RS-pankeille
 

Oletko tekemässä RS-sopimusta rakennuttajan kanssa asunto-osakeyhtiöstä tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä, joka on perustettu vuonna 2019 tai sen jälkeen?

Taloyhtiön tiedot ovat tulleet kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen osakeryhmän omistajaksi on automaattisesti rekisteröity perustajaosakas tai -osakkaat. Sekä perustajaosakkaan että kaikkien seuraavien osakkaiden omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä, eikä osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia enää paineta.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Tarkista, että rakennuttaja on tehnyt ennen RS-menettelyn alkua tarpeelliset yhtiöjärjestyksen muutokset PRH:n muutospalvelussa ja että muutos on rekisteröity kaupparekisteriin. Tiedot mm. uusista osakeryhmistä ja huoneistoista siirtyvät rekisteröinnin jälkeen automaattisesti huoneistotietojärjestelmään.
 • Tarkista osakeluettelosta, että mahdollisen yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen kaikilla taloyhtiön osakeryhmillä on omistaja huoneistotietojärjestelmässä. Taloyhtiön (perustajaosakkaan) tulee ilmoittaa kaikkien uusien osakeryhmien omistajat (perustajaosakkaat) Maanmittauslaitokselle rekisteröitäväksi, jotta RS-rajoitus voidaan merkitä huoneistotietojärjestelmään.

RS-menettely alkaa

 • Käynnistä RS-menettely rakennuttajan kanssa.
 • Ilmoita RS-rajoitus merkittäväksi huoneistotietojärjestelmää (suomi.fi). RS-rajoitus rekisteröidään kullekin osakeryhmälle erikseen.
 • HUOM! Rakentamisvaiheen aikaisia omistajia ja omistajanvaihdoksia ei ilmoiteta ja rekisteröidä huoneistotietojärjestelmään.
 • HUOM! Jos RS-menettelyn aikana tehdään yhtiöjärjestyksen muutos, tulee uusille osakeryhmille ilmoittaa omistaja sekä RS-rajoitusmerkintä huoneistotietojärjestelmään. Sovi taloyhtiön (perustajaosakkaan) kanssa omistajien ilmoittamisesta huoneistotietojärjestelmään ja ilmoita omistustiedot ja RS-rajoitusmerkinnät uusille osakeryhmille.  

RS-menettelyn aikana

RS-menettely päättyy

 • Ilmoita uudet omistajat sekä mahdolliset panttaukset rekisteröitäviksi huoneistotietojärjestelmään (suomi.fi), kun osakkeenostaja on täyttänyt kauppaan liittyvät velvoitteensa (esim. maksanut koko kauppahinnan). Ilmoita samassa yhteydessä mahdollinen osakkeisiin kohdistuva ulosmittaus, turvaamistoimenpide tai muu rajoitus. 
 • Omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos poistaa RS-rajoituksen  viran puolesta niiden osakeryhmien osalta, joille rekisteröidään uusi omistaja.
 • Ilmoita menettelyn päättyessä viivytyksettä osakeryhmien RS-rajoituksen poistamisesta niiltä osakeryhmiltä, joille ei rekisteröidä uutta omistajaa. Ilmoita samassa yhteydessä mahdollinen osakkeisiin kohdistuva ulosmittaus, turvaamistoimenpide tai muu rajoitus.
 • HUOM! Perustajaosakkaat säilyvät myymättömien huoneistojen omistajina. Uuden omistajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä itse, jos kauppa on tehty vasta RS-menettelyn päätyttyä.
 • Kaikki taloyhtiön osakeryhmät, esim. autopaikat, eivät kuulu RS-menettelyyn. Uusi omistaja hakee omistusoikeuden rekisteröintiä (suomi.fi) itse, jos osakeryhmä ei kuulu RS-menettelyyn.

Oletko tekemässä RS-sopimusta rakennuttajan kanssa asunto-osakeyhtiöstä tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä, joka on perustettu vuonna 2018 tai aikaisemmin?

Jos rakentaminen ei ole vielä alkanut, sinulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa RS-menettelyn toteuttamisessa. Jos rakentaminen on jo alkanut ja taloyhtiö on RS-menettelyssä, toimi vaihtoehto 2:n mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Ensimmäisessä vaihtoehdossa RS-menettely alkaa vasta, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään ja perustajaosakkaat ovat rekisteröineet sähköisen omistuksen huoneistotietojärjestelmään.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Tarkista, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yritysmuoto on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiöjärjestyksessä on lauseke yhtiön kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään.
 • Tarkista, että huoneistotietojärjestelmässä on ennen RS-menettelyn alkua kaikki voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaiset osakeryhmät ja että perustajaosakkaat ovat hakeneet omistuksen rekisteröinnin jokaiselle osakeryhmälle.

RS-menettely on tästä eteenpäin sama kuin uusilla, vuonna 2019 perustetuilla asunto- ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä.

Vaihtoehto 2

Toinen vaihtoehto on entisen kaltainen RS-menettely. Taloyhtiö siirtyy huoneistotietojärjestelmään vasta RS-menettelyn päätyttyä. Siirron jälkeen uudiskohteen ostajat toimittavat osakekirjat mitätöitäviksi Maanmittauslaitokselle ja hakevat itse omistuksen rekisteröintiä sähköiseksi.

Huom! Osakeluettelo on siirrettävä 31.12.2023 mennessä huoneistotietojärjestelmään. Osakeluettelon siirrosta ei peritä maksua, kun se tehdään määräpäivään mennessä.