Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter för bostadsdatasystemet har publicerats på lantmateriverket.fi och suomi.fi. I samband med blanketterna finns också anvisningar om hur man fyller i dem.

lantmateriverket.fi – Blanketter och leveransadresser