För lägenhetsägare

Information om bostadsdatasystemet för lägenhetsägare finns i avsnittet Bostäder och fastigheter på Lantmäteriverkets webbplats. Exempelvis följande webbplatser är nyttiga:

Du kan förstora bilden genom att klicka

För bostadsköpare och -säljare

Information om bostadsdatasystemet för bostadsköpare och -säljare finns i avsnittet Bostäder och fastigheter på Lantmäteriverkets webbplats. Exempelvis följande webbplatser är nyttiga: