Uppskattad tidtabell för ibruktagandet av tjänster

OBS! Tidpunkterna är uppskattningar och kan eventuellt ändras.

 

2023

 • Informationstjänst för lägenhetsuppgifter (REST)
  • OBS! Det krävs också åtgärder från systemleverantörern
 • Registreringen av bostadsdatasystemet och tjänsten för överföring av aktiebok utvecklas kontinuerligt i liten skala

Från och med 2024

 • Ansökningsgränssnitt för registrering av ägande, pantsättning och begränsning 
  • Gränssnittstjänst för elektroniskt samtycke
 • Det blir möjligt att via Lantmäteriverkets e-tjänst i bostadsdatasystemet registrera en annan adress för ägaren än den som finns i befolkningsdatasystemet samt ägarens e-postadress
 • Det blir möjligt att göra en ansökan om registrering av ägande i Lantmäteriverkets e-tjänst (privatpersoner)
  • OBS! Det krävs en elektronisk ägaranteckning
 • Utskrifter kan köpas i Lantmäteriverkets e-tjänst
 • Registreringstjänsten i bostadsdatasystemet och tjänsten för överföring av aktiebok utvecklas kontinuerligt i liten skala

HTJ2-projektet, dvs. utvecklingen av bostadsdatasystemet

Läs om målen för utvecklingen av bostadsdatasystemet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats