Uppgifter som överförs vid överföring av aktiebok

Se en närmare förteckning över de uppgifter som ska anmälas till bostadsdatasystemet

OBS! Dessa uppgifter begärs i tjänsten för överföring av aktiebok.

(Se en beskrivning av överföringsfilen som separat importeras från fastighetsförvaltningssystemet på finska)

Obligatoriska uppgifter är markerade med asterisk (*).

Basuppgifter om bolaget

 
  Begränsningar för alla aktiegrupper i bolaget (välj i menyn)
  Aktiebrev/Interimsbevis har utfärdats för aktierna (ja/nej) *
   

Områden och byggnader

 
  Typ av fastighet (fastighet/outbrutet område/anläggning/utländsk) *
  Beteckning *
  Ägande av fastighet (ägd/arrenderad/ägd och arrenderad/ej angiven) *
  Byggnadens namn
  Kommun *
  Gatunamn *
  Gatunummer *
   

Aktiegrupper och ägare

 

Uppgifter om aktiegruppen

 
Aktiegrupp Aktier *
  Huvudbesittningsobjekt
(välj huvudbesittningsobjekt för aktiegruppen, om huvudbesittningsobjektet inte är aktielägenhet)
   
Besittningsobjekt  
Aktielägenhet Adress *
  Trappa
  Nummer och eventuell delningsbokstav
  Nummer och eventuell delningsbokstav
  Yta *
  Volym
  Typ (t.ex. 2 rum + kök + bastu)
  Användningssyfte (välj i menyn) *
   
Bilplats Beteckning *
  Typ av bilplats (välj i menyn) *
  Yta
  Volym
   
Annan lokal Beteckning *
  Typ av annan lokal (välj i menyn) *
  Användningssyfte (välj i menyn)
  Yta
  Volym
   
Ägare i aktiegruppen  
Personägare Ägarandel *
Personägare
(uppgifter om personägare inhämtas från befolkningsdatasystemet)
Förnamn
  Efternamn *
  Födelsetid *
  E-postadress
  Adressland *
  Gatuadress *
  Postnummer *
  Postanstalt *
  Specifikation av adress
Om adressland är något annat än Finland Utländsk adress *
  Specifikation av adress
   
Företagsägare Ägarandel
(uppgifter om finländska företag inhämtas från företags- och organisationsdatasystemet) Stat *
  FO-nummer *
  E-postadress
  Adressland *
  Gatuadress *
  Postnummer *
  Postanstalt *
  Specifikation av adress
Utländsk företagsägare Ägarandel
  Stat *
  Registerbeteckning *
  Registrets namn *
  E-postadress
  Adressland *
  Gatuadress *
  Postnummer 
  Postanstalt *
  Specifikation av adress
   
Begränsningar för aktiegruppen  
  Begränsningar för aktiegruppen (välj i menyn)