Tietopalvelut taloyhtiöille

Taloyhtiöllä on oikeus saada omaa yhtiötään koskevat tiedot käyttöönsä maksutta. Maksuttoman tietopalvelun käyttö edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistamista suomi.fi-tunnistus -palvelussa. Asiointioikeuden tietopalveluihin käyttäjä saa joko suoraan kaupparekisterin tietojen perusteella tai suomi.fi-valtuutus -palvelun kautta. Myös yksittäinen osakas voi tarkastella omia omistuksiaan maksutta. 

Tiedot

Taloyhtiö saa huoneistotietojärjestelmästä tiedot
 • omistajavaihdoksista
 • osakeluettelosta
  • tietosisältö määritelty asunto-osakeyhtiölaissa AsOyL 2:12 §
 • osakkaan yhteystiedot taloyhtiön viestintää varten
 • osakehuoneistoista
  • osakeryhmän tiedot
  • hallintakohteen perustiedot
  • kohteeseen tehdyt omistuskirjaukset
  • panttioikeudet
  • vallintarajoitukset
  • muut rajoitukset
Uusi omistaja ei siirry suoraan osakeluetteloon, vaan osakeluettelomerkintä edellyttää varainsiirtoveron suorittamista. 
 
Omistajakirjaus osakehuoneistorekisteriin tai merkintä osakeluetteloon on edellytyksenä osakeoikeuksien käyttämiselle, mm. yhtiökokoukseen osallistumiselle. 
 
Yhtiö saa tiedon osakkeiden muodosta (sähköinen / osakekirja / osakirjoja ei ole painettu) sekä osakeluettelosta että yksittäistä huoneistoa koskevasta osakehuoneistotulosteesta.

Tietopalvelukanavat

Huoneistotietojärjestelmään alkaa tulla uusia perustettavia taloyhtiöitä vuoden 2019 alusta lähtien. Huoneistotietojärjestelmän tietosisällön oletetaan karttuvan hitaasti, joten kovin laajaa tarvetta tietopalveluillekaan ei ole. Alkuvaiheessa tietoja huoneistotietojärjestelmästä saa vain pdf- tai paperitulosteina. Tuotteet ovat osakeluettelotuloste sekä osakehuoneistotuloste. Tulosteet voi aluksi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.
 
 
 Vuonna 2020 otetaan käyttöön osakeluetteloiden siirtopalvelu, jolla osakeluettelotiedot voi siirtää huoneistotietojärjestelmään.  Saman palvelun kautta taloyhtiöille tarjotaan tietopalvelua huoneistotietojärjestelmästä.
 
Kolmannessa vaiheessa vuonna 2020 taloyhtiöt voivat ottaa käyttöönsä tietopalvelurajapinnat. Käytännössä tuossa vaiheessa huoneistotietojärjestelmästä voidaan hakea suoraan isännöitsijän käyttämään isännöintijärjestelmään taloyhtiön muuttuneita tietoja. Tietopalvelurajapinnan hyödyntäminen edellyttää luonnollisesti myös muutoksia isännöintijärjestelmissä. 
 

Monella taloyhtiöllä tai isännöitsijällä on käytössään isännöintijärjestelmä, jossa osakeluettelon tietoja ylläpidetään. Loppuvuonna 2020 tarjotaan parempia välineitä sekä siirron tekemiseen että huoneistotietojärjestelmästä saatavaan tietopalveluun. 

Suurempien taloyhtiöiden osalta on järkevää aloittaa osakeluetteloiden siirrot vasta siinä vaiheessa, kun pohjatiedot voidaan siirtää koneellisesti suoraan isännöintijärjestelmästä ja tietopalvelu huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään toimii. Käytännössä tämä edellyttää toimenpiteitä sekä Maanmittauslaitokselta että isännöintijärjestelmätoimittajilta. 

Katso tarkempi aikataulu Aikataulu-sivulta.