Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Asunto-osakeyhtiön huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä tällaista vaatimusta ei ole, vaan yli puolet huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta voi olla varattuna esimerkiksi liikehuoneistoiksi.

Vuonna 2019 perustetut keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt kuuluvat perustamisestaan lähtien huoneistotietojärjestelmään.

Onko taloyhtiösi perustettu ennen vuotta 2019?

Jos keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on perustettu ennen vuotta 2019, yhtiö on rekisteröity osakeyhtiönä kaupparekisterissä. Yhtiösi ei voi kuulua huoneistotietojärjestelmään ilman yhtiön oikeudellisen muodon muuttamista keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

Kuinka saat taloyhtiösi huoneistotietojärjestelmään?

  • Tee ensin yhtiöjärjestyksen muutos kaupparekisteriin PRH:n sähköisessä muutospalvelussa:
    • muuta yhtiön oikeudellinen muoto keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.
    • lisää yhtiöjärjestykseen säännös yhtiön kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään.
    • anna yhtiöjärjestyksen tiedot sähköisessä muodossa (rakenteisina) vaadittujen tietojen, mm. huoneistoselitelmän, osalta.
  • Odota, kunnes saat tiedon yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin, jolloin yhtiön tiedot ovat siirtyneet suoraan Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun odottamaan taloyhtiön osakeluettelon siirtoa huoneistotietojärjestelmään.
  • Täydennä siirtopalvelussa taloyhtiön tiedot osakeryhmien omistajien tiedoilla ja hyväksy siirto huoneistotietojärjestelmään. Nyt osakeluettelon ylläpito on siirretty Maanmittauslaitokselle.
  • Osakkaat voivat hakea osakekirjojen mitätöintiä ja omistuksen sähköistä rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään.