Informationstjänster för husbolag

Från bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller kan husbolaget få uppgifter som det behöver för sin sedvanliga verksamhet. För dessa uppgifter får husbolaget tillgång till aktieboken och en lista över aktieägarnas kontaktuppgifter.

Ett husbolag som har bildats efter 1.1.2019 eller ett husbolag som har bildats före 1.1.2019 och som har överfört upprätthållandet av sin aktiebok till Lantmäteriverket, kan vid behov få aktieboken och aktieägarnas kontaktuppgifter från bostadsdatasystemet, bland annat för skickande av kallelser till bolagsstämma.

Söktjänsten för fastighetsförvaltningssystem

För att kunna öppna informationstjänsten från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet förutsätts att:

  • överföring av aktieboken har godkänts i överföringstjänsten för aktieböcker eller att husbolaget har bildats efter 1.1.2019 och därmed redan finns i bostadsdatasystemet
  • aktiegruppsbeteckningarna överförs från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet; aktiegruppsbeteckningarna kan fås från överföringstjänsten som en fil, hämtas via gränssnittet för informationstjänster eller matas in i fastighetsförvaltningssystemet för hand
  • från tjänsten har ansökts om behörighetsnyckel för överföring av aktiebok, användningsvillkoren har godkänts och behörighetsnyckeln har förts in i fastighetsförvaltningssystemet
  • leverantören av fastighetsförvaltningssystemet eller en direkt användare av gränssnittet har slutat avtal med Lantmäteriverket om förmedling eller användning av uppgifterna och Lantmäteriverket har beviljat tillstånd att använda uppgifterna
  • nödvändiga funktioner har skapats i fastighetsförvaltningssystemet av systemleverantören.

Mer information om ibruktagandet av informationstjänsten får du av leverantören av fastighetsförvaltningssystemet.

Läs mer om förfrågningstjänsten för bostadsdata för fastighetsförvaltningssystem på Lantmäteriverkets webbplats.

Läs mer om ansökning om aktiegruppsbeteckning och behörighetsnyckel i bruksanvisningen för överföringstjänsten.
 

Informationstjänster för husbolag från överföringstjänsten

Bolagets disponent som antecknats i handelsregistret eller styrelseordföranden kan logga in i överföringstjänsten för aktiebok med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och från tjänsten hämta husbolagets aktiebok, en offentlig aktiebok och listan över aktieägarnas kontaktuppgifter för husbolagets bruk. Dessa personer kan också i tjänsten Suomi.fi bemyndiga någon annan att få sina ärenden skötta i överföringstjänsten med fullmakten Hantering av uppgifter i husbolagets aktiebok och godkännande av överföring. Husbolagen får hämta uppgifter ur överlåtelsetjänsten utan avgift.

Ett husbolags aktiebok innehåller uppgifter om ägarnas födelsetider och adresser och om de begränsningar som enligt lag ska antecknas i aktieboken. Aktieboken är endast avsedd för husbolagets bruk. Den offentliga aktieboken innehåller annars samma uppgifter som husbolagets aktiebok men utan aktieägarnas födelsedatum och adresser. Aktieböckerna omfattar inte aktieägarnas e-postadresser, utan husbolaget får tillgång till en separat lista av alla aktieägares kontaktuppgifter för att exempelvis kunna skicka kallelser till bolagsstämmor. 

Om aktieägaren har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämnande visas hens kontaktinformation inte på utskrifter, såvida inte hen har meddelat en säker adress eller e-postadress för husbolaget till bostadsdatasystemet. Namn och födelsedatum för en aktieägare som har spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning visas i husbolagets aktiebok och förteckning över aktieägarnas kontaktinformation på samma sätt som för de övriga aktieägarna.

Se en noggrannare beskrivning av aktieboken

Lantmäteriverket meddelar husbolaget om registrering av ägande

Efter överföringen av aktieboken meddelar Lantmäteriverket husbolaget om nya ägare alltid till den kontaktuppgift som finns i företags- och organisationsdatasystemet (FODS), i första hand per e-post.