Bostadsbolags och disponenters behörigheter

Läs mer i sidan Överföring av aktiebok.