Usein kysyttyä osakeluettelon siirrosta

 

 

Yleisiä kysymyksiä


Mikä on osakeluetteloiden siirtämisen määräaika?

Taloyhtiön hallituksen on tehtävä päätös siirrosta ja siirto oli tehtävä 31.12.2023 mennessä. 1.1.2024 alkaen siirto on maksullista https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/muutoksia-maanmittauslaitoksen-hintoihin-112024-alkaen

Pitääkö taloyhtiön hallituksen siirtopäätöksessä olla määriteltynä, milloin siirto tehdään? Jos pitää, miten tarkka aikamäärityksen pitää olla? Kuukauden kuluessa? Vuoden kuluessa?

Hallituksen päätöksessä ei tarvitse määritellä tarkkaa ajankohtaa siirrolle.

Mitä osakeluettelon siirto maksaa taloyhtiölle? 

Maanmittauslaitos ei peri osakeluettelon siirrosta maksua silloin, kun se tehdään määräajassa, 31.12.2023 mennessä. 1.1.2024 alkaen siirto on maksullista https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/muutoksia-maanmittauslaitoksen-hintoihin-112024-alkaen

Kenellä on vastuu osakeluettelon siirrosta?

Vastuu siirrosta on taloyhtiöllä. Siirron voi tehdä isännöitsijä tai isännöitsijätoimiston valtuutettu työntekijä sekä taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Siirron tekeminen edellyttää hallituksen päätöstä.

Maanmittauslaitos ei tarkista siirrettyjä tietoja, vaan tiedot siirtyvät sellaisenaan huoneistotietojärjestelmään.

Maksaako osakeluettelo taloyhtiölle jotain?

Siirtopalvelusta haettuna osakeluettelo on taloyhtiölle maksuton, kuten myös osakkaiden yhteystiedot -lista. 

Voinko tehdä osakeluettelon siirron, vaikka osakkaan osakekirja on kadonnut?

Osakekirjan mahdollinen puuttuminen ei estä osakeluettelon siirtoa.

Miten toimitaan, jos osakas on pantannut lainan vakuudeksi paperisen osakekirjan?

Osakeluettelon siirrossa ei tarvita osakekirjoja. Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, pankki voi osakeluettelon siirron jälkeen hakea omistuksen rekisteröintiä osakkaan puolesta. Omistuksen rekisteröinnin yhteydessä Maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan ja rekisteröi panttaukset.

Taloyhtiömme hallitus on päättänyt siirtää osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään. Kuinka siirtäminen käytännössä tehdään?

Osakeluettelo siirretään Maanmittauslaitoksen sähköisellä osakeluettelon siirtopalvelulla taloyhtiöille. Palvelu tarjoaa siirron pohjaksi esitäytettyjä tietoja taloyhtiöstä sekä osakehuoneistoista ja niiden omistajista. Siirrossa voi myös hyödyntää isännöintijärjestelmästä tuotettua siirtotiedostoa.

Jos käytössäsi on isännöintijärjestelmä, ota yhteyttä isännöitsijään. Isännöintijärjestelmän käyttäjien kannattaa tehdä osakeluettelon siirto vasta siinä vaiheessa, kun tiedonsiirto isännöintijärjestelmän ja huoneistotietojärjestelmän välillä saadaan käyttöön.

Miten toimin, jos siirtopalvelun pohjatiedoissa on virheellistä tietoa?

Korjaa virheet osakeluettelon siirrossa siten, että ne ovat voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaiset. 

Mistä saan apua osakeluettelon siirtoon?

Tutustu kattaviin osakeluettelon siirtopalvelun ohjeisiin. Voit ottaa yhteyttä osakeluettelon siirron tukeen verkkolomakkeen kautta. Voit myös katsoa tallenteen osakeluettelon siirron verkkokoulutuksesta.

Mitä tapahtuu, jos taloyhtiö ei siirrä osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään?

