbolag och dess aktielägenheter kan fås direkt efter att husbolaget har grundats i Patent- och registerstyrelsens tjänst eller när bolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet.

Om du representerar husbolaget, se den separata undersidan Informationstjänster för husbolag.

Utskrifter ur bostadsdatasystemet

Information ur bostadsdatasystemet tillhandahålls till en början i form av utskrifter, vilka är aktieboken och aktielägenhetsutskriften.

Aktieboken omfattar basuppgifter om bolaget, aktielägenheterna och deras ägare. I en utskrift över en enstaka aktielägenhet har man samlat uppgifterna om en lägenhet: basuppgifter om bolag, lägenhet, ägare, pantsättningar och begränsningar. Dessa utskrifter behövs exempelvis i samband med ett bostadsköp.

Avgiftsbelagda utskrifter ur bostadsdatasystemet kan beställas från Lantmäteriverkets kundservice. Informationstjänster kommer att tillhandahållas även via gränssnitt. Mer exakt information om utskrifternas innehåll, priser och hur man beställer dem finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Se beskrivningen av aktieboken

Se beskrivningen av aktielägenhetsutskriften

Köp utskrifter ur bostadsdatasystemet

Utskrifternas priser

Att beställa utskrifter: organisationskunder

Om banken, fastighetsmäklaren eller en annan organisationskund behöver aktielägenhetsutskriften utskriven på ett visst datum (t.ex. datumet för köpeavtalet) kan man göra så här:  
En beställning ska lämnas minst 3 arbetsdagar före utskriftsdatumet. Utskrifter görs enbart under arbetsdagar.

OBS! En utskrift kan levereras på utskriftsdagen som PDF-fil tidigast kl. 9.

På beställningsblankettens fält för tilläggsuppgifter ska anges tydligt det önskade utskriftsdatumet samt tiden då utskriften behövs, till exempel så här:
”Utskrivningsdatum för aktielägenhetsutskrift: x.x.2020. Utskriften behövs senast kl. xx.”

OBS! Om större beställningar (över 10 aktielägenheter per gång) ska avtalas genom att kontakta Lantmäteriverkets kundservice.