Tillgänglighetsutlåtande om webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi och uppdaterades 6.10.2020.

Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga digitala tjänster vara tillgängliga, dvs. var och en ska ha möjlighet att använda digitala tjänster på lika villkor. 

Detta utlåtande redogör för vilka brister som finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss respons på tillgängligheten av tjänsten.

Tillgängligheten av tjänsten för närvarande

Webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi uppfyller till stor del tillgänglighetskriterierna på nivåerna A och AA (WCAG 2.1) som krävs enligt lag, och det finns inga kritiska tillgänglighetsbrister på webbplatsen. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar. De viktigaste bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan i detta utlåtande.

Publiceringssystemet uppdaterades i juni 2020, och de problem med tillgängligheten som upptäcktes i samband med versionsuppdateringen åtgärdas under hösten 2020. Tillgängligheten beaktas vid utvecklingen av alla nya egenskaper. Vi följer ständigt upp tillgängligheten av tjänsten med hjälp av bland annat hjälpprogram. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Hierarki mellan sidornas rubriker

Ordningen av rubriknivåerna på sidorna i html-koden är delvis felaktig. Detta kan göra det svårt att bläddra i sidorna med en skärmläsare.

I avsnittet Tekniska gränssnitt finns en del exempelmeddelanden och exempelfiler som kan vara svåra att läsa med en skärmläsare. (WCAG 1.3.1)

Textuella motsvarigheter till bilder och diagram

På innehållssidorna finns bilder som innehåller en del text och till vilka det inte finns några beskrivande textuella motsvarigheter. Väsentlig information kan inte förmedlas på grund av bristfälliga textuella motsvarigheter, till exempel i processbilder. (WCAG 1.4.5)

Kontrastproblem i innehåll

Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är för liten i några fall. Problem förekommer till exempel i textinnehåll, knappar och sidfoten. (WCAG 1.4.3)

Insamling av uppgifter i formulär

Brister i programmatisk insamling av uppgifter från inmatningsfälten i formulären bör åtgärdas. (WCAG 1.3.5)

Kommentarer till bloggar

Kommentarfältet saknar etikett, markering av obligatoriska uppgifter och visuellt tydliga kanter. (WCAG 1.3.5)

Brister i innehållslistningar

RSS-ikonen som visas i samband med meddelande- och blogglistningar är inte helt tillgänglig. Länken Öppnas i nytt fönster innehåller ett rubrikelement som inte är optimalt för skärmläsaren. (WCAG 1.3.5)

Karusellen på förstasidan

Karusellframställningen på förstasidan kan inte användas med tangentbordet. (WCAG 2.1.1) Karusellen kommer inom kort att ersättas med en helt annan lösning.

Innehåll från andra system

Webbtjänsten omfattar innehåll som importerats från andra system och vars tillgänglighetsbrister uppstår i de ursprungliga systemen. 

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På webbplatsen finns innehåll som inte omfattas av lagstiftningens krav. Sådana innehåll är

  • filer som publicerats före 23.9.2018
  • direkta video- eller ljudsändningar som inte lagras för förvaring eller återpublicering
  • video- eller ljudinspelningar som publicerats före 23.9.2020

Märkte du några brister i tillgängligheten?

Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten av webbtjänsten. Om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande, kan du informera oss om dem. Vi tar gärna emot även andra observationer och förbättringsförslag när det gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan skicka din respons direkt till jord- och skogsbruksministeriet per e-post på [email protected] 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, kan du kontakta oss först. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning av hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten tillgänglighetskrav.fi  
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000