Jos ennen 1.1.2019 perustettu asunto-osakeyhtiö ei siirrä osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään, se rikkoo lakia laiminlyödessään lakisääteisen velvollisuutensa toimia. Tällöin huoneistotietojärjestelmään siirtymisen hyödyt jäävät saamatta sekä osakkeenomistajan että taloyhtiön osalta. Osakkeenomistaja ei pääse hakemaan sähköistä omistajamerkintää osakkeelleen eikä siten saamaan hyötyjä osakkeiden sähköistämisestä ja rekisterin julkisesta luotettavuudesta. Taloyhtiön tehtävät ja vastuu omistajanvaihdosten ja varainsiirtoveron tutkimisesta eivät pääty, ellei osakeluettelon ylläpitoa siirretä.  Myös huoneistotietojärjestelmän vuodesta 2025 vaiheittain käynnistyvä jatkokehittäminen edellyttää osakeluettelon siirtoa, jotta taloyhtiö voi täyttää lakiin sisältyvät velvoitteet kunnossapito- ja muutostyötietojen sekä osakeryhmäkohtaisten yhtiölainatietojen ilmoittamisesta. Taloyhtiön hallitus kantaa vastuun siitä, jos taloyhtiö ei ole toiminut voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Asiointioikeudet ja valtuuttaminen siirtopalvelussa


Kuka voi kirjautua osakeluettelon siirtopalveluun ja tehdä osakeluettelon siirron?

Isännöitsijä ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja saavat asiointioikeuden siirtopalveluun kaupparekisteritietojen perusteella. 

Kaupparekisterissä pitää olla isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan henkilötunnus, jotta sähköinen tunnistaminen siirtopalvelussa onnistuu. Jos henkilötunnus puuttuu, se pitää ilmoittaa PRH:n kaupparekisteriin.

Voit maksutta tarkistaa omat yritysroolisi suomi.fi:n kaupparekisteritiedoista. Jos rooleja ei löydy, tiedot on päivitettävä kaupparekisteriin.

Lue lisää pelkän henkilötunnuksen lisäämisestä PRH:n verkkosivuilta.
 
Olen taloyhtiön hallituksen jäsen. Voinko tehdä osakeluettelon siirron siirtopalvelussa?

Taloyhtiön isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja voivat tehdä suoraan palvelussa siirron.

Hallituksen jäsenellä pitää olla suomi.fi -valtuudet palvelussa annettu valtuutus osakeluettelon siirtoon.

Valtuutuksen voi antaa henkilö, jolla on taloyhtiön rekisteritiedoissa yksin nimenkirjoitusoikeus eli oikeus edustaa yhtiötä yksin (esim. isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen) tai   henkilöt, joilla on yhdessä nimenkirjoitusoikeus (esim. kaksi hallituksen jäsentä yhdessä).

Jos olet oman taloyhtiösi ainoa hallituksen varsinainen jäsen, eikä yhtiöllä ole hallituksen   puheenjohtajaa tai isännöitsijää, niin sinun on ensin taloyhtiön puolesta valtuutettava itsesi suomi.fi-palvelussa tekemään siirto.

Olen taloyhtiön isännöitsijä. Miksi taloyhtiötäni ei löydy siirtopalvelusta?

Yleisin syy on se, että yhtiön kaupparekisteritiedoista puuttuu ajantasainen tieto isännöitsijästä. Voit maksutta tarkistaa omat yritysroolisi suomi.fi:n kaupparekisteritiedoista. Jos rooleja ei löydy, tiedot on päivitettävä kaupparekisteriin.

Toiseksi syynä voi olla se, että henkilötunnuksesi puuttuu kaupparekisteristä. Lue lisää pelkän henkilötunnuksen lisäämisestä PRH:n verkkosivuilta.

Jos olet vasta ilmoittanut tiedot kaupparekisteriin, tiedot eivät välttämättä ole vielä päivittyneet.

Taloyhtiössämme on isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja. Onko isännöitsijän aina tehtävä siirto, jos sellainen taloyhtiössä on, vai voiko hallituksen pj tästä huolimatta tehdä siirron?

Kumpikin voi tehdä siirron, mutta kannattaa sopia, kumpi siirron tekee, jotta ei tule yllätyksiä.

