Materialbank

På materialbanken finns material om bostadsdatasystemet, bland annat länkar till ansökningsblanketter och utskrifter i bostadsdatasystemet. Mer material på svenska kommer snart. 

Broschyrer som kan skrivas ut hittar du på våra finska sidor.

 

Material från tillställningar

Se inspelningar och material från tidigare tillställningar (endast på finska).