Från aktiebrev i pappersform till elektroniskt bostadsdatasystem

 

Husbolag och disponent


Lägenhetsägare


Hur går det till ?

Närmare anvisningar och information om hur bostadsdatasystemet påverkar olika aktörer.


Materialbank


Följ bostadsdatasystemet