Yhtiössämme ei ole isännöitsijää. Hallituksen puheenjohtajakin muutti pois taloyhtiöstä, minkä jälkeen me osakkaat olemme hoitaneet yhdessä asioita. Olemme kaikki hallituksessa. Voiko meistä kuka tahansa (parhaiten osaava) tehdä osakeluettelon siirron?

Ei voi. Taloyhtiönne on ensin valittava hallituksen puheenjohtaja ja tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. Rekisteröintimerkinnän jälkeen hallituksen puheenjohtaja voi tehdä siirron.

Kaupparekisteriin merkitty henkilö toimi isännöitsijänä viisi vuotta sitten. Sen jälkeen muutosta ei ole tehty. Voiko nykyinen, todellinen isännöitsijä mitenkään tehdä osakeluettelon siirron, jos hallitus niin päättää kokouksessaan?

Hallituksen valitsema nykyinen isännöitsijä on ilmoitettava kaupparekisteriin, jotta isännöitsijä saa asiointioikeuden siirtopalveluun. Tämän jälkeen hän voi tehdä siirron. 
Jos taloyhtiöllä on kaupparekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja, myös hän voi tehdä siirron.

Pitääkö osakeluettelon siirtäjän olla nimenkirjoitusoikeudellinen, vai pystyykö esim. kiinteistösihteeri tekemään osakeluettelon siirron?

Isännöitsijän ja hallituksen puheenjohtajan tiedot saadaan kaupparekisteristä. He voivat kumpikin yksin tehdä osakeluettelon siirtopalvelussa osakeluettelon siirron. Jos isännöitsijällä tai hallituksen puheenjohtajalla on yksin yhtiön nimenkirjoitusoikeus, hän voi valtuuttaa esimerkiksi kiinteistösihteerin tekemään siirron. 

Olemme viiden huoneiston taloyhtiö. Isännöintiä hoitaa pieni yritys, jolla on isännöintijärjestelmä. Tulossa on yhden osakehuoneiston hankala ja riitaisa perinnönjako ja haluaisimme, että Maanmittauslaitos selvittää sen. Pitääkö meidän odottaa isännöintijärjestelmän rajapintapalvelun tuloa vai voiko isännöitsijä tehdä siirron jo nyt?

Taloyhtiön isännöintiä hoitava yritys voi taloyhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti siirtää osakeluettelon jo ennen isännöintijärjestelmän kytkemistä rajapintapalvelun avulla huoneistotietojärjestelmään. 
Tällöin on kuitenkin huomioitava, ettei tietopalvelu huoneistotietojärjestelmästä toimi suoraan isännöintijärjestelmään esim. omistajavaihdosten osalta. Tietojen päivittäminen on tehtävä käsin isännöintijärjestelmään osakeluettelon siirron ja rajapintapalvelun käyttöönoton välisenä aikana.  

Pitääkö minulla olla pankkitunnukset, että voin kirjautua osakeluettelon siirtopalveluun? Vaatiiko palvelu vahvaa tunnistautumista?

Palvelussa voi tunnistautua käyttämällä henkilökohtaisia pankkitunnisteita, Digi- ja väestötietoviraston myöntämää varmennekorttia tai mobiilivarmennetta. 

Mitä teen, jos en pääse osakeluettelon siirtopalveluun tai valtuuttamaan toista henkilöä tekemään puolestani osakeluettelon siirtoa?  

Voit valtuuttaa virkailijavaltuuttamispalvelun avulla toisen henkilön tekemään osakeluettelon siirron puolestasi. Allekirjoitettu valtuushakemus liitteineen on toimitettava Digi- ja väestötietovirastoon, jossa virkailija tekee valtuuttamisen puolestasi. 

Lue lisää virkailijavaltuuttamispalvelusta suomi.fi-ohjeesta.

Kuka voi antaa valtuuden?

Taloyhtiön kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (yleensä isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja) voi suomi.fi-valtuudet-palvelussa valtuuttaa esim. isännöintiyrityksen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tekemään osakeluettelon siirron taloyhtiön edustajana. Valtuutus annetaan määräajaksi. 

