Anvisningar för överföring av aktiebok

I tjänsten Suomi.fi sköter du följande ärenden:

  • Behörigheter för överföring av aktiebok
  • Behörighetsnyckel till husbolaget för bostadsdatasystemets informationstjänst

Gå till tjänsten suomi.fi

Disponentsystem

Om din fråga gäller hur disponentsystem fungerar, kontakta din leverantör av disponentsystem.

alt=””

I Patent- och registerstyrelsens tjänster sköter du dessa ärenden:

  • Utredning av ett husbolags företags-/bolagsform
  • Ändring av bolagsformen för ett husbolag i aktiebolagsform
  • Utredning av styrelseordföranden eller disponenten för ett husbolag
  • Uppdatering av husbolagets e-postadress och postadress
  • Ändring av bolagsordningen för ett husbolag
  • Anslutning av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag till bostadsdatasystemet
  • Ändring av bolagsordningen till elektronisk form

Gå till PRH:s tjänster

Hjälp med överföring av aktiebok

Behöver du hjälp med att använda överföringstjänsten? Stötte du på ett problem vid överföringen av aktieboken? Med denna blankett kan du lämna respons eller en begäran om kontakt.

Om du stöter på tekniska problem vid användningen av överföringstjänsten, ange i meddelandet den exakta tidpunkten då du stötte på problemet, vilka åtgärder du vidtagit dessförinnan, var någonstans i tjänsten problemet förekommer och vilken webbläsare du använde.