Osakeluettelon siirto

Huom! Tekniset kuvaukset eivät ole vielä lopullisia ja tulevat muuttumaan.

Asunto-osakeyhtiön tietojen siirto
Versio: 0.2
Pvm: 7.11.2018


Kuvaus tiedoista, joita voi tuoda asunto-osakeyhtiön järjestelmästä  osakehuoneistorekisterin asunto-osakeyhtiön tietojen siirtovälineeseen

Osakehuoneistorekisteriin luodaan osakeluettelot asunto-osakeyhtiöittäin sähköiseen muotoon. Osakeluetteloiden siirtäminen sähköiseksi aloitetaan vuoden 2019 aikana. Asunto-osakeyhtiölle tuodaan rekisteriin osakeluettelon pohjatietoja eri tietolähteistä. Asunto-osakeyhtiön tulee pohjatietoja hyväksi käyttäen siirtää asunto-osakeyhtiön osakeluettelotiedot osakehuoneistorekisteriin ja hyväksyä osakeluettelon siirto sinne.

Osakehuoneistorekisterin pohjalle on luotu yhtiöitä varten eri viranomaisten tietolähteistä saatu paras näkemys yhtiön osakeluettelon tiedoista. Osakeluettelon tiedot käsitellään selainpohjaisella taloyhtiön tietojen siirtosovelluksella.  Asunto-osakeyhtiö voi myös siirtää omasta järjestelmästään osakeluettelon tiedot siirtotiedostolla järjestelmään. Siirtotiedoston lataamisen jälkeen asunto-osakeyhtiön tulee tarkistaa tuodut tiedot sekä käsitellä tietyt tiedot tarkistusvälineellä (mm. osakeluettelon siirtämisen hyväksyminen).

Asunto-osakeyhtiön perustiedot on tuotu valmiiksi kaupparekisteristä. Näitä tietoja ovat mm. yhtiön nimi ja kotipaikka. Järjestelmään ei tuoda kaupparekisteristä yhtiön hallintoon liittyviä tietoja. Näitä ovat mm. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tai isännöitsijän tiedot. Osakehuoneistorekisterin kirjautumiseen ja mahdollisesti tulosteille em. tiedot haetaan kaupparekisteristä tarvittaessa.

Liitteenä on kuvaus siirtotiedostojen sisällöstä. Tiedostojen siirtoprosessi tullaan kuvaamaan myöhemmin erikseen.

Asunto-osakeyhtiö saa tiedot osakehuoneistorekisteristä tietopalvelun rajapintojen kautta. Ohjeet ja kuvaus rajapinnoista näille sivustoille myöhemmin. 

Osakehuoneistorekisterissä tietojen tulee vastata yhtiön yhtiöjärjestyksen tietoja. Jos yhtiöjärjestyksessä on mainittu osakeryhmän huoneiston pinta-alaksi 50 m2, tulee tämä tieto löytyä osakehuoneistorekisteristä. Virallisen tiedon lisäksi asunto-osakeyhtiö voi tallentaa järjestelmään myös yhtiön omia tietoja (esim. jos yhtiössä on tarkistusmitattu huoneistojen pinta-alat, nämä voi tallentaa järjestelmään). Em. tietoja ei pysty tuomaan siirtotiedostoilla järjestelmään.


Yhden yhtiön tiedot ovat kahdessa eri tiedostossa.

Muutokset:

 • Merkistö UTF-8
 • Poistetaan tieto
  • ”osakekirjanAntamisPvm” - tietoa ei tarvitse siirtää uuteen osakehuoneistorekisteriin
  • ”vaihdannanrajoitus” - rajoitusten käsittely tulee olemaan laajempi kuin alun perin arvioitiin. Vaihdannanrajoituksen lisäksi täytyy käyttöliittymässä tallentaa muita rajoituksia, joita taloyhtiöllä on tiedossa. Tietoa ei tuoda siirtotiedostossa.
 • Lisätään
  • Henkilön sähköposti tieto yhteystietoihin
 • Muutetaan
  • Tieto ”kiinteistoVuokrattu” 1 = vuokrattu, 2 = oma, 3 = vuokrattu osittain
  • Koodistojen arvot muuttuneet (käytetään edelleen Tietopalvelun koodistoja)

Koodistot - käytetään Tietopalvelukoodistoja

 • Hallintakohdetyyppi
 • KohteenPintaAla2Tyyppi
 • Huoneiston käyttötarkoitus
 • Muun tilan käyttötarkoitus

 

Tiedoston vaatimukset:

 • Kaksi erillistä tiedostoa, joilla voi korvata tietojen siirrossa tuodut tiedot yhtiölle. Tiedostojen välillä tulee olla yhtenevät avaimet osakeryhmille.
 • Välimerkki - tietojen välimerkki on puolipiste.
 • Tekstissä ei saa olla lainausmerkkejä.
 • Merkistö UTF-8
 • Rivinvaihto 0x0d 0x0a (eli windows standarin mukainen rivinvaihto)
 • Päivämäärän esitysformaatti (ISO-standardi): YYYY-MM-DD
 • Desimaalierottimena pilkku (,)
 • Ei tuhaterotinta numeroissa
 • Tyhjä tieto tyhjänä (esim ;;)
 • Tiedoston nimeäminen
  • tiedot yhtiön y-tunnuksesta, tiedoston luontipäivämäärä ja tiedoston versionnumero sekä
  • joko KOHDE = hallintakohteet tai OMIST = Omistukset
  • esimerkki tiedostojen nimistä
   • 1234567-8_KOHDE1_ 20180216.csv
   • 1234567-8_OMIST1_ 20180216.csv
 • pakolliset kentät on merkitty taulukkoon

Omistajatiedot:

 • Luonnolliselle henkilölle voi tuoda myös henkilötunnuksen. Tällöin ei tarvitse tuoda syntymäaikaa.
 • Kuolinpesän tieto ilmaistaan sukunimikentässä (esim. Meikäläinen kuolinpesä). Kuolinpesän syntymäaika -kentässä tuodaan kuolleen henkilön syntymäaika. Yhteystiedot-kohdassa tuodaan kuolinpesän yhteyshenkilön osoitetiedot.

 

Hallintakohteet ja osakeryhmät, versio 0.2, 7.11.2018

Hallintakohteet ja osakeryhmät, versio 0.1, 8.3.2018

Omistajat, versio 0.2, 7.11.2018

Omistajat, versio 0.1, 8.3.2018

Tietojen kuvaukset, versio 0.1, 8.3.2018

Tietopalvelukoodistot, versio 0.11, 7.11.2018

Tietopalvelukoodistot, versio 0.1, 8.3.2018

Esimerkkitiedostot:

HK1_6628572-3_20181019.csv

HK1_6628572-3_20181019.xlsx

OM1_6628572-3_20181019.csv

OM1_6628572-3_20181019.xlsx

Vanhat versiot:

HK_V0.1 _6628572-3_20190305.csv

HK_V0.1_6628572-3_20180305.xlsx

OM_V0.1_6628572-3_20180305.csv

OM_V0.1_6628572-3_20180305.xlsx