Siirtopalvelun käyttöohjeet

Sisällys

Tärkeää

Siirtopalveluun siirtyminen

Asiointioikeus siirtopalvelussa

Vinkkejä palvelun käyttöön

Siirron aloittaminen

Valitun yhtiön tietojen tarkistaminen

Yhtiön perustietojen muokkaaminen

Alueiden ja rakennusten muokkaaminen

Osakeryhmien ja omistajien muokkaaminen

Yhtiön hyväksyminen

Siirron jälkeen

 

Tärkeää

Siirtopalvelussa siirrettävät tiedot eivät saa poiketa voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä. Jos yhtiöjärjestys ei ole ajan tasalla, keskeytä siirto ja tee yhtiöjärjestyksen muutos ja anna tiedot uudessa sähköisessä muodossa (rakenteisena) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palvelussa. Lue ohje yhtiöjärjestyksen muutosilmoituksesta prh.fi-sivuilta. 

Kun yhtiöjärjestyksen tiedot on rekisteröity uudessa sähköisessä muodossa, yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän tiedot tulevat PRH:sta automaattisesti siirtopalvelun pohjatiedoiksi. Tällöin voit jatkaa siirtoa täydentämällä osakeryhmien omistajatiedot. 

Huom! Jos käytössäsi on isännöintijärjestelmä ja hyväksyt osakeluettelon siirron siirtopalvelussa, tiedot eivät siirry isännöintijärjestelmään. Isännöintijärjestelmän käyttäjien kannattaa tehdä osakeluettelon siirto vasta sitten, kun tiedonsiirto järjestelmien välillä saadaan käyttöön. Lue lisää osakeluettelon siirrosta.

Katso siirtopalvelun yleisesittely videolta (kesto n. 11 min)

Siirtopalveluun siirtyminen

Pääset siirtopalveluun Osakeluettelon siirto -pääsivulta painamalla Siirry palveluun -painiketta. Tämän jälkeen, ennen palveluun siirtymistä sinun on tunnistauduttava sähköisesti suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Voit tunnistautua esimerkiksi pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella (Lisätietoja tunnistautumisesta). Tunnistautumista ei voi ohittaa, koska sen perusteella määräytyvät yhtiöt, joiden osakeluetteloita sinulla on oikeus käsitellä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, ota yhteyttä osakeluettelon siirron tukeen, p. 029 530 1144.

Tunnistautumisen jälkeen palvelu antaa luettavaksi käyttöehdot. Lue ne huolellisesti läpi. Kun olet perehtynyt käyttöehtoihin, hyväksy ne. Tämän jälkeen pääset siirtymään palveluun. Jos käyttöehtoihin tulee muutoksia, sinun tulee hyväksyä ne uudelleen palveluun tunnistautumisen yhteydessä.

Asiointioikeus siirtopalvelussa

Käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen saat listan niistä taloyhtiöistä, joiden osakeluettelon siirtoon sinulla on oikeus kaupparekisterin tallennettujen edustajatietojen perusteella. Isännöitsijä ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja saavat asiointioikeuden huoneistotietojärjestelmään eli he voivat suoraan kaupparekisteritietojen perusteella käsitellä osakeluettelon tietoja ja hyväksyä osakeluettelon siirron. Pelkkä hallituksen jäsenyys tai nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä ei siis riitä.

Jos listalta puuttuu taloyhtiö, jonka osakeluettelon aiot siirtää ja jonka isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja olet, pitää edustajatiedot korjata kaupparekisteriin ennen siirron tekemistä. Tämän jälkeen yhtiö tulee näkyviin listalle. Lisätietoja tietojen korjaamisesta PRH:n verkkosivuilla.

Jos hallinnoimiasi yhtiöitä on paljon, voit käyttää apuna hakutoimintoa. Haku toimii yhtiön y-tunnuksella.

Vinkkejä palvelun käyttöön

Siirtopalvelun kunkin sivun tiedot tallentuvat Tallenna-painikkeella. Jos et pysty tarkistamaan kaikkia tietoja kerralla, voit palata siirtopalveluun myöhemmin. Tiedot, jotka olet tallentanut, säilyvät palvelussa.

Jos haluat sivun tallentamisen jälkeen vielä muokata tietoja, ota rasti pois Tiedot on tarkistettu -kohdasta ja tallenna sivu. Tällöin se vapautuu taas muokattavaksi. Sen jälkeen korjaa tarvittavat kohdat, laita rasti takaisin Tiedot on tarkistettu -kohtaan ja tallenna uudelleen. Tietoja on mahdollista muokata siihen asti, kunnes kaikki tiedot on tarkistettu ja lähetetty eteenpäin Maanmittauslaitokselle.

