Rakennuttajille

Oletko perustanut asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön vuonna 2019 tai sen jälkeen?

Taloyhtiön tiedot ovat tulleet kaupparekisteristä huoneistotietojärjestelmään. Jokaisen osakeryhmän omistajaksi on automaattisesti rekisteröity perustajaosakas tai -osakkaat. Sekä perustajaosakkaan että kaikkien seuraavien osakkaiden omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä, eikä osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia enää paineta. 

Ennen RS-menettelyn alkua

RS-menettely alkaa

 • Käynnistä RS-menettely RS-pankin tai aluehallintoviraston (AVI) kanssa.
 • RS-pankkisi tai aluehallintovirasto turva-asiakirjojen säilyttäjänä ilmoittaa RS-rajoituksen merkittäväksi huoneistotietojärjestelmään.
 • Jos teet yhtiöjärjestyksen muutoksen RS-menettelyn aikana, sovi RS-pankin kanssa uusien osakeryhmien omistajien ilmoittamisesta huoneistotietojärjestelmään. Samassa yhteydessä RS-pankki ilmoittaa RS-rajoitusmerkinnät uusille osakeryhmille.
 • RS-pankki ylläpitää tietoja rakentamisvaiheen aikaisista omistajista ja omistajanvaihdoksista, eikä omistuksia tällöin ilmoiteta ja rekisteröidä huoneistotietojärjestelmään.

RS-menettely päättyy

 • RS-pankki ilmoittaa uudet omistajat sekä mahdolliset panttaukset rekisteröitäviksi huoneistotietojärjestelmään, kun uusi omistaja on täyttänyt kauppaan liittyvät velvoitteensa (esim. maksanut koko kauppahinnan).
 • Omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos poistaa RS-rajoituksen viran puolesta niiltä osakeryhmiltä, joille rekisteröidään uusi omistaja. 
 • Perustajaosakkaat säilyvät myymättömien huoneistojen omistajina. RS-pankki ilmoittaa menettelyn päättyessä RS-rajoituksen poistamisesta kyseisiltä osakeryhmiltä.
 • Uuden omistajan on haettava omistusoikeuden rekisteröintiä itse, jos kauppa on tehty vasta RS-menettelyn päätyttyä.

HUOM! Kaikki taloyhtiön osakeryhmät, esim. autopaikat, eivät kuulu RS-menettelyyn. 

 • Uuden omistajan on itse haettava omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään, RS-pankki ilmoittaa ainoastaan asuinhuoneiston omistuksen.
 • Jos olet tehnyt yhtiöjärjestyksen muutoksen RS-menettelyn aikana, ilmoita RS-menettelyyn kuulumattomien osakeryhmien omistajat (perustajaosakkaat) huoneistotietojärjestelmään.

Oletko perustanut asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön vuonna 2018 tai aikaisemmin?

Jos rakentaminen ei ole vielä alkanut, sinulla on kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa taloyhtiön siirtämisessä huoneistotietojärjestelmään ja RS-menettelyn toteuttamisessa. Jos rakentaminen on jo alkanut ja taloyhtiö on RS-menettelyssä, toimi vaihtoehto 2:n mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Ensimmäisessä vaihtoehdossa RS-menettely alkaa vasta, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään ja perustajaosakkaat ovat rekisteröineet sähköisen omistuksen huoneistotietojärjestelmään.

Ennen RS-menettelyn alkua

 • Rekisteröi keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yritysmuoto kaupparekisteriin ja lisää yhtiöjärjestykseen lauseke yhtiön osakkeiden kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään PRH:n muutospalvelussa.
 • Tee ennen RS-menettelyn alkua tarpeelliset osakeryhmiä (huoneistoja) koskevat yhtiöjärjestyksen muutokset PRH:n muutospalvelussa ja anna yhtiöjärjestyksen tiedot sähköisessä muodossa (rakenteisina). Tällöin osakeryhmien ja huoneistojen tiedot siirtyvät automaattisesti Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun.
  • Kun muutos on rekisteröity kaupparekisterissä, täydennä Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelussa osakeryhmien omistajatiedot (perustajaosakkaat) ja hyväksy siirto huoneistotietojärjestelmään. Osakeryhmiä ja huoneistoja koskevia tietoja et voi enää muuttaa.
 • Ellet ole tehnyt yhtiöjärjestyksen muutosta ennen RS-menettelyn alkua, anna mm. osakeryhmiä, huoneistoja ja omistajia (perustajaosakkaat) koskevat tiedot osakeluettelon siirtopalvelussa ja hyväksy siirto huoneistotietojärjestelmään.
 • Hae perustajaosakkaiden omistuksen rekisteröintiä sähköiseksi Maanmittauslaitokselta. Voit toimittaa väliaikaistodistukset osakekirjojen sijasta rekisteröintihakemuksen yhteydessä. Jos osakkeista ei ole annettu osakekirjoja eikä väliaikaistodistuksia, toimita yhtiön hallituksen antama tätä koskeva selvitys. Huomioithan, että 1.1.1992 tai sen jälkeen rekisteröidyn vanhan taloyhtiön (asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, jotka soveltavat asunto-osakeyhtiölakia) osakkeen sähköiseksi rekisteröintiä ei voi tehdä hallituksen selvityksellä, koska näillä yhtiöillä on velvollisuus painattaa osakekirjat.

RS-menettely tapahtuu tästä eteenpäin samoin kuin uusien, vuonna 2019 perustettujen, asunto- ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osalta.

Vaihtoehto 2

Toinen vaihtoehto on entisen kaltainen RS-menettely. Taloyhtiö siirtyy huoneistotietojärjestelmään vasta RS-menettelyn päätyttyä. Siirron jälkeen uudiskohteen ostajat toimittavat osakekirjat mitätöitäviksi Maanmittauslaitokselle ja hakevat omistuksen rekisteröintiä sähköiseksi itse.

RS-menettely päättyy

 • RS-pankki luovuttaa ostajille osakekirjat tai väliaikaistodistukset, joilla omistusoikeus osoitetaan.
 • Taloyhtiö tekee osakeluettelon siirron siirtopalvelussa, antaa osakeryhmät, huoneistotiedot ja uusia omistajia koskevat tiedot sekä hyväksyy siirron huoneistotietojärjestelmään.
 • Jokainen omistaja toimittaa osakekirjan mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle ja hakee samalla omistusoikeuden rekisteröintiä itse. Omistuksen rekisteröinnin jälkeen omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.