Osakeluettelon siirto

 


Kuvaus tiedoista, joita voi tuoda asunto-osakeyhtiön järjestelmästä huoneistotietojärjestelmän osakeluettelon siirtopalveluun

Huoneistotietojärjestelmään luodaan osakeluettelot asunto-osakeyhtiöittäin sähköiseen muotoon. Osakeluetteloiden siirtäminen sähköiseksi aloitettiin vuonna 2019. Asunto-osakeyhtiölle tuodaan rekisteriin osakeluettelon pohjatietoja eri tietolähteistä. Asunto-osakeyhtiön tulee pohjatietoja hyväksi käyttäen siirtää asunto-osakeyhtiön osakeluettelotiedot huoneistotietojärjestelmään ja hyväksyä osakeluettelon siirto sinne.

Osakeluettelon tiedot voi siirtää JSON-tiedostona yksi yhtiö kerrallaan. JSON-tiedoston sisältö korvaa siirtopalvelussa olevat viranomaisjärjestelmistä koostetut pohjatiedot. Alla voi tutustua esimerkkitiedostoihin ja skeemaan. 

Esimerkkitiedostot

Skeema

Koodistot

Tietojen kuvaukset

Siirtotiedoston sisältö

Lisätietoja rajapinnoista

johtava asiantuntija Markus Tast, [email protected]