Palvelussa on 15 minuutin aikakatkaisu. Jos et tee mitään 15 minuuttiin, sinun kannattaa päivittää sivu ensin, jotta varmistat tietojen tallentumisen. Säännöllinen sivulta toiselle siirtyminen tai tietojen tallentaminen pitävät palvelun aktiivisena.

Pääset aina takaisin palvelun etusivulle huoneistotietojärjestelmän logoa klikkaamalla. Sivun ylälaidassa näkyy myös navigaatiopolku, joka näyttää, millä sivulla olet kullakin hetkellä.

Siirtopalvelun sisällä on lyhyitä ohjeita, jotka auttavat tietojen täyttämisessä. Jos kaipaat jostakin kohdasta yksityiskohtaisempia ohjeita, ne löytyvät tältä sivulta.

Siirron edetessä voit koska tahansa tulostaa osakeluetteloluonnoksen. Aluksi osakeluetteloluonnoksessa näkyvät vain eri viranomaisilta tulleet, esitäytetyt tiedot.

Kun olet tarkistanut kaikki tiedot, hyväksy siirto yhtiösivun alareunan Hyväksy tiedot -painikkeella. Tämän jälkeen osakeluettelo siirtyy huoneistotietojärjestelmään eikä tietoja voi enää muokata. Osakeluetteloa ylläpidetään huoneistotietojärjestelmään tehtyjen rekisteröintien perusteella.

Siirron aloittaminen

Siirtosovelluksen etusivulla näkyvät kaikki yhtiöt, joita sinulla on oikeus käsitellä. Jos yhtiö puuttuu listalta, sinulla ei ole asiointioikeuksia Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä. Taloyhtiösi on päivitettävä edustajatiedot ajan tasalle kaupparekisteriin.

Aloita osakeluettelon siirto valitsemalla listasta yhtiö. Jos sinulla on oikeus käsitellä useampia yhtiöitä, tee siirto yksi yhtiö kerrallaan. Yhtiön nimeä klikkaamalla pääset yhtiön sivulle, jossa näkyvät kaikki tarkistettavat tiedot.

Valitun yhtiön tietojen tarkistaminen

Siirrettävien tietojen pitää vastata voimassaolevaa yhtiöjärjestystä. Aloita tietojen tarkistaminen hakemalla palvelusta yhtiöjärjestys Hae yhtiöjärjestys -painikkeella.

Kunkin yhtiön osakeluettelotiedot muodostuvat kolmesta osiosta: 

 • Yhtiön perustiedot
 • Alueet ja rakennukset
 • Osakeryhmät ja omistajat

Valitsemasi yhtiön nimi, y-tunnus ja perustiedot sekä se, onko yhtiön perustiedot tarkistettu vai ovatko ne tarkistamatta, näkyvät ylimpänä yhtiön sivulla.  

Pääset muokkaamaan eri osioita kynä-painikkeella. Kaikki osiot pitää tarkistaa ja tallentaa ennen kuin voit lopullisesti hyväksyä osakeluettelon siirron.

Yhtiön muokkausta on rajoitettu (tietoja on tullut PRH:lta)

Jos yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmä on muutettu Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa uuteen sähköiseen (rakenteiseen) muotoon, yhtiön tiedot ovat siirtyneet suoraan osakeluettelon siirtopalveluun. Tällöin yhtiön tiedoista voi muokata ainoastaan yhtiön perustietoja, omistajatietoja ja rajoituksia. 

Jos haluat vielä muokata muita tietoja, ota tarvittaessa yhteyttä PRH:n asiakaspalveluun.

Yhtiön perustietojen muokkaaminen

Pääset muokkaamaan yhtiön perustietoja painamalla Tarkista yhtiön perustiedot -painiketta.

Katso video yhtiön perustietojen muokkaamisesta (kesto n. 3 min)

Rajoitukset

Yhtiön perustiedot -sivulla lisätään koko yhtiön kaikkia osakeryhmiä koskevat rajoitukset. Lisää rajoitus -painikkeella pääset lisäämään uusia rajoituksia. 

HUOM! Jos rajoitus ei koske kaikkia osakeryhmiä, ei rajoitusta merkitä yhtiön perustiedoissa. Yksittäistä osakeryhmää koskeva rajoitus merkitään kunkin osakeryhmän omissa tiedoissa. 

Alla on kerrottu tarkemmin erilaisista rajoituksista.

