Rakennuttajille

Oletko perustanut asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön vuonna 2019 tai sen jälkeen?

Taloyhtiön tiedot ovat tulleet kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen osakeryhmän omistajaksi on automaattisesti rekisteröity perustajaosakas tai -osakkaat. Sekä perustajaosakkaan että kaikkien seuraavien osakkaiden omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä, eikä osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia enää paineta. 

Ennen RS-menettelyn alkua

RS-menettely alkaa

 • Käynnistä RS-menettely RS-pankin tai aluehallintoviraston (AVI) kanssa.
 • RS-pankkisi tai aluehallintovirasto turva-asiakirjojen säilyttäjänä ilmoittaa RS-rajoituksen merkittäväksi huoneistotietojärjestelmään.
 • Jos teet yhtiöjärjestyksen muutoksen RS-menettelyn aikana, sovi RS-pankin kanssa uusien osakeryhmien omistajien ilmoittamisesta huoneistotietojärjestelmään. Samassa yhteydessä RS-pankki ilmoittaa RS-rajoitusmerkinnät uusille osakeryhmille.
 • RS-pankki ylläpitää tietoja rakentamisvaiheen aikaisista omistajista ja omistajanvaihdoksista, eikä omistuksia tällöin ilmoiteta ja rekisteröidä huoneistotietojärjestelmään.

RS-menettely päättyy

 • RS-pankki ilmoittaa uudet omistajat sekä mahdolliset panttaukset rekisteröitäviksi huoneistotietojärjestelmään, kun uusi omistaja on täyttänyt kauppaan liittyvät velvoitteensa (esim. maksanut koko kauppahinnan).
 • Omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos poistaa RS-rajoituksen viran puolesta niiltä osakeryhmiltä, joille rekisteröidään uusi omistaja. 
 • Perustajaosakkaat säilyvät myymättömien huoneistojen omistajina. RS-pankki ilmoittaa menettelyn päättyessä RS-rajoituksen poistamisesta kyseisiltä osakeryhmiltä.
 • Uuden omistajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä itse, jos kauppa on tehty vasta RS-menettelyn päätyttyä.

HUOM! Kaikki taloyhtiön osakeryhmät, esim. autopaikat, eivät kuulu RS-menettelyyn. 

 • Uuden omistajan on itse haettava omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään, RS-pankki ilmoittaa ainoastaan asuinhuoneiston omistuksen.
 • Jos olet tehnyt yhtiöjärjestyksen muutoksen RS-menettelyn aikana, ilmoita RS-menettelyyn kuulumattomien osakeryhmien omistajat (perustajaosakkaat) huoneistotietojärjestelmään.

Oletko perustanut asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön vuonna 2018 tai aikaisemmin?

Jos rakentaminen ei ole vielä alkanut, sinulla on kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa taloyhtiön siirtämisessä huoneistotietojärjestelmään ja RS-menettelyn toteuttamisessa. Jos rakentaminen on jo alkanut ja taloyhtiö on RS-menettelyssä, toimi vaihtoehto 2:n mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Ensimmäisessä vaihtoehdossa RS-menettely alkaa vasta, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään ja perustajaosakkaat ovat rekisteröineet sähköisen omistuksen huoneistotietojärjestelmään.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Rekisteröi keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yritysmuoto kaupparekisteriin ja lisää yhtiöjärjestykseen lauseke yhtiön osakkeiden kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään PRH:n muutospalvelussa.
 • Tee ennen RS-menettelyn alkua tarpeelliset osakeryhmiä (huoneistoja) koskevat yhtiöjärjestyksen muutokset PRH:n muutospalvelussa ja anna yhtiöjärjestyksen tiedot sähköisessä muodossa (rakenteisina). Tällöin osakeryhmien ja huoneistojen tiedot siirtyvät automaattisesti Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun.
  • Kun muutos on rekisteröity kaupparekisterissä, täydennä Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelussa osakeryhmien omistajatiedot (perustajaosakkaat) ja hyväksy siirto huoneistotietojärjestelmään. Osakeryhmiä ja huoneistoja koskevia tietoja et voi enää muuttaa.
 • Ellet ole tehnyt yhtiöjärjestyksen muutosta ennen RS-menettelyn alkua, anna mm. osakeryhmiä, huoneistoja ja omistajia (perustajaosakkaat) koskevat tiedot osakeluettelon siirtopalvelussa ja hyväksy siirto huoneistotietojärjestelmään.
 • Hae perustajaosakkaiden omistuksen rekisteröintiä sähköiseksi Maanmittauslaitokselta. Voit toimittaa väliaikaistodistukset osakekirjojen sijasta rekisteröintihakemuksen yhteydessä. Jos osakkeista ei ole annettu osakekirjoja eikä väliaikaistodistuksia, toimita yhtiön hallituksen antama tätä koskeva selvitys. 

RS-menettely tapahtuu tästä eteenpäin samoin kuin uusien, vuonna 2019 perustettujen, asunto- ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osalta.

Vaihtoehto 2

Toinen vaihtoehto on entisen kaltainen RS-menettely. Taloyhtiö siirtyy huoneistotietojärjestelmään vasta RS-menettelyn päätyttyä. Siirron jälkeen uudiskohteen ostajat toimittavat osakekirjat mitätöitäviksi Maanmittauslaitokselle ja hakevat omistuksen rekisteröintiä sähköiseksi itse.

RS-menettely päättyy

 • RS-pankki luovuttaa ostajille osakekirjat tai väliaikaistodistukset, joilla omistusoikeus osoitetaan.
 • Taloyhtiö tekee osakeluettelon siirron siirtopalvelussa, antaa osakeryhmät, huoneistotiedot ja uusia omistajia koskevat tiedot sekä hyväksyy siirron huoneistotietojärjestelmään.
 • Jokainen omistaja toimittaa osakekirjan mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle ja hakee samalla omistusoikeuden rekisteröintiä itse. Omistuksen rekisteröinnin jälkeen omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.