Materialbank

På materialbanken finns material om bostadsdatasystemet, bland annat länkar till ansökningsblanketter och utskrifter i bostadsdatasystemet. 

 

Material från tillställningar

Se inspelningar och material från tidigare tillställningar (endast på finska).