Rajoitukset, jotka koskevat aina kaikkia yhtiön osakeryhmiä

Alla olevat rajoitukset koskevat aina kaikkia yhtiön osakeryhmiä.

 • Aravarajoituslain mukainen merkintä: Aravalainoitetun asunto-osakeyhtiön osakkeet ovat vuokralaisen vuokraoikeuden nojalla omaksilunastamiskelpoiset. Jos taloyhtiö on maksanut aravavelan pois, rajoitusmerkintää ei tarvitse tehdä.
 • Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukainen merkintä: Asunto-osake saadaan luovuttaa kunnalle tai Valtion asuntorahaston nimeämälle luovutuksensaajalle.
 • Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain mukainen merkintä: Asunto-osakkeet saadaan luovuttaa vain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nimeämälle luovutuksensaajalle.
 • Aravalain mukainen merkintä: Aravavuokrataloyhtiön osakkeet saadaan luovuttaa vain kunnalle tai Valtion asuntorahaston nimeämälle luovutuksensaajalle määrättyä luovutuskorvausta vastaan. Jos taloyhtiö on maksanut aravavelan pois, rajoitusmerkintää ei tarvitse tehdä.
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva vaihdannanrajoitus, HITAS: Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirtyneet osakkeet.

HUOM! Yhtiöjärjestykseen sisältyvät ulkomaalaislausekkeet ovat nykyään mitättömiä, joten niitä ei voi lisätä siirtopalvelussa.

Rajoitukset, jotka voivat koskea kaikkia yhtiön osakeryhmiä tai ainoastaan osaa yhtiön osakeryhmistä

 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva lunastusrajoitus (lunastuslauseke): Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä, yhtiön osakkaalla tai muulla taholla on oikeus lunastaa yhtiön ulkopuoliselle siirtynyt osake.
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva muu vaihdannanrajoitus   (= etuosto, suostumus, vanha lunastuslauseke)
  • Etuostolauseke: Osakkeenomistajan on tarjottava jo ennen suunniteltua luovutusta osaketta muiden osakkeenomistajien tai yhtiön lunastettavaksi. Mahdollinen vain ennen v. 1992 perustetuissa yhtiöissä.
  • Suostumuslauseke: Osakkeen luovuttamiseen vaaditaan yhtiön suostumus. Mahdollinen vain ennen v. 1992 perustetuissa yhtiöissä.
  • Vanha lunastuslauseke: Lausekkeeseen sovelletaan säännöksiä, jotka olivat voimassa ennen 1.7.2010 voimaan tullutta uutta asunto-osakeyhtiölakia.

Lue lisää lunastusmenettelystä.

Rajoitukset, jotka koskevat ainoastaan yksittäisiä osakeryhmiä

Alla olevat rajoitukset voi valita ainoastaan osakeryhmäkohtaisena rajoituksena. HUOM! Jos rajoitus koskee vain yksittäisiä osakeryhmiä, lisää se erikseen kullekin osakeryhmälle osakeryhmän omalla sivulla.

 • Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan: Yhtiökokous on päättänyt, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on otettu yhtiön hallintaan.
 • Lesken hallintaoikeus: Asunto-osaketta ei saa ilman lesken suostumusta luovuttaa tai pantata.
 • Testamenttiin perustuva käyttöoikeus: Omistaja ei saa ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta luovuttaa tai pantata asunto-osaketta.
 • Testamenttiin sisältyvä vallintarajoitus: Omistaja ei saa ilman testamentissa nimetyn henkilön suostumusta luovuttaa tai pantata asunto-osaketta.

Yhtiön perustiedot

Yhtiön perustiedoissa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti oikeudellinen muoto (asunto-osakeyhtiö/keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kotipaikka ja yhtiön kaupparekisterin rekisteröintipäivä. Näitä tietoja et pääse muuttamaan siirtopalvelussa. Jos jokin edellä mainituista tiedoista on virheellinen, keskeytä siirto ja korjaa tiedot PRH:n kaupparekisteriin. Lue ohje yhtiöjärjestyksen muutosilmoituksesta prh.fi-sivuilta. 

Valitse oikea vaihtoehto sen mukaan, onko yhtiöllä paperiset osakekirjat tai väliaikaistodistukset vai ei.

Kun olet tarkistanut yhtiön perustiedot, laita rasti ruutuun Tiedot on tarkistettu ja paina Tallenna-painiketta. Yhtiösivun ylälaidassa oleva tieto muuttuu tilaan Yhtiön perustiedot on tarkistettu.

