Från aktiebrev i pappersform till elektroniskt bostadsdatasystem

Ett elektroniskt bostadsdatasystem togs i bruk i Finland 2019. I systemet insamlas stegvis omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. När en elektronisk ägaranteckning har gjorts för en aktielägenhet, ersätter anteckningen aktiebrevet i pappersform vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån.

Bostadsdatasystemet förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter och ägaranteckningar som gäller aktielägenheter, eftersom uppgifterna om lägenheternas egenskaper, ägande och besittningsrätt finns i elektroniskt format.

Bostadsdatasystemet administreras av Lantmäteriverket. I utvecklingsarbetet deltar också Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer om syftena med bostadsdatasystemet på sidan Bakgrundsinformation.

Avsnittet Hur går det till innehåller närmare anvisningar om hur bostadsdatasystemet påverkar olika aktörer.

Tidsplan

  • Lagarna om bostadsdatasystemet trädde i kraft vid ingången av 2019. I nuläget bildas nya husbolag endast digitalt, och inga aktiebrev trycks längre på papper.
  • Husbolag som är bildade före 2019 överförs till systemet i två faser: först överför husbolaget aktieboken och sedan registrerar aktieägaren sitt ägande.
    • En e-tjänst för överföring av aktieböcker avsedd för husbolag infördes våren 2020.
    • Mer information om överföring av aktiebok finns på sidan Överföring av aktiebok.
    • Mer information om registrering av ägande finns på sidan För lägenhetsägare.

Detaljerad tidsplan

Följ bostadsdatasystemet

Prenumerera på nyhetsbrev som innehåller de viktigaste aktuella frågorna om bostadsdatasystemet. Brevet skickas till din e-postadress cirka en gång i månaden.

Du kan också följa bostadsdatasystemet på Twitter.