Sähköinen suostumus

Huoneistojen rekisteröinneissä lähtökohtana on, että osakkeen saantoon perustuva omistusoikeus rekisteröidään osakkeenomistajan suostumuksen perusteella. Myös osakkeen panttauksen rekisteröinti perustuu suostumukseen.  

Tämä konseptikuvaus on määrittelydokumentti (päivitetty 01/2024), ja se on tarkoitettu erityisesti asuntokauppaa tukevien palveluiden teknistä määrittelytyötä varten sekä esimerkiksi pankeille ja kiinteistönvälittäjille suostumuskonseptin selkeyttämiseksi. Dokumenttia päivitetään tarvittaessa määrittelyjen edetessä. Päivityksestä kerrotaan erikseen tällä sivulla.

Konseptikuvaus täydentyy myöhemmin kehittämisen edetessä rajapintakuvauksilla ja skeemoilla vuoden 2024 aikana.