Uppskattad tidtabell för ibruktagandet av tjänster

OBS! Tidtabellerna kan ändras.

År 2019

Nya bolag (grundade efter 1.1.2019)

 • Grundande av nya bolag samt ändring av bolagsordning i Patent- och registerstyrelsens (PRH) e-tjänst
 • Beställning av aktieböcker och aktielägenhetsutskrifter från LMV:s kundservice
 • Ansökan om registrering av ägande och pantsättning av aktielägenheter samt anmälan om anteckning av RS-begränsning med ansökningsblanketter i tjänsten Suomi.fi

Gamla bolag (grundade före 1.1.2019)

 • Överföring av aktieböcker till bostadsdatasystemet genom att skicka uppgifterna till Lantmäteriverket
 • Beställning av aktieböcker och aktielägenhetsutskrifter från LMV:s kundservice även gällande gamla bolag
 • Ansökan om registrering av ägande, pantsättning och begränsning med ansökningsblanketter i tjänsten Suomi.fi även gällande gamla bolag

År 2020

 • Överföring av aktieböcker till bostadsdatasystemet i LMV:s tjänst för överföring av aktieböcker. Tjänsten öppnas i slutet av april 2020.
 • Informationstjänsten för husbolag och disponenter om bolagets uppgifter via LMV:s tjänst för överföring av aktieböcker. Tjänsten öppnas i slutet av april 2020.
 • Lantmäteriverkets gränssnitt för överföring av aktieböcker från disponentsystemen. Tjänsten öppnas i slutet av år 2020. Tjänstens testmiljö för leverantörer av disponentsystem öppnas i mars 2020.
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av leverantörerna av disponentsystem. Fråga din leverantör av disponentsystem om en mer exakt tidtabell.
 • Lantmäteriverkets gränssnitt för överföring av bolagens uppgifter till disponentsystemen. Tjänsten öppnas i slutet av år 2020. Tjänstens testmiljö för leverantörer av disponentsystem öppnas i mars 2020.
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av leverantörerna av disponentsystem. Fråga din leverantör av disponentsystem om en mer exakt tidtabell.
 • Utskriftstjänsten för lägenhetsuppgifter (PDF). Tjänsten öppnas i september 2020. Tjänstens testmiljö för integratörer öppnas i april 2020.
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av systemleverantörer.

Fr.o.m. år 2021

 • Tjänsten Mina bostäder för privatpersoner lanseras i Lantmäteriverkets e-tjänst (förteckningar över bostäder samt basuppgifter)
 • Lagring av ägarens från BDS avvikande adress samt e-postadress i bostadsdatasystemet via LMV:s e-tjänst
 • Givande av elektroniskt samtycke till registrering av ägande (privatpersoner)
 • Givande av elektroniskt samtycke till registrering av pantsättning (privatpersoner)

 

 • Söktjänsten för lägenhetsuppgifter (REST)
  • OBS! Förutsätter åtgärder även av systemleverantörer.
 • Ansökningsgränssnitt för avtalskunder för registrering av ägande, pantsättning och begränsning samt anteckning av RS-begränsning

 

 • Köp av utskrifter i LMV:s e-tjänst
 • Privatpersoner kan i LMV:s e-tjänst lämna in ansökan om registrering av ägande (om ägaranteckningen är elektronisk)

 • För organisationsägare kan i LMV:s e-tjänst lämnas in ansökan om registrering av ägande (om ägaranteckningen är elektronisk)
 • Givande av elektroniskt samtycke till registrering av ägande (organisationsägare)
 • Givande av elektroniskt samtycke till registrering av pantsättning (organisationsägare)
 • Tjänsten Mina bostäder för organisationsägare i Lantmäteriverkets e-tjänst