Lue lisää yhtiön puolesta valtuuttamisesta suomi.fi-ohjeesta.

Miten teen valtuutuksen?

Tee valtuutus suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Valtuusasia osakeluettelon siirtoon on nimeltään "Taloyhtiön osakeluettelon tietojen käsittely ja siirron hyväksyminen". 

Tällä valtuudella valtuutettu voi taloyhtiön puolesta tarkistaa ja muokata taloyhtiön osakeluettelon tietoja ja hyväksyä osakeluettelon ylläpidon siirtämisen huoneistotietojärjestelmään.

Olen pienen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Voinko valtuuttaa sukulaislapseni tekemään osakeluettelon siirron vai pitääkö siirtäjän olla osakas?

Jos sinulla on kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeus, voit valtuuttaa suomi.fi:ssä sukulaislapsesi tekemään osakeluettelon siirron. Hallitus kuitenkin vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta, vaikka siirtäjä ei olisikaan taloyhtiön osakas. 

Olen hallituksen puheenjohtaja. Haluaisin valtuuttaa toisen henkilön tekemään osakeluettelon siirron. Toimitanko valtakirjan Maanmittauslaitokselle?

Valtakirjaa ei voi toimittaa Maanmittauslaitokselle, vaan valtuutus on tehtävä suomi.fi-valtuudet-palvelussa

 

Yhtiöjärjestyksen muutos ja osakeluettelon siirto


Onko vanha yhtiöjärjestystä pakko päivittää, jos kaikki osakeryhmätiedot ovat ajan tasalla? 

Osakeluettelon siirron takia yhtiöjärjestystä ei tarvitse muuttaa, jos yhtiöjärjestys on ajantasainen.

Tuleeko yhtiöjärjestyksen olla päivitetty kaikilta osin? Eikö siirto onnistu, jos siinä on jotain vanhan lain mukaista tietoa, esim. yhtiökokouksen kutsuajoista, ulkomaalaislauseke tai muuta vastaavaa?

Yhtiöjärjestystä ei tarvitse päivittää kohtien takia, jotka ovat vanhentuneet lakimuutosten myötä. Jos yhtiöjärjestys on hyvin vanha, se kyllä kannattaa katsoa läpi, onko siellä muuta muutettavaa. Olennaista on, että yhtiöjärjestys on huoneistoselitelmän osalta oikein.

Pitääkö yhtiöjärjestys muuttaa uuteen sähköiseen muotoon ennen siirtämistä huoneistotietojärjestelmään?

Asunto-osakeyhtiön ei tarvitse muuttaa yhtiöjärjestystä sähköiseen muotoon PRH:n palvelussa, jos yhtiöjärjestys on ajantasainen.

Kumpi tehdään ensin, yhtiöjärjestyksen muutos vai osakeluettelon siirto? Aiomme  tehdä yhtiöjärjestyksen muutoksen, jossa taloyhtiön hallinnassa olevasta ns. talonmiehen asunnosta tulee osakehuoneisto.

Tee ensin yhtiöjärjestyksen muutos PRH:n muutospalvelussa sähköisesti ja odota, että muutos on rekisteröity. Sen jälkeen voit tehdä osakeluettelon siirron.

Miten toimin, jos yhtiöjärjestys ei ole ajan tasalla?

Jos yhtiöjärjestys ei ole ajan tasalla, tee yhtiöjärjestyksen muutos Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa ja keskeytä siirron tekeminen osakeluettelon siirtopalvelussa.

Yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmällä on rakentamaton rakennus/huoneisto jolle kohdistuu osakeryhmiä pitääkö nämä poistaa ennen siirtoa huoneistoselitelmältä yhtiöjärjestyksen muutoksella?

