För husbolag och disponenter

I Finland införs stegvis från och med början av 2019 ett elektroniskt bostadstatasystem i vilket man under en övergångsperiod för in uppgifterna om ägande och pantsättning av aktielägenheter. Systemet omfattar ett aktielägenhetsregister och ett besittningsobjektsregister.


I bostadsdatasystemet, som upprätthålls av Lantmäteriverket, samlas först uppgifterna om alla aktielägenheter. Med aktielägenhet avses förutom bostäder även till exempel garage. När aktielägenheterna har registrerats i bostadsdatasystemet är det möjligt att göra elektroniska anteckningar av ägande och pantsättning. 


Tack vare bostadsdatasystemet är det möjligt att införa digitala processer för bostadsköp, vilket bidrar till snabbare och smidigare bostadsaffärer. Det blir också lättare att använda bostaden som säkerhet för flera lån. 

 

På undersidorna finns information om överföring av bostadsbolagens aktieböcker samt om behörigheter och informationstjänster.