Rakennuttajille

Yhtiön perustaminen 1.1.2019

Uudet asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt perustetaan 1.1.2019 alkaen sähköisesti PRH:n palvelussa. Ratkaisevaa on ilmoituksen vireille tulopäivä, eikä paperilomakkeita voida toimittaa 1.1.2019 jälkeen, vaikka perustamisdokumentit on tehty vuoden 2018 puolella. Tarkemmat ohjeet asiaan löytyvät PRH:n verkkosivuilta. Osakekirjoja ei uusille yhtiöille paineta, vaan sen sijaan osakehuoneiston omistus merkitään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.

Sähköinen perustaminen tarkoittaa, että yhtiön tiedot (mm. toimiala, huoneistoselitelmä) ilmoitetaan PRH:n asiointipalveluun. Palvelu muodostaa annettujen tietojen perusteella yhtiöjärjestyksen. Samalla tiedot osakkeen ensimmäisestä omistajasta siirtyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. 

Yrityksen perustiedot ja huoneistoselitelmän tiedot välittyvät automaattisesti Maanmittauslaitokselle aina PRH:n rekisteröinnin jälkeen (sekä perustamis- että muutosilmoitus). Silloin kun RS-menettely on vielä käynnissä, tieto rakentamisvaiheen aikaisista omistajista on RS-pankilla. RS-rajoitus selviää osakehuoneistotulosteelta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutos tehdään PRH:n palvelussa sähköisesti, kun osakeluettelon ylläpito on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Jos yhtiöjärjestystä muutetaan sen jälkeen miltä osin tahansa (esim. muutetaan hallituksen jäsenten lukumäärää), on yhtiöjärjestys samalla rakenteistettava PRH:n palvelussa. Yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset tulevat automaattisesti PRH:lta MML:n huoneistotietojärjestelmään. Tällaisia tietoja ovat mm. osakeryhmiin tehdyt muutokset esimerkiksi asuntojen yhdistämisen yhteydessä. Omistajatiedot eivät kuitenkaan tule näissä tapauksissa automaattisesti, vaan taloyhtiön hallituksen on ilmoitettava ne erikseen.

Uusi yhtiö ja RS-menettely 1.1.2019 alkaen lyhyesti

Yhtiö perustetaan PRH:n sähköisessä palvelussa

 • Tiedot siirtyvät välittömästi huoneistotietojärjestelmään
 • Ensimmäiseksi omistajaksi merkitään perustajaosakas
 • Yhtiöstä on mahdollista tilata osakeluettelo sekä osakehuoneistotuloste

RS-pankki ilmoittaa Maanmittauslaitokselle yhtiön siirtymisen RS-menettelyn piiriin. Luovutukset ja panttaukset rekisteröidään huoneistotietojärjestelmään vain RS-pankin ilmoituksesta.

 • Maanmittauslaitos tekee rajoitusmerkinnän RS-menettelystä osakehuoneistorekisteriin ao. yhtiön osakeryhmille
 • Rajoitusmerkintä näkyy välittömästi rekisterissä
 • Rakentamisen aikana RS-pankki ylläpitää tietoja osakeryhmien saannoista ja panttauksista.

HUOM! RS-menettelyn aikana mahdollisesti tapahtuvat omistusten muutokset eivät päivity huoneistotietojärjestelmään, vaan ajantasaiset tiedot ovat RS-pankilla.

RS-menettelyn päättyminen

RS-pankki ilmoittaa Maanmittauslaitokselle RS-menettelyn päättymisen sekä osakeryhmien omistaja-, panttaus- ja rajoitustiedot

 • MML tekee merkinnät osakehuoneistorekisteriin sekä poistaa RS-rajoitusmerkinnän
 • Merkinnät näkyvät välittömästi osakehuoneistotulosteella

Osakehuoneiston luovutus ja panttauksen rekisteröiminen RS-menettelyn päätyttyä

 • Markkinointi ja huoneiston luovutussopimus tehdään kuten nytkin
 • Osakkeen omistus rekisteröidään osakehuoneistorekisteriin saajan hakemuksesta
 • Kirjaamisen edellytyksenä on myyjän suostumus omistusoikeuden siirtoon joko ehdottomana tai ehdollisena
 • Suostumus voidaan antaa sähköisessä asiointipalvelussa
 • Lähtökohtaisesti luovutussopimusta ei liitetä hakemukseen