Katso videolta, miten voit muokata tietoja vielä tallentamisen jälkeen (kesto n. 2 min)

Alueiden ja rakennusten muokkaaminen

Tarkista seuraavaksi alueet ja rakennukset Tarkista-painikkeen kautta.

Alueet

Tyyppi

Valitse alueen tyyppi.

 • Kiinteistö: Yhtiön omistama tai vuokraama maapohja (maanomistuksen yksikkö), joka on merkitty kiinteistörekisteriin.
 • Määräala: Kiinteistöstä erotettu määrätty alue, jota ei ole rekisteröity kiinteistöksi. 
 • Laitos: Maanvuokraoikeus, joka voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle kiinteistön omistajaa kuulematta.
 • Ulkomainen alue: Kiinteistö, joka sijaitsee ulkomailla.
Tunnus

Tarkista alueen tunnus. Selvitä voimassa oleva kiinteistötunnus Maanmittauslaitoksen palvelussa.

 • Kiinteistötunnus: Kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus, esimerkiksi 935-401-1-60.
 • Määräalatunnus: Kiinteistörekisteriin merkityn määräalan tai erillisenä luovutetun yhteisalueosuuden yksilöivä tunnus, esimerkiksi 935-401-1-60-M601.
 • Laitostunnus (vuokraoikeus): Kiinteistörekisteriin merkityn vuokraoikeuden yksilöivä tunnus, esimerkiksi 935-401-1-60-L1.
 • Ulkomainen tunnus: Ulkomailla sijaitsevan kiinteistön tunnus.

Tunnus voi olla

 • Voimassa: tunnus on olemassa ja se on voimassa.
 • Lakannut: tunnus on olemassa, mutta se ei ole enää voimassa.
 • Ei löytynyt: tunnusta ei ole olemassa.
 • Ei voitu tarkistaa: koskee vain ulkomaisia tunnuksia.
Kiinteistön omistus

Valitse kiinteistön omistukseksi joko vuokrattu tai omistettu. Poikkeustapauksissa (esim. tontin lunastus) valitse vuokrattu ja omistettu.

Kun olet tarkastanut kaikki alueen tiedot, paina tallenna alue. Tallennuksen jälkeen voit vielä muokata alueen tietoja. Tiedot päivittyvät uudelleen tallentamalla. Voit tarvittaessa lisätä alueen Lisää alue -painikkeen kautta.

Rakennukset

Tarkista tai täytä rakennusten tiedot. 

Joissakin tapauksissa pohjatiedoissa saattaa olla merkintä väliaikainen kokoomarakennus. Nimeä tässä tapauksessa rakennus uudelleen. Jos pohjatiedoissa on virheitä, korjaa tiedot tai poista ja lisää tarvittaessa rakennus kokonaan uudelleen. 

Rakennusta ei kuitenkaan voi poistaa, jos siihen on liitetty voimassa olevia osakeryhmiä. Jos haluat poistaa rakennuksen, siirrä osakeryhmät ensin oikealle rakennukselle Osakeryhmät ja omistajat -osiossa.

Rakennuksen nimi

Jos rakennukselle on yhtiöjärjestyksessä annettu nimi, esimerkiksi kirjain tai numero, kirjoita se tähän kohtaan. Jos taloyhtiöön kuuluu useampia rakennuksia eikä rakennuksilla ole yhtiöjärjestyksessä nimiä, anna rakennuksille nimet (esim. Talo 1). Nimen avulla osakeryhmät on siirtopalvelussa helpompi kohdistaa oikealle rakennukselle. 

Rakennustunnus

Digi- ja väestötietoviraston antama pysyvä rakennustunnus yksilöi rakennuksen ja on pysyvä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tunnusta hyödynnetään rakennuksen ensisijaisena tunnistetietona yhteiskunnassa järjestelmien ja rekisterien välisessä tietojen vaihdossa.

Rakennustunnusta ei pääse muokkaamaan siirtopalvelussa. Rakennustunnus-kohta voi olla myös tyhjä. Voit jatkaa siitä huolimatta siirtoa.

Lue lisää rakennustunnuksesta

Kunta

Valitse, sijaitseeko rakennus Suomessa vai ulkomailla. Valitse kunta valikosta.

Kadunnimi suomeksi

Kadunnimi on annettava joko suomeksi tai ruotsiksi.

Kadunnimi ruotsiksi

Kadunnimi on annettava joko suomeksi tai ruotsiksi.

Kadunnumero

Anna kadunnumero tähän.

