Osakeluettelon siirto

Huom! Tekniset kuvaukset eivät ole vielä lopullisia ja tulevat muuttumaan.

Asunto-osakeyhtiön tietojen siirto
Versio: 0.4
Pvm: 1.10.2020


Kuvaus tiedoista, joita voi tuoda asunto-osakeyhtiön järjestelmästä osakehuoneistorekisterin asunto-osakeyhtiön osakeluettelon siirtopalveluun

Osakehuoneistorekisteriin luodaan osakeluettelot asunto-osakeyhtiöittäin sähköiseen muotoon. Osakeluetteloiden siirtäminen sähköiseksi aloitetaan vuoden 2019 aikana. Asunto-osakeyhtiölle tuodaan rekisteriin osakeluettelon pohjatietoja eri tietolähteistä. Asunto-osakeyhtiön tulee pohjatietoja hyväksi käyttäen siirtää asunto-osakeyhtiön osakeluettelotiedot osakehuoneistorekisteriin ja hyväksyä osakeluettelon siirto sinne.

Osakehuoneistorekisterin pohjalle on luotu yhtiöitä varten eri viranomaisten tietolähteistä saatu paras näkemys yhtiön osakeluettelon tiedoista. Osakeluettelon tiedot käsitellään selainpohjaisella taloyhtiön tietojen siirtosovelluksella.  Asunto-osakeyhtiö voi myös siirtää omasta järjestelmästään osakeluettelon tiedot siirtotiedostolla järjestelmään. Siirtotiedoston lataamisen jälkeen asunto-osakeyhtiön tulee tarkistaa tuodut tiedot sekä käsitellä tietyt tiedot tarkistusvälineellä (mm. osakeluettelon siirtämisen hyväksyminen).

Asunto-osakeyhtiön perustiedot on tuotu valmiiksi kaupparekisteristä. Näitä tietoja ovat mm. yhtiön nimi ja kotipaikka. Järjestelmään ei tuoda kaupparekisteristä yhtiön hallintoon liittyviä tietoja. Näitä ovat mm. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tai isännöitsijän tiedot. Osakehuoneistorekisterin kirjautumiseen ja mahdollisesti tulosteille em. tiedot haetaan kaupparekisteristä tarvittaessa.

Liitteenä on kuvaus siirtotiedostojen sisällöstä. Tiedostojen siirtoprosessi tullaan kuvaamaan myöhemmin erikseen.

Asunto-osakeyhtiö saa tiedot osakehuoneistorekisteristä tietopalvelun rajapintojen kautta. Ohjeet ja kuvaus rajapinnoista tulevat näille sivustoille myöhemmin. 

Osakehuoneistorekisterissä tietojen tulee vastata yhtiön yhtiöjärjestyksen tietoja. Jos yhtiöjärjestyksessä on mainittu osakeryhmän huoneiston pinta-alaksi 50 m2, tulee tämä tieto löytyä osakehuoneistorekisteristä. Virallisen tiedon lisäksi asunto-osakeyhtiö voi tallentaa järjestelmään myös yhtiön omia tietoja (esim. jos yhtiössä on tarkistusmitattu huoneistojen pinta-alat, nämä voi tallentaa järjestelmään). Em. tietoja ei pysty tuomaan siirtotiedostoilla järjestelmään.

Osakeluettelon tiedot voi siirtää JSON-tiedostona yksi yhtiö kerrallaan. JSON-tiedoston sisältö korvaa siirtopalvelussa olevat viranomaisjärjestelmistä koostetut pohjatiedot. Alla voi tutustua esimerkkitiedostoihin ja skeemaan. 

Esimerkkitiedostot

Skeema

Lisätietoja rajapinnoista

johtava asiantuntija Markus Tast, [email protected]