Ensi vuosi tuo muutoksia asuntokauppaan

Parhaillaan rakenteilla oleva uusi huoneistotietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Tästä aiheutuu muutoksia muun muassa asunto-osakkeiden kauppaan.

Huoneistotietojärjestelmään sisältyvät osakehuoneistorekisteri sekä hallintakohderekisteri.

Aikaa myöten huoneiston omistaminen selviää yhä useammin osakehuoneistorekisteristä osakekirjan sijaan. Rekisteri mahdollistaa asumiseen liittyvien palveluiden rakentamisen, kuten esimerkiksi sähköiset kaupankäyntijärjestelmät.

Rekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Vuonna 2018 tehdään rinnakkain lainsäädäntötyötä, järjestelmän teknistä toteutustyötä sekä järjestelmän käyttöönottoa. Esitettävät toimintamallit kuvaavat tämän hetken käsityksen tulevista muutoksista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä.

Muutos pähkinänkuoressa

 • osakehuoneistorekisteriin tuodaan lähtötiedot Verohallinnolta, Väestörekisterikeskukselta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselta
 • asunto-osakeyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin siirtymäajan kuluessa vuoden 2022 loppuun mennessä
 • paperiset osakekirjat poistuvat vaiheittain käytöstä vuodesta 2019 alkaen
 • uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan vain sähköisinä vuoden 2019 alusta lähtien
 • sähköinen omistajamerkintä ja paperiset osakekirjat ovat käytössä rinnakkain useita vuosia
 • RS-menettelyn perusperiaatteet ennallaan
 • omistaminen ja panttioikeudet kirjataan hakemuksesta Maanmittauslaitoksessa

Huoneistotietojärjestelmä mahdollistaa asumiseen liittyvien palveluiden rakentamisen, kuten esimerkiksi sähköiset kaupankäyntijärjestelmät.

Aikataulu

Hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa syksyllä 2018 ja tavoitteena on lain voimaan saaminen vuoden 2019 alusta.

Mikäli lait hyväksytään esitetyssä muodossa

 • uudet asunto-osakeyhtiöt voidaan perustaa vain sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa 2019 alusta lukien
 • vanhat asunto-osakeyhtiöt voivat alkaa siirtämään osakeluetteloitaan hallintakohderekisteriin 1.5.2019 alkaen
 • taloyhtiöillä on aikaa tehdä osakeluetteloiden siirto 2022 loppuun saakka
 • osakkeenomistajilla on osakeluettelon siirrosta kymmenen vuotta aikaa hakea sähköistä omistajamerkintää

Siirtymävaihe

Kun asunto-osakeyhtiö on tehnyt osakeluettelon siirron, osakehuoneiston kaupan yhteydessä on tarkistettava, perustuuko omistaminen sähköiseen omistajamerkintään vai osakekirjaan. Jos omistus perustuu osakekirjaan, kaupan yhteydessä osakekirja mitätöidään ja muutetaan sähköiseksi omistajamerkinnäksi.

Myös panttauksesta tehdään tällöin sähköinen merkintä osakehuoneistorekisteriin.

Omistuksen kirjaaminen

Osakehuoneistorekisterin omistaja- ja panttaustiedot ovat julkisesti luotettavia. Tästä johtuen omistaja- ja panttausmerkintöjä tehdään lainhuutoasioiden käsittelyn tapaan kirjaamismenettelyssä, joka on osakehuoneistokaupassa uusi vaihe.

Omistuksen kirjaaminen korvaa osakekirjat ja niihin tehtävät siirtomerkinnät.

Rekisteriä rakennetaan yhteistyössä

Osakehuoneistorekisterin kehittämisestä vastaa maa- ja metsätalousministeriön asettama ASREK-hanke. Tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön elinkaaren hallintaan.

ASREK-hankkeen toteutukseen osallistuvat Maanmittauslaitos, Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto, Väestörekisterikeskus ja ministeriöt.