RS-pankeille

Oletko tekemässä RS-sopimusta rakennuttajan kanssa asunto-osakeyhtiöstä tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä, joka on perustettu vuonna 2019 tai sen jälkeen?

Taloyhtiön tiedot ovat tulleet kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen osakeryhmän omistajaksi on automaattisesti rekisteröity perustajaosakas tai -osakkaat. Sekä perustajaosakkaan että kaikkien seuraavien osakkaiden omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä, eikä osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia enää paineta.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Tarkista, että rakennuttaja on tehnyt ennen RS-menettelyn alkua tarpeelliset yhtiöjärjestyksen muutokset PRH:n muutospalvelussa ja että muutos on rekisteröity kaupparekisteriin. Tiedot mm. uusista osakeryhmistä ja huoneistoista siirtyvät rekisteröinnin jälkeen automaattisesti huoneistotietojärjestelmään.
 • Tarkista osakeluettelosta, että mahdollisen yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen kaikilla taloyhtiön osakeryhmillä on omistaja huoneistotietojärjestelmässä. Taloyhtiön (perustajaosakkaan) tulee ilmoittaa kaikkien uusien osakeryhmien omistajat (perustajaosakkaat) Maanmittauslaitokselle rekisteröitäväksi, jotta RS-rajoitus voidaan merkitä huoneistotietojärjestelmään.

RS-menettely alkaa

 • Käynnistä RS-menettely rakennuttajan kanssa.
 • Ilmoita RS-rajoitus merkittäväksi huoneistotietojärjestelmään. RS-rajoitus rekisteröidään kullekin osakeryhmälle erikseen.
 • HUOM! Rakentamisvaiheen aikaisia omistajia ja omistajanvaihdoksia ei ilmoiteta ja rekisteröidä huoneistotietojärjestelmään.
 • HUOM! Jos RS-menettelyn aikana tehdään yhtiöjärjestyksen muutos, tulee uusille osakeryhmille ilmoittaa omistaja sekä RS-rajoitusmerkintä huoneistotietojärjestelmään. Sovi taloyhtiön (perustajaosakkaan) kanssa omistajien ilmoittamisesta huoneistotietojärjestelmään ja ilmoita omsitustiedot ja RS-rajoitusmerkinnät uusille osakeryhmille.  

RS-menettely päättyy

 • Ilmoita uudet omistajat sekä mahdolliset panttaukset rekisteröitäviksi huoneistotietojärjestelmään, kun osakkeenostaja on täyttänyt kauppaan liittyvät velvoitteensa (esim. maksanut koko kauppahinnan). Ilmoita samassa yhteydessä mahdollinen osakkeisiin kohdistuva ulosmittaus, turvaamistoimenpide tai muu rajoitus. 
 • Omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos poistaa RS-rajoituksen  viran puolesta niiden osakeryhmien osalta, joille rekisteröidään uusi omistaja.
 • Ilmoita menettelyn päättyessä viivytyksettä osakeryhmien RS-rajoituksen poistamisesta niiltä osakeryhmiltä, joille ei rekisteröidä uutta omistajaa. Ilmoita samassa yhteydessä mahdollinen osakkeisiin kohdistuva ulosmittaus, turvaamistoimenpide tai muu rajoitus.
 • HUOM! Perustajaosakkaat säilyvät myymättömien huoneistojen omistajina. Uuden omistajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä itse, jos kauppa on tehty vasta RS-menettelyn päätyttyä.
 • Kaikki taloyhtiön osakeryhmät, esim. autopaikat, eivät kuulu RS-menettelyyn. Uuden omistajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä itse, jos osakeryhmä ei kuulu RS-menettelyyn

Oletko tekemässä RS-sopimusta rakennuttajan kanssa asunto-osakeyhtiöstä tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä, joka on perustettu vuonna 2018 tai aikaisemmin?

Jos rakentaminen ei ole vielä alkanut, sinulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa RS-menettelyn toteuttamisessa. Jos rakentaminen on jo alkanut ja taloyhtiö on RS-menettelyssä, toimi vaihtoehto 2:n mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Ensimmäisessä vaihtoehdossa RS-menettely alkaa vasta, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään ja perustajaosakkaat ovat rekisteröineet sähköisen omistuksen huoneistotietojärjestelmään.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Tarkista, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yritysmuoto on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiöjärjestyksessä on lauseke yhtiön kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään.
 • Tarkista, että huoneistotietojärjestelmässä on ennen RS-menettelyn alkua kaikki voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaiset osakeryhmät ja että perustajaosakkaat ovat hakeneet omistuksen rekisteröinnin jokaiselle osakeryhmälle.

RS-menettely on tästä eteenpäin sama kuin uusilla, vuonna 2019 perustetuilla asunto- ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä.

Vaihtoehto 2

Toinen vaihtoehto on entisen kaltainen RS-menettely. Taloyhtiö siirtyy huoneistotietojärjestelmään vasta RS-menettelyn päätyttyä. Siirron jälkeen uudiskohteen ostajat toimittavat osakekirjat mitätöitäviksi Maanmittauslaitokselle ja hakevat omistuksen rekisteröintiä sähköiseksi itse.