Informationstjänster

Ett av de viktigaste målen med ibruktagandet av bostadsdatasystemet är att förbättra möjligheterna att få information. Bostadsdatasystemet är i fortsättningen ett riksomfattande datalager över husbolagens basuppgifter, aktielägenheter, deras ägare, pantsättningar och begränsningar.

Lantmäteriverket tillhandahåller information för bl.a. husbolagens, aktieägarnas, företagens, myndigheternas och allmänhetens bruk. Information om ett husbolag och dess aktielägenheter kan fås direkt efter att husbolaget har grundats i Patent- och registerstyrelsens tjänst eller när bolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet.

Om du representerar husbolaget, se den separata undersidan Informationstjänster för husbolag.

Utskrifter ur bostadsdatasystemet

Information ur bostadsdatasystemet tillhandahålls till en början i form av utskrifter, vilka är aktieboken och aktielägenhetsutskriften.

Aktieboken omfattar basuppgifter om bolaget, aktielägenheterna och deras ägare. I en utskrift över en enstaka aktielägenhet har man samlat uppgifterna om en lägenhet: basuppgifter om bolag, lägenhet, ägare, pantsättningar och begränsningar. Dessa utskrifter behövs exempelvis i samband med ett bostadsköp.

Avgiftsbelagda utskrifter ur bostadsdatasystemet kan tills vidare beställas endast från Lantmäteriverkets kundservice. Informationstjänster kommer att tillhandahållas även via gränssnitt fr.o.m. hösten 2020. Mer exakt information om utskrifternas innehåll, priser och hur man beställer dem finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Se beskrivningen av aktieboken

Se beskrivningen av aktielägenhetsutskriften

Köp utskrifter ur bostadsdatasystemet

Utskrifternas priser