Begäran om rättelse av uppgifter i en överförd aktiebok

Har du överfört husbolagets aktiebok till bostadsdatasystemet, men upptäckt något som behöver korrigeras i aktiebokens uppgifter? Ingen panik, med det här formuläret kan du lämna in en begäran om rättelse till oss.

Observera att begäran om rättelse endast kan lämnas av styrelsens ordförande, disponenten eller en person med firmateckningsrätt i husbolaget.

Korrigeringen av fel i överföringen av aktieboken är avgiftsbelagt från och med 1.1.2024. Kostnaden för korrigeringen är 110 €/h enligt använd arbetstid. Vänligen fyll i husbolagets faktureringsuppgifter noggrant i de angivna fälten. Fakturan skickas i första hand till husbolagets nätfaktureringsadress i Tieke. Kontrollera att uppgifterna är tidsenliga i Tieke. Om husbolaget saknar en nätfaktureringsadress skickas fakturan till den adress som meddelats nedan.

Den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär tre månader. Vi beklagar dröjsmålet. (situationen 12.1.2024)