Usein kysyttyjä kysymyksiä
 

Mikä on osakeluetteloiden siirtämisen määräaika?
Määräaika varmistuu lainsäädännössä.
 

Kuka hoitaa osakeluetteloiden siirron, isännöitsijä vai taloyhtiön hallitus? Kenellä on vastuu?
Vastuu on taloyhtiöllä. Yleisimmin siirron tekee isännöitsijä tai isännöitsijätoimiston valtuutettu työntekijä. Pienemmissä taloyhtiöissä siirron tekee puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa taho.
 

Mitä pitää tehdä, jos edustajatiedot eivät ole kaupparekisterissä ajan tasalla?
Edustajatiedot päivitetään Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivujen kautta.

Miten varmistetaan, että isännöitsijät tuottavat kaikki tiedot osakehuoneistorekisteriin? Onko tulossa pakottavaa lainsäädäntöä?
Tämä asia ratkaistaan lopullisesti lainsäädännössä.
 

Ilmoitetaanko vastaisuudessa Maanmittauslaitokselle taloyhtiöiden yhteyshenkilötiedot, kuten isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan muutokset?

Muutokset taloyhtiön vastuuhenkilöiden tiedot haetaan aina kaupparekisteristä, ja ne tulee ylläpitää Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa.
 

Millä tavoin tieto osakekaupoista ja omistusmuutoksista välittyy asunto-osakeyhtiön hallitukselle? Tuleeko tieto vastaisuudessa automaattisesti Maanmittauslaitokselta?

Osakehuoneistorekisteristä välitetään taloyhtiön kaupparekisteriin merkitylle edustajalle tieto osakekaupoista ja omistusmuutoksista.
 

Voiko isännöintiyritys tehdä massasiirron omista yhtiöistään kertarysäyksellä?
Tämän hetken suunnitelman mukaan isännöitsijä voi siirtää yhtiön tiedot CSV-tiedostona osakehuoneistorekisteriin.


Paperiset osakekirjat sähköiseksi


Kuka vastaa siitä, että kaupan jälkeen paperinen osakekirja mitätöidään?
Omistuksen tai panttauksen kirjaava viranomainen vastaa osakekirjan mitätöinnistä. Tämä asia ratkaistaan lopullisesti lainsäädännössä.

Kuka kerää, mitätöi ja säilyttää paperisen osakekirjan?
Omistuksen tai panttauksen kirjaava taho vastaa osakekirjan mitätöinnistä. Tämä asia ratkaistaan lopullisesti lainsäädännössä.

Saisinko kuitenkin omistuksestani vahvan paperin varmistukseksi?
Omistaminen perustuu jatkossa joko paperiseen osakekirjaan tai sähköiseen omistajamerkintään, ei kumpaankin. Rekisteristä voidaan tulostaa tiedot ko. ajankohdan mukaisesta omistajasta.

Voiko osakkeenomistaja muuttaa osakekirjan sähköiseksi muuten kuin kaupan yhteydessä? 
Omistaja voi halutessaan muuttaa osakekirjan sähköiseksi merkinnäksi hakemalla toimenpidettä kirjaavalta viranomaiselta. Tämä edellyttää, että kyseinen asunto-osakeyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin.

Tuleeko tästä lisäkustannuksia taloyhtiön niille osakkaille, jotka eivät ole myymässä asuntoaan?
Taloyhtiöiden velvoitteeksi tulee osakeluettelon siirtäminen osakehuoneistorekisteriin. Tästä työstä aiheutuvat kustannukset ovat taloyhtiöiden vastuulla. Samalla taloyhtiöiltä jää pois velvoite ylläpitää osakeluetteloa. Kokonaisuutena taloyhtiöt siis säästävät työtä ja kustannuksia osakeluettelon siirrolla.

 

Sähköisen rekisterin luotettavuus


Mikä takaa osakehuoneistorekisterin pysyvyyden ja luotettavuuden?
Omistusten ja panttausten vahvistaminen ja kirjaaminen on ainoastaan viranomaistyötä. Rekisterin omistus- ja panttaustiedoille taataan julkinen luotettavuus. Esimerkiksi kiinteistöjen omistustiedot ovat olleet jo vuosia ainoastaan sähköisessä rekisterissä.

Voidaanko omistamani asunto huijata minulta nettihuijauksella pois?
Omistuksen siirto edellyttää luovutuksen lisäksi aina rekisteriin merkityn omistajan nimenomaista suostumusta.