Ändringar i bolagsordningen

 

Ändringar i bolagsordningen i s.k. gamla bostadsaktiebolag vars aktiebok ska överföras till bostadsdatasystemet

När bostadsaktiebolagets gällande lägenhetsbeskrivning i bolagsordningen inte motsvarar de existerande lägenheterna eller andra lokaler (om t.ex. en lägenhet delats upp till två lägenheter) ska bolagsordningen ändras så att den motsvarar de faktiska omständigheterna. 

Ändringen av bolagsordningen ska först göras elektroniskt i patent- och registerstyrelsens handelsregister. Uppgifterna flyttas från handelsregistret till Lantmäteriverkets överföringstjänst, där husbolaget ska komplettera ägaruppgifterna om de aktiegrupper som antecknats i bolagsordningen och godkänna aktieboken för överföring till bostadsdatasystemet. Uppgifterna om aktiegrupperna och lägenheterna kan inte längre ändras. 

Anslutning av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats före år 2019 till bostadsdatasystemet  

Om ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 vill flytta sin aktiebok till bostadsdatasystemet ska det först komplettera bolagsordningen med en föreskrift om att bolagets aktier ingår i det aktielägenhetsregister som avses i lagen om bostadsdatasystemet. Tillägget görs i handelsregistret som en ändring av bolagsordningen. Dessutom ska bolaget anmäla sin bolagsform för registrering i handelsregistret och i samma sammanhang ge uppgifterna om lägenheterna i elektronisk form.

Uppgifterna om det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget flyttas från handelsregistret till Lantmäteriverkets överföringstjänst, där husbolaget ska komplettera ägaruppgifterna om aktiegrupperna och godkänna aktieboken för överföring till bostadsdatasystemet. Överföringen av aktieboken ska ske mellan 1.5.2019 och 31.12.2022. 

Ändring av bolagsordningen i bostadsaktiebolag eller i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som bildats efter 1.1.2019 eller vars aktiebok redan överförts till bostadsdatasystemet

Uppgifterna om bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats 1.1.2019 eller senare tillsammans med uppgifterna om stiftande delägare finns direkt i bostadsdatasystemet. Även uppgifterna om gamla bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som redan överfört sina aktieböcker finns i bostadsdatasystemet.

När det sker en ändring av bolagsordningen i ett sådant bolag ska ändringen först registreras i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Uppgifterna om ändringen överförs direkt till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. 

Om ändringen av bolagsordningen dock gäller uppkomsten av nya aktiegrupper till exempel till följd av nyteckning (exempelvis på grund av byggande i vindsutrymmen), fusion eller delning av bolaget, ska husbolaget utan dröjsmål anmäla aktiegruppernas första ägare för registrering i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Husbolaget anmäler uppgifterna med blanketten fram till dess att de elektroniska gränsytorna tas i användning.

Blankett för anmälan om ägaruppgifter (kommer).

Ändring av aktiebolagets juridiska form till bostadsaktiebolag eller till ömsesidigt fastighetsaktiebolag

När aktiebolagets juridiska form ändras till bostadsaktiebolag eller till ömsesidigt fastighetsaktiebolag, ska bolaget först anmäla ändringen av bolagsformen för registrering till handelsregistret och i samma sammanhang ge uppgifterna om lägenheterna i elektronisk form.

Uppgifterna om bolaget som ändrats till bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag flyttas från handelsregistret till Lantmäteriverkets överföringstjänst, där husbolaget ska komplettera ägaruppgifterna om aktiegrupperna och godkänna aktieboken för överföring till bostadsdatasystemet. Överföringen av aktieboken ska ske mellan 1.5.2019 och 31.12.2022. 

Om aktiebolaget bildats efter 1.1.2019 och bolagsformen senare ändras till bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag, flyttas uppgifterna direkt till bostadsdatasystemet. Då ska aktieägaren registrera sin äganderätt. För att äganderätten ska kunna registreras ska bolagets styrelse ge aktieägaren en utredning av teckningen av aktier i anslutning till ändringen av bolagsformen.