Lisää osoite

Jos rakennuksella on useampi kuin yksi osoite, lisää osoite Lisää osoite -painikkeen kautta. Osoitteita ei voi poistaa rakennuksen tallennuksen jälkeen.

Lisää tai poista rakennus

Voit lisätä puuttuvan rakennuksen Lisää rakennus -painikkeella. Rakennusta ei tarvitse lisätä siirtopalvelussa, jos siihen ei kohdistu osakeryhmiä.

Rakennusta ei voi poistaa, jos siihen on liitetty voimassa olevia osakeryhmiä. Jos haluat poistaa rakennuksen, siirrä osakeryhmät ensin oikealle rakennukselle Osakeryhmät ja omistajat -osiossa.

Tallenna rakennus

Kun olet tarkistanut kaikki rakennuksen tiedot, paina Tallenna rakennus. 

Kun olet tarkistanut alueiden ja rakennusten tiedot, laita rasti ruutuun Alueiden ja rakennusten tiedot on tarkistettu ja paina Tallenna-painiketta.

Osakeryhmien ja omistajien muokkaaminen

Valitse listalta osakeryhmä ja paina kynä-painiketta. Osakeryhmä avautuu muokkaustilaan.

Voit lisätä uuden osakeryhmän Yhtiö-sivulla Lisää osakeryhmä -painikkeen kautta. Kirjoita osakesarjat ja osakkeiden lukumäärä ja paina Tallenna muutokset. Pääset tämän jälkeen muokkaamaan osakeryhmän tietoja.

HUOM! Palvelussa siirrettävät osakeryhmät eivät saa poiketa voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä. Esitäytetyistä tiedoista puuttuvan osakeryhmän saa lisätä ainoastaan, jos osakeryhmä on voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen. Esitäytetyissä tiedoissa olevan osakeryhmän saa poistaa ainoastaan, jos se ei ole voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen.

Osakeryhmä

Osakeryhmätunnus

Osakeryhmällä tarkoitetaan ryhmää osakkeita, jotka yhdessä oikeuttavat tietyn huoneiston tai muun tilan hallintaan. Jokaiselle osakeryhmälle on annettu yksilöivä osakeryhmätunnus.

Osa-aikaisesti hallittu

Laita rasti ruutuun, jos osakeryhmä on osa-aikaisesti hallittu, esimerkiksi viikko-osake.

Osakkeet

Lisää osakkeet. Osakeryhmä muodostuu tavallisesti yhdestä osakesarjasta, esim. osakkeet 1–100. Jos osakeryhmä muodostuu poikkeuksellisesti useammasta osakesarjasta, voit syöttää ne pilkulla eroteltuna, esim. 1–100, 200–201. Jos osakeryhmä muodostuu useammasta yksittäisestä osakkeesta, jotka eivät ole peräkkäisiä, voit syöttää ne pilkulla erotettuna, esim. 2, 17, 18b.

HUOM! Jokaisesta osakeryhmästä tulee täyttää oma Osakeryhmä-sivunsa. Eri osakeryhmiin kuuluvia osakesarjoja ei saa yhdistää samaan Osakkeet-kenttään!

Osakkeiden lukumäärä

Palvelu laskee osakkeiden lukumäärän automaattisesti osakesarjojen perusteella. 

Tarkista, että lukumäärä on oikein. Jos lukumäärä on virheellinen, pääset myös korjaamaan sitä. Lukumäärä voi olla virheellinen esimerkiksi silloin, jos osakkeissa on numeroiden lisäksi myös kirjaimia.

Poista tai lisää osakeryhmä

Voit tarvittaessa poistaa osakeryhmän Poista osakeryhmä -painikkeen kautta. HUOM! Siirtopalvelussa saa poistaa esitäytetyissä tiedoissa olevan osakeryhmän ainoastaan, jos se ei ole voimassa olevassa yhtiöjärjestyksen mukainen. Jos poistat osakeryhmän vahingossa, lisää osakeryhmän tiedot yhtiöjärjestyksen mukaisesti uudelleen. Osakeryhmän pääset lisäämään yhtiösivulla olevan Lisää uusi osakeryhmä -painikkeen kautta.

Hallintakohteet

Samalla osakeryhmällä voidaan hallita useita hallintakohteita, esimerkiksi huoneistoa ja autopaikkaa. Jos osakeryhmällä hallitaan huoneistoa, huoneiston on aina oltava päähallintakohde.

Huoneisto

Osoite

Valitse huoneiston osoite listalla olevista rakennuksen osoitteista. Jos osoite puuttuu listalta, käy lisäämässä se Alueet ja rakennukset -sivulla kohdassa Rakennukset. Jos sama osoite on listalla useaan kertaan, käy nimeämässä kukin rakennus Alueet ja rakennukset -sivulla.

