Yhtiöjärjestyksen muutokset

 

Yhtiöjärjestyksen muutokset ns. vanhassa asunto-osakeyhtiössä, jonka osakeluetteloa ollaan siirtämässä huoneistotietojärjestelmään

Kun asunto-osakeyhtiön voimassa oleva yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmä ei vastaa yhtiössä olevia huoneistoja tai muita tiloja, (huoneisto on esimerkiksi jaettu kahdeksi eri huoneistoksi), on yhtiöjärjestys muutettava vastaamaan todellisia olosuhteita. 

Yhtiöjärjestyksen muutos on tehtävä ensin PRH:n kaupparekisterissä sähköisesti. Tiedot siirtyvät kaupparekisteristä MML:n osakeluettelon siirtopalveluun, jossa taloyhtiön on vielä täydennettävä yhtiöjärjestyksen mukaisten osakeryhmien omistajatiedot ja hyväksyttävä osakeluettelo siirrettäväksi huoneistotietojärjestelmään. Osakeryhmiä ja huoneistoja koskevia tietoja ei voi enää muuttaa. 

Ennen vuotta 2019 perustetun keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön liittyminen huoneistotietojärjestelmään 

Jos ennen vuotta 2019 perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö haluaa siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, sen on ensin lisättävä yhtiöjärjestykseen määräys siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat huoneistotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun osakehuoneistorekisteriin. Lisäys tehdään yhtiöjärjestyksen muutoksena kaupparekisteriin. Lisäksi yhtiön on ilmoitettava yhtiömuotonsa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja annettava samassa yhteydessä tiedot huoneistoista sähköisessä muodossa.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tiedot siirtyvät kaupparekisteristä Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun, jossa taloyhtiön on vielä täydennettävä osakeryhmien omistajatiedot ja hyväksyttävä osakeluettelo siirrettäväksi huoneistotietojärjestelmään. Osakeluettelon siirto on tehtävä 1.5.2019 ja 31.12.2022 välisenä aikana. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset asunto-osakeyhtiössä tai keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä, joka on perustettu 1.1.2019 jälkeen tai jonka osakeluettelo on jo siirretty huoneistotietojärjestelmään

1.1.2019 tai sen jälkeen perustettujen asunto- ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tiedot ovat perustajaosakastietoineen suoraan huoneistotietojärjestelmässä. Myös vanhojen, osakeluettelonsa jo siirtäneiden asunto-osakeyhtiöiden tai keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tiedot ovat huoneistotietojärjestelmässä.

Kun tällaisessa yhtiössä tapahtuu yhtiöjärjestyksen muutos, se on ensiksi rekisteröitävä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin. Tiedot muutoksesta siirtyvät suoraan Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. 

Jos yhtiöjärjestyksen muutos kuitenkin koskee uusien osakeryhmien syntymistä uusmerkinnän (esimerkiksi ullakkorakentamisen), yhtiön sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tai osakkeiden osakeryhmätunnus muuten muuttuu (esim. osakkeiden numeroinnin muututtua), on taloyhtiön viipymättä ilmoitettava osakeryhmien ensimmäiset omistajat Maanmittauslaitokselle rekisteröitäväksi huoneistotietojärjestelmään. Taloyhtiö ilmoittaa tiedot lomakkeella siihen asti, kun sähköiset rajapinnat otetaan käyttöön. Ilmoittaminen on maksullista (katso hinnasto Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta).

Lomake omistajatietojen ilmoittamiseen (tulossa)

Osakeyhtiön oikeudellisen muodon muutos asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi

Kun osakeyhtiön yritysmuoto muutetaan asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, yhtiön on ensin ilmoitettava yhtiömuodon muutos kaupparekisteriin rekisteröitäväksi ja annettava samassa yhteydessä tiedot huoneistoista sähköisessä muodossa.

Asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi muutetun yhtiön tiedot siirtyvät kaupparekisteristä Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun, jossa taloyhtiön on vielä täydennettävä osakeryhmien omistajatiedot ja hyväksyttävä osakeluettelo siirrettäväksi huoneistotietojärjestelmään. Osakeluettelon siirto on tehtävä 1.5.2019 ja 31.12.2022 välisenä aikana. 

Jos osakeyhtiö on perustettu 1.1.2019 jälkeen ja yhtiömuoto muuttuu myöhemmin asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, tiedot siirretään suoraan huoneistotietojärjestelmään. Osakkeenomistajan on tällöin rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeuden rekisteröimiseksi yhtiön hallituksen on annettava osakkeenomistajalle selvitys osakkeiden merkinnästä yhtiömuodon muutoksessa.