Hjälp med överföring av aktiebok

Behöver du hjälp med att föra över aktieboken? Se först vanliga frågor om överföring av aktieböcker. Du kan även se en inspelning på finska av webbskolningen gällande överföring av aktieboken.

Stödet för överföring av aktiebok

Om du inte hittar hjälp i din fråga eller ditt problem, svarar stödet för överföring av aktiebok vid Lantmäteriverket på alla frågor om överföring av aktieböcker.

Stödets telefontjänst på finska 029 530 1144 har öppet må–fr (vardagar) kl. 9–12. 

Vi har tyvärr brist på personal inom vårt svenskspråkiga stöd. Ifall du vill ha telefonstöd på svenska, var god och lämna ringbud via webblanketten nedan.

OBS! Om din fråga gäller disponentsystemets funktion, kontakta din disponentsystemleverantör.

Hjälp med överföring av aktiebok

Stötte du på ett problem vid överföringen av aktieboken? Med denna blankett kan du lämna respons eller en begäran om kontakt.

OBS! Om du stöter på tekniska problem vid användningen av överföringstjänsten, ange i meddelandet den exakta tidpunkten då du stötte på problemet, vilka åtgärder du vidtagit dessförinnan, var någonstans i tjänsten problemet förekommer och vilken webbläsare du använde.