Information om kakor

Kakor är små textfiler som lagras i din webbläsare när du använder webbplatsen. Syftet med kakorna är att webbplatsen ska behålla vissa av dina val (till exempel språkvalet) under en viss tid. På så sätt behöver du inte göra samma val igen när du går från sida till sida under samma session.

En del av de kakor som används på osakehuoneistorekisteri.fi är nödvändiga. Webbplatsen behöver dem för att kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en skyddad förbindelse (https).

Dessutom används kakor för besöksuppföljning och kvalitetskontroll (icke-nödvändiga). De data som dessa kakor har samlat in används av Lantmäteriverket för att analysera och föra statistik över användare på webbplatsen och för att utveckla innehållet på webbplatsen. Vi önskar att du också accepterar de icke-nödvändiga kakorna. De data som samlats in används inte för marknadsföring och de data som samlats in vid besöksuppföljningen lämnas inte till parter som står utanför Lantmäteriverket.

Det kan hända att kakor också lagras i din webbläsare av tredje parter. På vår webbplats kan vi visa innehåll i sådana parters tjänster i form av inbäddningar (till exempel videoinbäddningar). 

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
En kaka som är lagrad av Publiceringssystemet (Liferay) och som i webbläsarens inställningar bevarar informationen om hur kakorna har tillåtits. Kakan gäller i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Publiceringssystemets kaka som bevarar informationen om användarens språkval och lagrar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan gäller i ett år.

JSESSIONID
Publiceringssystemets kaka som syftar till att följa upp användarnas aktiviteter på webbplatsen och att ange att användaren aktivt använder webbplatsen. Kakan anger också hur många användare som finns på webbplatsen vid olika tidpunkter. Kakan gäller under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Publiceringssystemets kaka som används för att spara tidsstämpeln för en användares session och för att varna för att sessionen går ut. Kakan gäller under besöket på webbplatsen.

AWSALB, AWSALBCORS 
Kakorna i servermiljön förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarens session fortsätter. Den sistnämnda kakan säkerställer att webbplatserna fungerar med de senaste webbläsarversionerna. Kakorna gäller i en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
En kaka som är lagrad av Valtori och som bevarar informationen om godkännande eller förbud mot kakor i webbläsaren (kakbanner). Kakan gäller i ett år.

Kakor för besöksuppföljning och kvalitetskontroll

Om en besökare också har godkänt användningen av kakorna för besöksuppföljning och kvalitetskontroll (icke-nödvändiga), samlar besöksuppföljningen in allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen, och uppgifterna används för att utveckla e-tjänsten och för att kontrollera kvaliteten. Sådana uppgifter är till exempel

  • den webbsida via vilken besökaren gick till webbplatsen
  • de webbsidor som laddats ned
  • tidpunkten för när webbsidorna har laddats ner
  • webbläsaren och operativsystemet 
  • besökarens internetleverantör.

Besöksuppföljning

Syftet med besöksuppföljningen är inte att identifiera enskilda personer, och IP-adresserna lagras inte som hela adresser. En besökares IP-adress används dock för att utreda vilken organisation IP-adressen är registrerad för och vilken besökarens geografiska position är. Positionsdata är riktgivande: precisionen är god på landsnivå, måttlig på regionnivå och stadsnivå.

Uppföljning av antalet besökare på webbplatsen

Om du har godkänt användningen av kakor, samlar webbanalysen in allmänna statistiska uppgifter om hur du använder webbplatsen. Uppgifterna används för att utveckla nättjänsten och kvalitetskontrollen. Sådana uppgifter är t.ex. information om via vilken sida du kom till webbplatsen, vilka sidor som laddats ned, vilken tid sidorna laddats ned, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder samt din internetleverantör.

Avsikten med webbanalysen är inte att identifiera enskilda personer, och användarnas IP-adresser sparas inte i sin helhet. En användares IP-adress används dock för att fastställa hos vilken organisation IP-adressen är registrerad och för att klarlägga användarens geografiska läge.

Snoobi

Med hjälp av de kakor som är avsedda för att följa upp antalet användare på webbplatsen samlar vi in data om hur många användare det finns på webbplatsen och vilka enheter webbplatsen används med. Dessa data hjälper oss att utveckla vårt webbinnehåll.

Vi använder Snoobi för att följa upp användningen. 

Kvalitetskontroll

Siteimprove

Med hjälp av tjänsten Siteimprove övervakar vi tillgängligheten, användbarheten och kvaliteten på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi, bland annat hur länkarna fungerar. Utifrån dessa data korrigerar och förbättrar Lantmäteriverket tillgängligheten och användbarheten på sin webbplats.
IP-adresserna anonymiseras automatiskt och de data som samlats in förenas inte med enskilda personer.

Siteimprove vidarebefordrar inte data och tredje parter kan inte utnyttja kakorna och de data som kan förenas med kakorna.

NMSTAT
Kakan i Siteimprove lagrar data om användningen av webbplatsen. Kakan gäller i 1 000 dagar.
 

Tredjepartsappar

På vissa webbsidor på osakehuoneistorekisteri.fi används tredjepartsappar för att visa innehåll. Sådana appar är till exempel VideoSync-videor som är inbäddade på sidorna. När webbsidor laddas ned kan dessa appar lagra kakor i användarens webbläsare så att kakorna förmedlar data om nedladdningen av webbsidorna och om adressen till tredje part. 

I kakinställningarna på osakehuoneistorekisteri.fi är det inte möjligt att påverka dessa kakors funktion. Tredjepartskakor kan förbjudas eller tillåtas i webbläsarens kakinställningar. Anvisningar finns på aboutcookies.org.

Länkarna till sociala medier på vår webbplats förmedlar inte data om besökare till dessa tjänsteleverantörer, om länkar och delningsknappar inte klickas på.

Information om kakpolicyn och dataskyddet finns på varje tjänsts webbplats:

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Tekniska logguppgifter samlas in om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att tillhandahålla e-tjänsten och för att garantera informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller data som kan förenas med enskilda personer, till exempel data om IP-adresser och tidsstämplar. Dessa logguppgifter används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att utreda felsituationer och informationssäkerhetsincidenter.

Behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållandet av e-tjänsten och kontrollen av informationssäkerheten är nödvändig för att Lantmäteriverket ska kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheterna i enlighet med dataskyddsförordningen.

Valtoris avtalspartner, som tillhandahåller publiceringsplattformen, använder en procent av logguppgifterna om webbplatsbesöken i syfte att utveckla sin tjänst i innehållsdelningsnätet. I detta syfte överförs uppgifterna till USA på grundval av de standardavtalsklausuler om överföring av personuppgifter som antagits av EU-kommissionen. Valtori bereder en ändring som gör det möjligt att bevara logguppgifterna i innehållsdelningsnätet inom EU-området från och med hösten 2021. 

Mer information om behandlingen av personuppgifter vid Lantmäteriverket.

Anvisningar för hantering av kakor 


Anvisningar för hantering av kakor i de mest använda webbläsarna och apparna

Mobila enheter

Förbud mot användning av kakor

På osakehuoneistorekisteri.fi används en kakbanner. Under besöket på webbplatsen kan besökaren ge sitt samtycke till användning av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram.
Om besökaren inte accepterar kakor, kommer varken kakor eller insticksprogram att installeras.
Besökaren kan ändra sitt tidigare val av kakor genom att klicka på länken nedan. Då visas kakbannern igen.