Sähköinen suostumus

Huoneistojen rekisteröinneissä lähtökohtana on, että osakkeen saantoon perustuva omistusoikeus rekisteröidään osakkeenomistajan suostumuksen perusteella. Myös osakkeen panttauksen rekisteröinti perustuu suostumukseen.  Kun kaikki tarvittavat suostumukset on saatu, pankki asiamiehenä lähettää rajapinnan kautta tarvittavat suostumukset sisältävän hakemuksen omistuksen rekisteröimiseksi sekä panttausten rekisteröimiseksi Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Hakemukset käsitellään mahdollisimman pitkälle automatisaation avulla. 

Sähköisen suostumuksen ja hakemusrajapintojen ensimmäinen julkaisu tapahtuu vuoden 2024 Q4 aikana. Tarkemmat palvelukuvaukset viedään Maanmittauslaitoksen verkkosivuille.