RS-pankeille

Oletko tekemässä RS-sopimusta rakennuttajan kanssa asunto-osakeyhtiöstä tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä, joka on perustettu vuonna 2019 tai sen jälkeen?

Taloyhtiön tiedot ovat tulleet kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen osakeryhmän omistajaksi on automaattisesti rekisteröity perustajaosakas tai -osakkaat. Sekä perustajaosakkaan että kaikkien seuraavien osakkaiden omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä, eikä osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia enää paineta.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Tarkista, että rakennuttaja on tehnyt ennen RS-menettelyn alkua tarpeelliset yhtiöjärjestyksen muutokset PRH:n muutospalvelussa ja että muutos on rekisteröity kaupparekisteriin. Tiedot mm. uusista osakeryhmistä ja huoneistoista siirtyvät rekisteröinnin jälkeen automaattisesti huoneistotietojärjestelmään.
 • Tarkista, että yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen taloyhtiö (rakennuttaja) on ilmoittanut, kaikkien muuttuneiden osakeryhmien omistajat (perustajaosakkaat) Maanmittauslaitokselle rekisteröitäväksi, jotta RS-rajoitus voidaan merkitä huoneistotietojärjestelmään.

RS-menettely alkaa

 • Käynnistä RS-menettely rakennuttajan kanssa.
 • Ilmoita RS-rajoitus merkittäväksi huoneistotietojärjestelmään. RS-rajoitus rekisteröidään kullekin osakeryhmälle erikseen.
 • Ilmoita uuden yhtiöjärjestyksen mukaisille osakeryhmille perustajaosakkaat ja näiden omistusosuudet, jos vielä RS-menettelyn aikana tehdään yhtiöjärjestyksen muutos.
 • Jos RS-menettelyn aikana syntyy kokonaan uusia osakeryhmiä, ilmoita näille RS-rajoitusmerkintä.
 • HUOM! Rakentamisvaiheen aikaisia omistajia ja omistajanvaihdoksia ei ilmoiteta ja rekisteröidä huoneistotietojärjestelmään.

RS-menettely päättyy

 • Ilmoita menettelyn päättyessä osakeryhmien RS-rajoituksen poistamisesta.
 • Ilmoita uudet omistajat sekä mahdolliset panttaukset rekisteröitäviksi huoneistotietojärjestelmään. 
 • HUOM! Perustajaosakkaat säilyvät myymättömien huoneistojen omistajina. Uuden omistajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä itse, jos kauppa on tehty vasta RS-menettelyn päätyttyä.

Kaikki taloyhtiön osakeryhmät, esim. autopaikat, eivät kuulu RS-menettelyyn.

 • HUOM! Jos yhtiöjärjestyksen muutos on tehty RS-menettelyn aikana, taloyhtiön (rakennuttajan) on ilmoitettava uusien osakeryhmien omistajat (perustajaosakkaat) huoneistotietojärjestelmään.
 • Uuden omistajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä itse, jos osakeryhmä ei kuulu RS-menettelyyn.

Oletko tekemässä RS-sopimusta rakennuttajan kanssa asunto-osakeyhtiöstä tai keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä, joka on perustettu vuonna 2018 tai aikaisemmin?

Jos rakentaminen ei ole vielä alkanut, sinulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa RS-menettelyn toteuttamisessa. Jos rakentaminen on jo alkanut ja taloyhtiö on RS-menettelyssä, toimi vaihtoehto 2:n mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Ensimmäisessä vaihtoehdossa RS-menettely alkaa vasta, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään ja perustajaosakkaat ovat rekisteröineet sähköisen omistuksen huoneistotietojärjestelmään.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Tarkista, että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yritysmuoto on rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiöjärjestyksessä on lauseke yhtiön kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään.
 • Tarkista, että huoneistotietojärjestelmässä on ennen RS-menettelyn alkua kaikki voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaiset osakeryhmät ja että perustajaosakkaat ovat hakeneet omistuksen rekisteröinnin jokaiselle osakeryhmälle.

RS-menettely on tästä eteenpäin sama kuin uusilla, vuonna 2019 perustetuilla asunto- ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä.

Vaihtoehto 2

Toinen vaihtoehto on entisen kaltainen RS-menettely. Taloyhtiö siirtyy huoneistotietojärjestelmään vasta RS-menettelyn päätyttyä. Siirron jälkeen uudiskohteen ostajat toimittavat osakekirjat mitätöitäviksi Maanmittauslaitokselle ja hakevat omistuksen rekisteröintiä sähköiseksi itse.

RS-menettely päättyy

 • Luovuta osakekirjat tai väliaikaistodistukset ostajille.
 • Taloyhtiö tekee osakeluettelon siirron siirtopalvelussa, antaa osakeryhmät, huoneistotiedot ja uusia omistajia koskevat tiedot sekä hyväksyy siirron huoneistotietojärjestelmään.
 • Jokainen omistaja toimittaa osakekirjan mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle ja hakee samalla itse omistusoikeuden rekisteröintiä. Omistuksen rekisteröinnin jälkeen omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.