Tietopalvelut taloyhtiöille

Taloyhtiö saa Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä huoneistotietojärjestelmästä sellaisia tietoja, joita se tavanomaisessa toiminnassaan tarvitsee. Näitä tietoja varten taloyhtiö saa käyttöönsä osakeluettelon sekä osakkaiden yhteystiedot -listan. 

1.1.2019 jälkeen perustettu taloyhtiö tai ennen 1.1.2019 perustettu taloyhtiö, joka on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle, saa tarvittaessa osakeluettelon ja osakkaiden yhteystiedot huoneistotietojärjestelmästä, mm. yhtiökokouskutsun lähettämistä varten.

Kyselypalvelu isännöintijärjestelmille

Tietopalvelun avaaminen huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään edellyttää, että

  • osakeluettelon siirto on hyväksytty osakeluettelon siirtopalvelussa tai taloyhtiö on perustettu 1.1.2019 jälkeen ja on siten jo huoneistotietojärjestelmässä
  • isännöintijärjestelmään viedään osakeryhmätunnukset huoneistotietojärjestelmästä. Osakeryhmätunnukset voi hakea siirtopalvelusta tiedostona, hakea tietopalvelurajapinnan kautta tai syöttää käsin isännöintijärjestelmään.
  • valtuutusavain on haettu osakeluettelon siirtopalvelusta, käyttöehdot on hyväksytty ja valtuutusavain on viety isännöintijärjestelmään
  • isännöintijärjestelmätoimittaja tai rajapinnan suora käyttäjä on tehnyt sopimuksen tietojen välittämisestä tai käyttämisestä Maanmittauslaitoksen kanssa ja Maanmittauslaitos on myöntänyt tietojen käyttöön käyttöluvan
  • isännöintijärjestelmään on tehty tarvittavat toiminnat järjestelmätoimittajan puolelta.

Lisätietoja tietopalvelun käyttöönotosta saat oman isännöintijärjestelmän toimittajalta.

Lue lisää huoneistotietojen kyselypalvelusta isännöintijärjestelmille Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Lue lisää osakeryhmätunnusten ja valtuutusavaimen hakemisesta siirtopalvelun käyttöohjeesta.
 

Tietopalvelua siirtopalvelusta

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja voi kirjautua osakeluettelon siirtopalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hakea palvelusta taloyhtiön käyttöön taloyhtiön osakeluettelon ja osakkaiden yhteystietolistan. Nämä henkilöt voivat myös valtuuttaa suomi.fi-palvelussa toisen henkilön asioimaan puolestaan siirtopalvelussa Taloyhtiön osakeluettelon tietojen käsittely ja siirron hyväksyminen -valtuudella. Siirtopalvelusta haetut tiedot ovat taloyhtiölle ilmaisia.

Taloyhtiön osakeluettelo sisältää omistajien syntymäajat, osoitteet sekä osakeluetteloon lain mukaan merkittävät rajoitukset, ja se on tarkoitettu ainoastaan taloyhtiön omaan käyttöön. Osakeluettelo ei sisällä osakkeenomistajien sähköpostiosoitteita, vaan esim. yhtiökokouskutsujen lähettämistä varten taloyhtiö saa käyttöönsä erillisen listan kaikkien osakkaiden yhteystiedoista. Jos osakkaalla on turvakielto, hänen tietonsa eivät näy tulosteilla.

Katso ohjevideo osakeluettelon ja osakkaiden yhteystietojen hakemisesta siirtopalvelusta (kesto n. 5 min)

Katso osakeluettelon tarkempi kuvaus 

Kirjaudu osakeluettelon siirtopalveluun

MML ilmoittaa omistuksen rekisteröinnistä taloyhtiölle

Osakeluettelon siirron jälkeen Maanmittauslaitos ilmoittaa taloyhtiölle omistajanvaihdoksista aina yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) olevaan yhteystietoon, ensisijaisesti sähköpostiin. Osakkeen saannot merkitään osakeluetteloon sen jälkeen, kun varainsiirtoveron suorittamisesta on saatu selvitys.