Ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Med ömsesidigt fastighetsaktiebolag avses ett aktiebolag i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

Mer än hälften av lägenhetens eller lägenheternas sammanlagda golvyta i bostadsaktiebolaget upptas enligt bolagsordningen av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning. Ett sådant krav gäller inte för ömsesidiga fastighetsaktiebolag, utan mer än hälften av lägenheternas sammanlagda golvyta kan till exempel vara reserverad för affärslägenheter.

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildades 2019 ingår i bostadsdatasystemet från och med att de bildats.

Är ditt husbolag bildat före 2019?

Om ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag är bildat före 2019, är bolaget registrerat som aktiebolag i handelsregistret. Ditt bolag kan inte ingå i bostadsdatasystemet förrän bolagets juridiska form ändras till ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

På vilket sätt kan du ansluta ditt husbolag till bostadsdatasystemet?

 • Gör först en ändring av bolagsordningen i handelsregistret via PRS e-tjänst:
  • Ändra bolagets juridiska form till ömsesidigt fastighetsaktiebolag.
  • Komplettera bolagsordningen med en bestämmelse om att bolaget ingår i bostadsdatasystemet.
  • Lämna obligatoriska (strukturerade) uppgifter om bolagsordningen i elektroniskt format, bland annat en lägenhetsbeskrivning.
    
 • Vänta tills du får ett meddelande om att ändringen av bolagsordningen har registrerats i handelsregistret. Då har uppgifterna om bolaget överförts direkt till Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktieböcker och är vilande tills husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet.
 • Komplettera uppgifterna om husbolaget i överföringstjänsten med uppgifter om ägarna i olika aktiegrupper, och godkänn sedan överföringen till bostadsdatasystemet. Nu har administrationen av aktieboken överförts till Lantmäteriverket.
 • Aktieägarna kan ansöka om makulering av aktiebrev och om elektronisk registrering av ägande i bostadsdatasystemet.