Begäran om rättelse av uppgifter i en överförd aktiebok

Har du överfört husbolagets aktiebok till bostadsdatasystemet, men upptäckt något som behöver korrigeras i aktiebokens uppgifter? Ingen panik, med det här formuläret kan du lämna in en begäran om rättelse till oss.

Observera att begäran om rättelse endast kan lämnas av en person med firmateckningsrätt i husbolaget, vanligen styrelsens ordförande och/eller disponenten.

Den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär två månader. Vi beklagar dröjsmålet. (situationen 10.11.2023)