För nya husbolag

Nya husbolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag finns i bostadsdatasystemet från och med att de bildas. Bolagens uppgifter överförs omedelbart till bostadsdatasystemet efter att de registrerats i handelsregistret.

Läs mer om bostadsdatasystemets effekter på ett nytt bolag på sidan för byggherrar.