Porras

Ilmaisee portaan, esimerkiksi Kirkkokatu 5 A.

Numero ja mahdollinen jakokirjain

Huoneiston numero ilmaisee monia huoneistoja sisältävässä rakennuksessa huoneiston. Esimerkiksi Koulukatu 8 F 20.  Huoneiston jakokirjainta käytetään esimerkiksi silloin, kun alkuperäinen huoneisto on jaettu: Koulukatu 6 A 10 a.

Kerros

Lisää mahdollinen kerros, jossa huoneisto sijaitsee.

Pinta-ala

Merkitse pinta-alaksi yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala. 

Tilavuus

Jos yhtiöjärjestyksessä on huoneiston tilavuus, lisää se tähän.

Tyyppi

Huoneiston tyyppi ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen mukaan. Ilmoita asuinhuoneiston tyyppi huoneiden lukumäärän mukaan, esimerkiksi 1h+kk, 2h+tupak+s tai 4h+k+s.

Käyttötarkoitus

Valitse valikosta huoneiston käyttötarkoitus. Jos huoneistolla on yhtiöjärjestyksessä useita käyttötarkoituksia, voit valita ne kaikki valikosta. Huoneistotietojärjestelmän tulosteilla näkyy vain ensimmäisenä valittu käyttötarkoitus.

Tallenna huoneisto Tallenna huoneisto -painikkeella. Voit poistaa huoneiston Poista huoneisto -painikkeen kautta.

Voit lisätä myös autopaikan tai muun tilan.

Autopaikka

Tunnus

Autopaikan tunnus yhtiöjärjestyksessä, esimerkiksi AP1. Jos tunnusta ei ole yhtiöjärjestyksessä, merkitse tunnukseksi AP.

Autopaikkatyyppi

Valitse autopaikan tyyppi.

Pinta-ala

Jos yhtiöjärjestyksessä on autopaikan pinta-ala, lisää se tähän.

Tilavuus

Jos yhtiöjärjestyksessä on autopaikan tilavuus, lisää se tähän. 

Tallenna lopuksi autopaikka Tallenna autopaikka -painikkeella.

Muu tila

Tunnus

Muun tilan tunnus yhtiöjärjestyksessä. Jos tunnusta ei ole yhtiöjärjestyksessä, merkitse tunnukseksi Muu tila.

Tyyppi

Valitse muun tilan tyypiksi yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu käyttötarkoitus. Jos tyyppiä ei löydy listalta, valitse vaihtoehto Muu.

Jos tilalla on useita käyttötarkoituksia, voit lisätä ne kohdassa Käyttötarkoitus.

Käyttötarkoitus

Jos tilalla on useita käyttötarkoituksia, voit lisätä ne tähän.

Pinta-ala

Jos yhtiöjärjestyksessä on muun tilan pinta-ala, lisää se tähän.

Tilavuus

Jos yhtiöjärjestyksessä on muun tilan tilavuus, lisää se tähän. 

Tallenna lopuksi muu tila Tallenna muu tila -painikkeella.

Omistajat

Ilmoita taloyhtiön voimassa olevan osakeluettelon mukaiset omistaja- ja osoitetiedot. Huomaathan, että siirtoa ei voi tehdä loppuun, jos omistajatieto jätetään tyhjäksi. Jos et tiedä omistajaa, ota yhteyttä osakeluettelon siirron tukeen, p. 029 530 1144. Muista painaa Tallenna-painiketta jokaisen omistajan jälkeen, jotta omistajan tiedot tallentuvat!

Joissakin tapauksissa osakeryhmillä saattaa olla omistajatietoja, jotka on saatu pohjatiedoista. Jos pohjatiedoissa on virheitä, korjaa osoitetiedot tai poista ja lisää tarvittaessa omistaja kokonaan uudelleen.

Henkilöomistaja

Voit lisätä henkilöomistajan Lisää henkilöomistaja -painikkeen kautta. Jos omistaja on kuollut, lisää henkilön nimi ja syntymäaika, jolloin palvelu hakee henkilön tiedot. Älä siis merkitse omistajaksi kuolinpesää.

Voit poistaa omistajan Poista omistaja -painikkeen kautta.

Omistusosuus

Ilmoita murtolukuna omistajan omistusosuus, esimerkiksi 1/1.

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika

Syntymäaika ilmoitetaan muodossa pp.kk.vvvvv. Henkilötunnuksia ei ilmoiteta siirtopalvelussa.