Kyllä, ennen osakeluettelon siirtoa tulisi tehdä yhtiöjärjestyksen muutos Patentti- ja rekisterihallitukselle ja poistaa yhtiöjärjestyksestä rakentamattomat rakennukset/huoneistot ja niiden osakeryhmät. Tämän jälkeen osakeluettelon siirrossa ei tarvitse niitä ilmoittaa, koska ne eivät enää sisälly ajantasaiselle yhtiöjärjestykselle. Mikäli taloyhtiö ei halua tehdä yhtiöjärjestyksen muutosta ja poistaa rakentamattomia osakeryhmiä tulee myös rakentamattomat rakennukset ja huoneistot ilmoittaa osakeluettelon siirrossa. Ilmoita tiedot siirtopalvelussa niin kuin ne on huoneistoselitelmällä merkitty.

 

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakeluettelon siirto


Miksi keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötäni ei löydy siirtopalvelusta?

Vanha keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on kaupparekisterissä yhtiömuodoltaan osakeyhtiö. Yhtiön täytyy ensiksi tehdä PRH:n muutospalvelussa oikeudellisen muodon muutos keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, ottaa yhtiöjärjestykseen määräys kuulumisesta huoneistotietojärjestelmään sekä antaa huoneistoselitelmän tiedot rakenteisessa muodossa. Vasta kun muutos on rekisteröity kaupparekisterissä, taloyhtiön tiedot löytyvät siirtopalvelusta ja voit lisätä rajoitukset ja osakkeiden omistajat. Huoneistoselitelmän tietoja ei tarvitse (eikä voi) enää muuttaa.

Onko keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön pakko siirtää osakeluettelo?

Ei ole, ellei kyse ole yhtiömuodon muutoksessa syntyneestä keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä (ks. seuraava kappale). Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi halutessaan liittyä huoneistotietojärjestelmään ja siirtää osakeluettelon. Lue lisää Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt -sivulta.

Jos keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on syntynyt yhtiömuodon muutoksessa, jossa muu yhtiö tai osuuskunta on muutettu keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, ei yhtiö voi valita kuulumisestaan huoneistotietojärjestelmään. Yhtiömuodon muutoksessa syntyneen yhtiön on siirrettävä osakeluettelo viipymättä yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen rekisteröinnin jälkeen.

 

Yhtiön perustiedot siirtopalvelussa


Jos kaikilla osakeryhmillä ei ole painettua osakekirjaa, kumman vaihtoehdon (kyllä/ei) valitsen kohdassa "Osakkeista on annettu osakekirjat / väliaikaistodistukset"?

Valitse vaihtoehto kyllä.

Miksi en pysty merkitsemään siirtopalvelussa hallituksen kokouksen päivämäärää?

Hallituksen kokouksen päivämääräkenttä aktivoituu vasta kun kaikki tiedot on merkitty tarkistetuiksi. Tarkista että jokaisessa osiossa on tiedot tarkistettu.

 

Rajoitukset siirtopalvelussa

 

Miten ulosmittaus ja turvaamistoimimerkinnät ilmoitetaan osakeluettelon siirrossa?

Ulosmittaus ja turvaamistoimenpiteet (esim. takavarikko) ilmoitetaan normaalisti osakeluettelon siirtopalvelussa. Rajoituksen voi ilmoittaa yksittäiselle osakeryhmälle kohdassa osakeryhmän rajoitukset.

Minkä takia osakeluettelotulosteella ei näy siirtosovelluksessa kirjaamani lunastus- tai vaihdannanrajoitukset?

Yhtiöjärjestyksestä johtuva lunastus- tai vaihdannanrajoitus ei näy osakeluettelotulosteella koska asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:ssä ei ole sisällytetty tätä tietoa osakeluetteloon. Lunastus- ja vaihdannanrajoitukset näkyvät kuitenkin aina osakehuoneistotulosteella jonka saa tilattua Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Miten ilmoitan oikeudenhaltijan vallintarajoituksiin, jotka perustuvat lesken hallintaoikeuteen tai käyttöoikeustestamenttiin? 

