För lägenhetsägare

Gamla husbolag som bildats före 2019 överförs till bostadsdatasystemet i två steg. Först överför husbolagen uppgifter om bolaget och dess lägenheter till bostadsdatasystemet genom att överföra bolagets aktiebok till systemet. Därefter kan aktieägarna göra en ansökan om registrering av ägande för lägenheterna hos Lantmäteriverket. 

Broschyrer för aktielägenhetsägare

 

För bostadsköpare och -säljare

Information om bostadsdatasystemet för bostadsköpare och -säljare finns i avsnittet Bostäder på Lantmäteriverkets webbplats. Exempelvis följande webbplatser är nyttiga: