Yhtiöjärjestyksen muutokset


1. Yhtiöjärjestyksen muutokset ns. vanhassa asunto-osakeyhtiössä, jonka osakeluetteloa olet siirtämässä huoneistotietojärjestelmään

Taloyhtiön osakeluettelon siirrossa on aina annettava voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaiset tiedot. Jos voimassa olevan yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmä ei vastaa yhtiössä olevia huoneistoja tai muita tiloja, (huoneisto on esimerkiksi jaettu kahdeksi eri huoneistoksi), on yhtiöjärjestys ensin muutettava ja rekisteröitävä kaupparekisterissä. Rekisteröinnin jälkeen taloyhtiön osakeluettelon voi siirtää huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelussa.

a)    Taloyhtiöllä on käytössään isännöintijärjestelmä

 • Rekisteröi ensin yhtiöjärjestyksen muutos Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. Huoneistoselitelmän tietoja ei kannata vielä muuttaa uuteen sähköiseen muotoon yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä. 
 • Lataa siirtotiedosto isännöintijärjestelmästä osakeluettelon siirtopalveluun kaupparekisterin rekisteröinti-ilmoituksen saatuasi. 
 • Täydennä siirtopalvelussa osakeluettelo ja lisäksi muut tarvittavat tiedot ja hyväksy siirto. Yhtiö kuuluu tämän jälkeen huoneistotietojärjestelmään.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen muutosilmoituksen tekemisestä PRH:n verkkosivuilta

b)    Taloyhtiöllä ei ole käytössään isännöintijärjestelmää

 • Rekisteröi ensin yhtiöjärjestyksen muutos Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. Huoneistoselitelmän tiedot kannattaa ilmoittaa samalla uudessa sähköisessä muodossa. Tiedot siirtyvät tällöin kaupparekisteristä osakeluettelon siirtopalveluun. 
 • Täydennä siirtopalvelussa omistajatiedot ja muut tarvittavat tiedot ja hyväksy siirto. Yhtiö kuuluu tämän jälkeen huoneistotietojärjestelmään.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen uudesta sähköisestä muodosta PRH:n verkkosivuilta.
 

2. Yhtiöjärjestyksen muutokset huoneistotietojärjestelmään jo kuuluvassa taloyhtiössä

1.1.2019 tai sen jälkeen perustettujen asunto- ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tiedot ovat perustajaosakastietoineen huoneistotietojärjestelmässä. Myös vanhojen, osakeluettelonsa jo siirtäneiden taloyhtiöiden tiedot ovat huoneistotietojärjestelmässä. Jos osakas on hakenut omistuksen rekisteröintiä, myös osakehuoneiston omistustiedot ovat huoneistotietojärjestelmässä.

Kun huoneistotietojärjestelmässä olevassa yhtiössä tehdään yhtiöjärjestyksen muutos, 

 • Rekisteröi yhtiöjärjestyksen muutos ensin Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. Huoneistoselitelmän tiedot on samalla ilmoitettava sähköisessä muodossa. Tiedot muuttuneista osakeryhmistä siirtyvät kaupparekisteristä suoraan huoneistotietojärjestelmään. Muuttuneilla tai uusilla osakeryhmillä ei ole omistajatietoja.
 • Ilmoita viipymättä muuttuneiden ja uusien osakeryhmien omistajat rekisteröitäviksi huoneistotietojärjestelmään. Ilmoittaminen on taloyhtiön velvollisuus. Ilmoita tiedot lomakkeella siihen asti, kun sähköiset rajapinnat otetaan käyttöön. Ilmoittaminen on maksullista (katso hinnasto Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta).

Lue lisää yhtiöjärjestyksen uudesta sähköisestä muodosta PRH:n verkkosivuilta.
 

3. Osakeyhtiön oikeudellisen muodon muutos asunto-osakeyhtiöksi

Kun osakeyhtiön yritysmuoto muutetaan asunto-osakeyhtiöksi, yhtiön on ensin ilmoitettava yhtiömuodon muutos kaupparekisteriin. Muutoksen yhteydessä huoneistoselitelmän tiedot kannattaa ilmoittaa uudessa sähköisessä muodossa Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. 
Lue lisää osakeyhtiön muuttamisesta asunto-osakeyhtiöksi PRH:n verkkosivuilta

a)    Osakeyhtiö on perustettu ennen vuotta 2019

 • Rekisteröi ensin oikeudellisen muodon muutos Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. Huoneistoselitelmän tiedot kannattaa ilmoittaa samalla uudessa sähköisessä muodossa. Tiedot siirtyvät tällöin kaupparekisteristä osakeluettelon siirtopalveluun. 
 • Täydennä osakeryhmien omistajatiedot ja muut tarpeelliset tiedot osakeluettelon siirtopalvelussa ja hyväksy osakeluettelon siirto. Yhtiö kuuluu tämän jälkeen huoneistotietojärjestelmään.


b)    Osakeyhtiö on perustettu 1.1.2019 tai sen jälkeen 

 • Rekisteröi ensin oikeudellisen muodon muutos Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-palvelussa. Huoneistoselitelmän tiedot kannattaa ilmoittaa samalla uudessa sähköisessä muodossa. Asunto-osakeyhtiöksi muutetun yhtiön tiedot siirtyvät tällöin kaupparekisteristä suoraan huoneistotietojärjestelmään. 
 • Osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistusoikeutensa huoneistotietojärjestelmässä. Taloyhtiön hallituksen on annettava osakkeenomistajalle selvitys tämän omistamista osakkeista yhtiömuodon muutoksen jälkeen.