Oikeudenhaltijan tietoa ei ole vielä tällä hetkellä mahdollista ilmoittaa Osakeluettelon siirtopalvelussa. Oikeudenhaltijat tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle sähköpostitse Turvaviesti-palvelun kautta osoitteeseen [email protected] välittömästi sen jälkeen, kun osakeluettelon siirto on tehty siirtopalvelussa. Ilmoituksesta tulee ilmetä: taloyhtiön nimi ja y-tunnus, osakeryhmä, jota rajoitus koskee, rajoituksen nimi sekä oikeudenhaltijaa koskevat yksilöintitiedot (nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika, jos henkilötunnus puuttuu). 

 

Alueet ja rakennukset siirtopalvelussa


Mitkä rakennukset ilmoitetaan palvelussa? Jätekatos, autokatos, varastot?

Osakeluettelon siirtopalvelussa ilmoitetaan yhtiöjärjestyksessä olevat rakennukset, joihin kohdistuu osakeryhmiä. Jos rakennukset ovat taloyhtiön hallinnassa eikä niihin kohdistu osakeryhmiä, niitä ei ilmoiteta siirtopalvelussa.

 

Omistajien tiedot siirtopalvelussa


Jos taloyhtiöllä tai isännöitsijällä ei ole tietoa osakehuoneiston todellisesta omistajasta, mitä tietoja huoneistotietojärjestelmään viedään? 

Tässä tapauksessa isännöitsijä tai taloyhtiö vie huoneistotietojärjestelmään osakeluettelossa olevan viimeisen tiedon omistajasta. Taloyhtiön ei esimerkiksi tarvitse lähteä selvittämään epäselviä perintöoikeudellisia saantoja. Omistaja selvitetään sähköisen omistuksen rekisteröinnin yhteydessä.

Jos osakkeenomistajaa ei ole voitu merkitä osakeluetteloon (hän kyllä maksaa vastikkeet yms.), koska hän ei toimita kauppakirjaa, kenet merkitään siirrossa omistajaksi? 

Omistajaksi ilmoitetaan osakeluettelossa oleva omistaja. Kun uusi omistaja myöhemmin hakee sähköistä omistuksen rekisteröintiä, hänen on esitettävä saannostaan esim. kauppakirja osakeluetteloon merkityltä vanhalta omistajalta.

Jos osakkeenomistajaa ei ole voitu merkitä osakeluetteloon, koska hän ei ole toimittanut aikanaan varainsiirtoselvitystä, mitä nyt teen? Voinko ilmoittaa hänet omistajana siirrossa? 

Ennen osakeluettelon siirtoa taloyhtiön on selvitettävä kaikki keskeneräiset tapaukset, joissa osakkaat eivät ole esittäneet selvitystä suoritetusta varainsiirtoverosta. Lisätietoa aiheesta löytyy Verohallinnon sivuilta. Jos varainsiirtovero on vanhentunut, voit ilmoittaa omistajan osakeluettelon siirrossa.

Jos varainsiirtovero ei ole vanhentunut eikä omistajalta saada selvitystä varainsiirtoveron suorittamisesta, ilmoita siirrossa osakeluetteloon merkitty (aiempi) omistaja.

Jos taloyhtiö tai isännöitsijä tietää, että osakehuoneistolla on jo uusi omistaja, joka ei kuitenkaan ole vielä osakeluettelossa, kenet ilmoitetaan omistajaksi osakeluettelon siirrossa?

Omistajaksi ilmoitetaan osakeluettelossa oleva omistaja. Kun uusi omistaja myöhemmin hakee sähköistä omistuksen rekisteröintiä, hänen on esitettävä saannostaan esim. kauppakirja osakeluetteloon merkityltä vanhalta omistajalta.

Jos kuolinpesät eivät ole toimittaneet esim. perukirjaa tai vastaavia asiakirjoja, tuleeko isännöitsijätoimiston sitä vaatia, jotta osakeluettelon mukainen siirto voidaan toteuttaa?