Omistusoikeuden merkitseminen osakeluetteloon

 • Edellyttää varainsiirtoveron suorittamista
 • Edellyttää lunastuslausekkeen huomioon ottamista
 • Osakehuoneistorekisteristä lähtee yhtiölle (hallitus/isännöitsijä) ilmoitus osakkeen omistusoikeuden siirtymisestä -> osakeluetteloon merkitään omistusoikeuden siirtymisen lisäksi tieto lunastusmenettelystä 

Panttauksen rekisteröiminen

 • Panttauksesta sovitaan kuten nykyään (mm. päävelkasuhde, panttaussitoumus)
 • Panttauksen kirjaaminen osakehuoneistorekisteriin korvaa osakekirjan hallinnan luovutuksen
 • Osakkeen panttaus kirjataan pantinsaajan hakemuksesta
 • Kirjaamisen edellytyksenä on osakkeenomistajan suostumus
 • Mahdollista kirjata useampia panttauksia, voidaan kirjata myös osakkeen määräosaan
 • Voidaan kirjata myös tiettyyn enimmäiseuromäärään rajoitettuna

Osakekirjojen painattaminen

Huoneistotietojärjestelmään tehtävät sähköiset omistajamerkinnät tulevat korvaamaan paperiset osakekirjat. Osakekirjojen painattamisen tarpeellisuus riippuu yhtiön perustamisajankohdasta sekä RS-menettelyn alkamisajankohdasta. Alla on kuvattu erilaisia tilanteita tähän liittyen.

Asunto-osakeyhtiöt, jotka on perustettu (perustamisilmoitus jätetty) 1.1.2019 tai sen jälkeen

 • Osakekirjoja ei paineta vaan omistus on merkitty huoneistotietojärjestelmään

Asunto-osakeyhtiöt, jotka on perustettu (perustamisilmoitus jätetty) ennen 1.1.2019 ja kyseessä on RS- kohde

 • Yhtiö pääsee siirtymään huoneistotietojärjestelmälain piiriin 1.5.2019 alkaen siirtämällä osakeluettelonsa ylläpidon huoneistotietojärjestelmään.
 • Jos  RS menettely on alkanut tai alkaa 1.1.-30.4.2019 eikä osakekirjoja ole vielä annettu painatettavaksi, turva-asiakirjojen säilyttäjän on painatettava osakekirjat sekä säilytettävä ne.
 • Vanhan yhtiön osalta osakkeenomistajan oikeuden kirjaaminen osakehuoneistorekisteriin on mahdollista sen jälkeen, kun osakeluettelon ylläpito on siirretty MML:lle. Kirjaaminen edellyttää joko osakekirjan/väliaikaistodistuksen toimittamista tai hallituksen selvitystä siitä, että osakekirjaa ei ole annettu.
 • Jos osakekirjat ovat painamatta ja RS-menettely alkaa vasta 1.5.2019 tai myöhemmin, osakekirjoja ei välttämättä tarvitse painattaa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että yhtiö siirtää osakeluettelon pidon MML:lle ja perustajaosakas kirjauttaa omistuksensa osakehuoneistorekisteriin ennen RS-menettelyn alkamista.

Asunto-osakeyhtiöt, jotka on perustettu (perustamisilmoitus jätetty) ennen 1.1.2019 ja kyseessä  ei ole RS-kohde tai jos kohde on jo valmistunut eikä osakekirjoja ole painettu

 • Osakekirjoja ei tarvitse painaa, vaan omistusoikeus rekisteröidään esittämällä:
  • hallituksen selvitys siitä, että osakekirjoja ei ole annettu (ja osakeluettelotieto tukee tätä) tai
  • väliaikaistodistus

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään

Jokaisen asunto-osakeyhtiön tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään aikavälillä 1.5.2019 - 31.12.2022. Tällöin siirto on maksuton. Tämän lisäksi osakkeen omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen rekisteröintiä tulee hakea 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta lukien. Osakekirja mitätöidään samassa yhteydessä.

Osakekirjan mitätöinti edellyttää, että esitetään:

 • osakekirja, johon osakkeenomistaja on merkitty osakeluettelon mukaiseksi osakkeenomistajaksi; tai
 • osakekirja ja selvitys katkeamattomasta luovutusketjusta alkaen viimeisestä osakeluetteloon merkitystä osakkeenomistajasta; tai
 • muu selvitys joka osoittaa hakijan omistusoikeuden (esim. hallituksen selvitys, jos ei ole annettu osakekirjaa tai väliaikaistodistusta)