Exempel på utskrifter

Exempel på utskrifter som kan fås från bostadsdatasystemet fr.o.m. 1.1.2019 finns på Lantmäteriverkets webbplats, där också innehållet i både aktieboken och aktielägenhetsutskriften beskrivs närmare.