Sähköpostiosoite

Ilmoita omistajan yhtiölle antama sähköpostiosoite, jota käytetään yhtiökokouskutsun toimittamista varten. Sähköpostiosoite on tarkoitettu vain yhtiön käyttöön. Sähköpostiosoite näkyy Osakkaiden yhteystiedot -listassa, mutta ei osakeluettelossa. HUOM! Tarkista, että kirjoittamasi sähköpostiosoite on oikein.

Hae tiedot Väestötietojärjestelmästä

Omistajan etunimen, sukunimen ja syntymäajan syöttämisen jälkeen paina Hae tiedot väestötietojärjestelmästä -painiketta. Palvelu hakee automaattisesti VTJ:ssä olevan osoitteen. Jos haluat muokata väestötietojärjestelmästä tullutta osoitetta, ota rasti pois Osoite haetaan väestötietojärjestelmästä -ruudusta. Tämän jälkeen osoitekenttä vapautuu muokattavaksi.

Jos henkilön tietoja ei löytynyt väestötietojärjestelmästä, tarkista nimen kirjoitusasu ja tee tarvittaessa haku uudelleen. Jos tietoja ei vieläkään löytynyt, syötä osoite. 

Jos omistajalla on väestötietojärjestelmässä turvakielto, henkilön tietoja ei saada väestötietojärjestelmästä eikä osoitekenttiä näytetä. Turvakiellossa olevasta omistajasta ei pysty antamaan yhteystietoja.

Käyttäjän ilmoittama turvakielto

Jos henkilön tietoja ei löytynyt väestötietojärjestelmästä ja omistajalla on turvakielto, laita rasti Osakkaalla on turvakielto -ruutuun. Turvakiellossa olevasta omistajasta ei pysty antamaan yhteystietoja. Jos joku osakeryhmän omistajista on turvakiellossa, kyseisen osakeryhmän omistajatietoja ei anneta myöskään taloyhtiölle osakeluettelossa tai osakkaiden yhteystiedoissa.

Osoitteen maa

Valitse osoitteen maa valikosta. 

Katuosoite

Ilmoita osakeluettelon mukainen omistajan katuosoite. HUOM! Ilmoittamasi osoite tulee näkyviin huoneistotietojärjestelmästä tulostettavaan osakeluetteloon. Tätä osoitetta käytetään siihen asti, kunnes omistaja rekisteröi omistuksensa huoneistotietojärjestelmään.

Postinumero

Postinumero annetaan vain kotimaisille osoitteille.

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka annetaan vain kotimaisille osoitteille.

Osoitteen tarkenne

Lisää tähän osoitteen tarkenne, esimerkiksi c/o-merkintä.

Yritysomistaja

Voit lisätä yritysomistajan Lisää yritysomistaja -painikkeen kautta. Täytä kotimaisen yritysomistajan nimi, kotipaikka ja y-tunnus kaupparekisterin mukaan. Tarkista tiedot YTJ-yrityshausta ytj.fi-sivuilta. Ulkomaisesta yrityksestä täytä omistusosuus, toiminimi, rekisteritunnus, rekisterin nimi sekä yhteystiedot. 

Omistusosuus

Ilmoita murtolukuna omistajan omistusosuus, esimerkiksi 1/1.

Valtio

Valitse yrityksen kotimaa valikosta. Voit helpottaa oikean valtion etsimistä kirjoittamalla kenttään sen ensimmäiset kirjaimet.

Y-tunnus

Täytä omistajayrityksen yritystunnus.

Sähköpostiosoite

Ilmoita omistajan yhtiölle antama sähköpostiosoite, jota käytetään yhtiökokouskutsun toimittamista varten. Sähköpostiosoite on tarkoitettu vain yhtiön käyttöön. Sähköpostiosoite näkyy Osakkaiden yhteystiedot -listassa, mutta ei osakeluettelossa.

Hae yrityksen tiedot Yritystietojärjestelmästä

Jos haluat muokata yritystietojärjestelmästä tullutta osoitetta, ota rasti pois Osoite haetaan yritystietojärjestelmästä -ruudusta. Tämän jälkeen osoitekentät vapautuvat muokattaviksi.

Osoitteen maa
Katuosoite

Ilmoita osakeluettelon mukainen yritysomistajan katuosoite. HUOM! Ilmoittamasi osoite tulee näkyviin huoneistotietojärjestelmästä tulostettavaan osakeluetteloon. Tätä osoitetta käytetään siihen asti, kunnes yritysomistaja rekisteröi omistuksensa huoneistotietojärjestelmään.

