Preliminär tidsplan för tjänsterna

OBS! Det är möjligt att tidsplanerna ändras.

 

1 januari 2019 Nya bolag (bildade efter 1.1.2019)

 • Bildning av nya bolag och ändring av bolagsordningen sker i PRS:s e-tjänst.
 • Aktieböcker och aktielägenhetsutskrifter beställs från Lantmäteriverkets kundservice.
 • Ansökan om registrering av ägande och pantsättning av aktielägenhet samt anteckning av RS-begränsning görs med formulär som finns i tjänsten suomi.fi.

1 maj 2019 Gamla bolag (bildade före 1.1.2019)

 • Överföring av aktieböcker till bostadsdatasystemet genom att lämna uppgifterna till Lantmäteriverket.
 • Aktieböcker och aktielägenhetsutskrifter även för gamla bolag beställs från Lantmäteriverkets kundservice.
 • Ansökan om registrering av ägande, pantsättning och begränsning gällande aktielägenhet även i gamla bolag görs med formulär som finns i tjänsten suomi.fi.

2020

 • Överföring av aktieböckerna till bostadsdatasystemet via Lantmäteriverkets elektronisk tjänst för överföring av aktieböcker
 • Informationstjänst om bolagets uppgifter för husbolag/disponenter via Lantmäteriverkets elektronisk tjänst för överföring av aktieböcker
 • Lantmäteriverkets gränsyta för överföring av aktieböcker från fastighetsförvaltningssystem (till bostadsdatasystem)
  • OBS! Införandet kräver också åtgärder från leverantörerna av fastighetsförvaltningssystemen. Fråga din egen leverantör av fastighetsförvaltningssystem om noggrannare tidtabell. 
 • Lantmäteriverkets gränsyta för överföring av husbolagets uppgifter (till bostadsdatasystem)
  • OBS! Införandet kräver också åtgärder från leverantörerna av fastighetsförvaltningssystemen. Fråga din egen leverantör av fastighetsförvaltningssystem om noggrannare tidtabell. 

 

 • Utskriftstjänst lanseras för integratörer.
 • Förfrågningstjänst lanseras för integratörer.
 • Tjänsten Mina bostäder lanseras för privatpersoner i Lantmäteriverkets e-tjänst (förteckningar över bostäder och grunduppgifter).
 • Det blir möjligt att köpa utskrifter via Lantmäteriverkets e-tjänst.
 • Informationstjänst för myndigheter lanseras i Lantmäteriverkets e-tjänst.

 

 • Ansökningsgränssnitt för registrering av ägande, pantsättning och begränsning och för RS-anteckning lanseras för avtalskunder.
 • Gränssnitt för samtyckeskod och statusförfrågningar lanseras för avtalskunder.
 • Privatpersoner kan ansöka om registrering av ägande via Lantmäteriverkets e-tjänst (förutsatt att de har elektronisk ägaranteckning).
 • Det blir möjligt att via Lantmäteriverkets e-tjänst registrera i bostadsdatasystemet en annan adress för ägaren än den som finns i befolkningsdatasystemet samt ägarens e-postadress.
 • Det blir möjligt att ansöka om en samtyckeskod för registrering av ägande via Lantmäteriverkets e-tjänst för privatpersoner.
 • Det blir möjligt att ansöka om en samtyckeskod för pantsättning via Lantmäteriverkets e-tjänst för privatpersoner.
 

2021

 • Organisationer kan ansöka om registrering av ägande via Lantmäteriverkets e-tjänst (förutsatt att de har elektronisk ägaranteckning).
 • Det blir möjligt att ansöka om en samtyckeskod för registrering av ägande via Lantmäteriverkets e-tjänst för organisationsägare.
 • Tjänsten Mina bostäder lanseras för organisationsägare i Lantmäteriverkets e-tjänst.