Ei tarvitse. Jos omistaja on kuollut, ilmoitetaan osakeluettelon siirtopalvelussa vainajan nimi ja syntymäaika. Etunimen perään kirjoitetaan "kuolinpesä". Tietoja ei löydy väestötietojärjestelmästä, koska kyseessä on kuolinpesä, mutta kuolinpesän osoitteen voi lisätä palvelussa manuaalisesti. Lisätietoja kuolinpesän ilmoittamisesta voitte lukea siirtopalvelun käyttöohjeesta.

Miten tulee toimia, jos osakeluettelossa ei ole osakkaan syntymäaikaa?

Selvitä syntymäaika ennen osakeluettelon siirtoa. Tieto on ollut pakollinen osakeluettelossa jo ennen huoneistotietojärjestelmää.

Voiko osakeluettelon siirtopalvelussa osakkeenomistajaksi merkitä yksityistä elinkeinonharjoittajaa eli toiminimeä?

Ei voi. Toiminimi ei ole itsenäinen oikeushenkilö, joten yksityisen elinkeinonharjoittajan on tehtävä kaikki sitoumukset ja solmittava sopimukset omalla nimellään. Osakkeenomistajaksi merkitään siis toiminimen "haltija" henkilökohtaisesti.

Osakeluetteloluonnoksella näkyy vain osalla osakkaista osakeluetteloon merkitsemispäivämäärä, miksi ja mistä voin lisätä/ muokata merkitsemispäivämäärää?

Siirtopalvelun luomisen yhteydessä pohjatietoja on kerätty palveluun eri viranomaislähteistä. Verottajalta on mahdollisesti saatu osalle osakkeenomistajista osakeluetteloon merkitsemispäivämäärä pohjatietoihin. Merkitsemispäivämäärää ei kuitenkaan voi siirtopalvelun käyttöliittymässä mitenkään lisätä tai muokata eikä se näy muualla kuin osakeluettelossa. Pohja-aineistossa olevat merkitsemispäivämäärät korvataan aina siirron yhteydessä siirron päivämäärällä eli kaikille osakkeenomistajille tulee osakeluetteloon merkitsemispäivämääräksi päivämäärä, jolloin osakeluettelo on siirretty. 

Miksi osakeluettelon siirrossa ei ilmoiteta oikeita alkuperäisiä osakeluetteloon merkitsemispäivämääriä vaan kaikille merkitsemispäivämääräksi tulee osakeluettelon siirron päivämäärä? Voiko oikean merkitsemispäivämäärän puuttuminen vaikuttaa esimerkiksi luovutusvoittoveroon?

Voimaanpanolain mukaan osakeluettelon merkitsemispäivämäärä ei kuulu osakeluettelossa siirrettäviin tietoihin. Ratkaisevaa luovutusvoittoveron kannalta on, milloin luovutuskirjan mukaan omistus siirtyy, ei osakeluetteloon merkitsemispäivä.
Alkuperäinen osakeluettelon merkitsemispäivämäärä taloyhtiön tulee säilyttää 10 vuotta osakeluettelon siirrosta.
 

Siirron jälkeen


Saanko tiedon sähköpostiini osakeluettelon siirron onnistumisesta?

Osakeluettelon siirrosta ei lähetetä erillistä viestiä sähköpostiin. Tieto siirron onnistumisesta näkyy siirtopalvelussa.

Milloin huoneiston omistajan on haettava sähköistä omistuksen rekisteröintiä?

Omistuksen rekisteröintiä on haettava kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Pakollista omistuksen rekisteröinti on silloin, kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen.

Tein virheen tallentaessani tietoja osakeluettelon siirtopalvelussa ja siirsin jo yhtiön osakeluettelon, miten saan tiedot korjattua?

Osakeluettelon siirrossa tapahtunut virhe voidaan korjata Maanmittauslaitoksella. Ota yhteyttä osakeluettelon siirron tukeen: https://osakehuoneistorekisteri.fi/apua-osakeluettelon-siirtoon

Onko osakeluettelon siirrossa tapahtuneen virheen korjaaminen maksullista?

Osakeluettelon siirrossa tapahtuneen virheen korjaaminen on maksullista 1.1.2024 alkaen. Korjauksen hinta on 110 €/h käytetyn työajan mukaan.