För husbolag och disponenter

I bostadsdatasystemet, som upprätthålls av Lantmäteriverket, samlas först uppgifterna om alla aktielägenheter. Med aktielägenhet avses förutom bostäder även till exempel garage. När aktielägenheterna har registrerats i bostadsdatasystemet är det möjligt att göra elektroniska anteckningar om ägande, pantsättning och begränsning av aktielägenheter.

Tack vare bostadsdatasystemet är det möjligt att införa digitala processer för bostadsköp, vilket bidrar till snabbare och smidigare bostadsaffärer. Det blir också lättare att använda bostaden som säkerhet för flera lån. 

På undersidorna finns information om inlösningsförfarande samt om ändringar av bolagsordningen
och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Läs mer: