Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Asunto-osakeyhtiön huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä tällaista vaatimusta ei ole, vaan yli puolet huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta voi olla varattuna esimerkiksi liikehuoneistoiksi.

Onko taloyhtiösi perustettu ennen vuotta 2019?

Jos keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on perustettu ennen vuotta 2019, yhtiö on rekisteröity osakeyhtiönä kaupparekisterissä. Yhtiösi ei voi kuulua huoneistotietojärjestelmään ilman yhtiön oikeudellisen muodon muuttamista keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

Kuinka saat vanhan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön huoneistotietojärjestelmään?

  • Tee ensimmäiseksi yhtiöjärjestyksen muutos kaupparekisteriin PRH:n sähköisessä muutospalvelussa:
  • Odota, kunnes saat tiedon yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin, jolloin yhtiön tiedot ovat siirtyneet suoraan Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun odottamaan taloyhtiön osakeluettelon siirtoa huoneistotietojärjestelmään.
  • Täydennä siirtopalvelussa taloyhtiön tiedot osakeryhmien omistaja- ja rajoitustiedoilla ja hyväksy siirto huoneistotietojärjestelmään. Sen jälkeen osakeluettelon ylläpito on siirretty Maanmittauslaitokselle.
  • Osakkaat voivat hakea omistuksen sähköistä rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Hakemukseen on liitettävä osakekirja tai väliaikaistodistus. 

HUOM! Jos olet tehnyt vanhan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön oikeudellisen muodon päivityksen paperilomakkeella PRH:lle tai et ole tehnyt lisäystä yhtiöjärjestykseen yhtiön kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään PRH:n sähköisessä muutospalvelussa, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tiedot eivät siirry Maanmittauslaitoksen siirtopalveluun. Yhtiö ei tällöin kuulu huoneistotietojärjestelmään.

Onko keskinäinen kiinteistöosakeyhtiösi perustettu vuonna 2019 tai sen jälkeen?

Vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt kuuluvat perustamisestaan lähtien huoneistotietojärjestelmään muutamin poikkeuksin.

Jos olet tehnyt keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisilmoituksen sähköisessä muodossa PRH:n perustamispalvelussa, tiedot yhtiöstä ja perustajaosakkaiden omistamista osakeryhmistä siirtyvät automaattisesti PRH:lta Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Poikkeustapaukset
Kuinka saat uuden keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön huoneistotietojärjestelmään?

Jakautuminen tai sulautuminen

  • Jos jakautumisen tai sulautumisen yhteydessä on perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, perustamisasiakirjat ovat PRH:ssa paperisina:
  • Tee yhtiöjärjestyksen rakenteistaminen PRH:n palvelussa, jolloin yhtiön ja osakeryhmien tiedot siirtyvät Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.
  • Anna taloyhtiön hallituksen ilmoitus osakkeiden omistajista Maanmittauslaitokselle omistusten sähköistä rekisteröintiä varten.

Uusi osakeyhtiö

Tietoja päivitetään kesäkuussa 2022.