Sähköinen suostumus

Huoneistojen rekisteröinneissä lähtökohtana on, että osakkeen saantoon perustuva omistusoikeus rekisteröidään osakkeenomistajan suostumuksen perusteella. Myös osakkeen panttauksen rekisteröinti perustuu suostumukseen.  

Tämä konseptikuvaus on määrittelydokumentti, ja se on tarkoitettu erityisesti asuntokauppapalveluiden määrittelytyötä varten sekä muille asuntokauppapalveluiden osapuolille, esimerkiksi pankeille ja kiinteistönvälittäjille suostumuskonseptin selkeyttämiseksi. Dokumenttia päivitetään tarvittaessa määrittelyjen edetessä. Päivityksestä kerrotaan erikseen tällä sivulla.

Konseptikuvaus täydentyy myöhemmin kehittämisen edetessä rajapintakuvauksilla ja skeemoilla vuoden 2023 aikana.