Postinumero
Postitoimipaikka
Osoitteen tarkenne

Lisää tähän osoitteen tarkenne, esimerkiksi c/o-merkintä. Voit lisätä myös sen henkilön nimen, jolle asia yrityksessä kuuluu.

Osakeryhmän rajoitukset

Lisää yksittäiseen osakeryhmään kohdistuvat rajoitukset yhtiöjärjestyksen tai osakeluettelon mukaan. 

Jos koko yhtiölle on lisätty rajoituksia, myös ne näkyvät tässä kohdassa. Koko yhtiön rajoituksia pääsee muokkaamaan Yhtiön perustiedot-sivulla.

Lue lisää eri rajoituksista tämän ohjeen Rajoitukset-kohdasta.

Lopuksi hyväksy, että osakeryhmän tiedot on tarkastettu. Tallenna ja siirry seuraavaan osakeryhmään.

Lisää osakeryhmä

Voit lisätä uuden osakeryhmän Yhtiö-sivulla Lisää osakeryhmä -painikkeen kautta. Kirjoita osakesarjat ja osakkeiden lukumäärä ja paina Tallenna. Pääset tämän jälkeen muokkaamaan osakeryhmää normaalisti kynä-painikkeella.

HUOM! Palvelussa siirrettävät osakeryhmät eivät saa poiketa voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä. Esitäytetyistä tiedoista puuttuvan osakeryhmän saa lisätä ainoastaan, jos osakeryhmä on voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen.

Yhtiön hyväksyminen

Kun olet tarkistanut kaikki tiedot, voit ennen tietojen hyväksymistä vielä tulostaa palvelusta osakeluetteloluonnoksen. HUOM! Kaikki siirtopalvelussa tallennetut tiedot eivät näy osakeluettelotulosteella. Lue lisää osakeluettelon tietosisällöstä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Siirron hyväksymisen yhteydessä taloyhtiö valitsee, miten Maanmittauslaitos jatkossa toimittaa kaikki huoneistotietojärjestelmästä lähetettävät tiedot, esimerkiksi omistajanvaihdokset. Oletuksena on YTJ:n mukainen sähköpostiosoite. Jos haluat jatkossa kaikki huoneistotietojärjestelmästä lähetettävät tiedot mieluummin paperipostilla sähköpostin sijaan, laita rasti ruutuun.

Pääset hyväksymään tiedot ja siirtämään osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään Yhtiö-sivun alareunassa olevalla Hyväksy tiedot -painikkeella. Tämän jälkeen osakeluettelo siirtyy huoneistotietojärjestelmään ja sitä ylläpidetään huoneistotietojärjestelmään tehtyjen rekisteröintien perusteella. Hyväksy tiedot -painike aktivoituu vasta sen jälkeen, kun olet tarkistanut kaikkien osioiden tiedot ja ilmoittanut päivämäärän, jolloin yhtiön hallitus on hyväksynyt osakeluettelon siirtämisen. Päivämäärä tallentuu vasta Hyväksy tiedot -painikkeella.

Huomaathan, että tietojen hyväksymisen jälkeen et pääse enää muokkaamaan tai tarkastelemaan niitä. Tarkista siis tiedot huolellisesti ennen siirtoa!

Siirron jälkeen

Kun yhtiön osakeluettelo on siirretty, et pääse enää tarkastelemaan siirrettyjä tietoja. Jos teit osakeluettelon siirron yhteydessä virheen, ota välittömästi yhteyttä osakeluettelon siirron tukeen, p. 029 530 1144.

Siirron jälkeen voit tulostaa osakeluettelon ja listan osakkaiden yhteystiedoista. Osakkaiden yhteystiedot -listassa on kootusti kaikkien osakkaiden yhteystiedot, myös mahdolliset sähköpostiosoitteet, joita ei näy osakeluettelossa. Yhteystietolistan saa halutessaan tallennettua Excel-tiedostoksi. Voit jatkossakin hakea tiedot siirtopalvelusta kirjautumalla sinne uudestaan.

Siirtopalvelusta tulostettava osakeluettelo ja osakkaiden yhteystiedot -lista on tarkoitettu vain yhtiön käyttöön eikä niitä saa luovuttaa edelleen. Osakkaat voivat tilata osakeluettelon Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Lue lisää ja katso video taloyhtiön tietopalveluista.

Lue lisää osakeluettelon siirron vaikutuksista taloyhtiölle Siirron jälkeen -sivulta.