Uppskattad tidtabell för ibruktagandet av tjänster

OBS! Tidtabellerna kan ändras.

År 2020

 • Överföring av aktieböcker till bostadsdatasystemet i LMV:s tjänst för överföring av aktieböcker. Tjänsten öppnades i april 2020.
 • Informationstjänsten för husbolag och disponenter om bolagets uppgifter via LMV:s tjänst för överföring av aktieböcker. Tjänsten öppnades i april 2020.
 • Lantmäteriverkets gränssnitt för överföring av aktieböcker från disponentsystemen. Tjänsten öppnades i slutet av år 2020. Tjänstens testmiljö för leverantörer av disponentsystem öppnades i april 2020.
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av leverantörerna av disponentsystem. Fråga din leverantör av disponentsystem om en mer exakt tidtabell.
 • Lantmäteriverkets gränssnitt för överföring av bolagens uppgifter till disponentsystemen. Tjänsten öppnades i slutet av år 2020. Tjänstens testmiljö för leverantörer av disponentsystem öppnades i april 2020.
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av leverantörerna av disponentsystem. Fråga din leverantör av disponentsystem om en mer exakt tidtabell.
 • Tjänsten Mina bostäder för privatpersoner lanseras i Lantmäteriverkets e-tjänst (förteckningar över bostäder samt basuppgifter). Tjänsten öppnades i september 2020.
 • Utskriftstjänsten för lägenhetsuppgifter (PDF). Tjänsten öppnades i oktober 2020. Tjänstens testmiljö för integratörer har öppnats.
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av systemleverantörer.

År 2021

 • Utskrifter på svenska via gränssnitten på våren 2021.
 • Ändringar av aktiegruppen visas på utskrifterna på sommaren–hösten 2021.
 • Den svenskspråkiga överföringstjänsten öppnas hösten 2021.

Fr.o.m. år 2022

 • Lagring av ägarens från BDS avvikande adress samt e-postadress i bostadsdatasystemet via LMV:s e-tjänst.
 • Söktjänsten för lägenhetsuppgifter (REST)
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av systemleverantörer.
 • Ansökningsgränssnitt för avtalskunder för registrering av ägande, pantsättning och begränsning samt anteckning av RS-begränsning.
 • Privatpersoner kan i LMV:s e-tjänst lämna in ansökan om registrering av ägande (om ägaranteckningen är elektronisk).
 • Köp av utskrifter i LMV:s e-tjänst.