Behandling av personuppgifter 

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter. Dataskyddsbeskrivningarna omfattar behandlingen av personuppgifter vid Lantmäteriverket. De är avsedda att informera de registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Du kan ta en titt på dataskyddsbeskrivningar som berör behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket.

Beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter, personuppgifter i bostadsdatasystemet.