Näin haet rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään

Tämä on väliaikainen toimintatapa pankeille ennen sähköisten hakemusten käyttöönottoa. Jos tässä ohjeessa kerrottua sähköistä toimintatapaa ei voida käyttää, toimitaan kuten ennenkin.

Huoneistotietojärjestelmän manuaaliset omistuksen ja panttauksen rekisteröintihakemukset sekä omistajan suostumus muuttuvat sähköisiksi vuoden 2024 aikana.


Muista nämä asiat, kun haet rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään

 • Tarkista sähköisesti palveluntarjoajasi kautta:
  • kuuluuko taloyhtiö huoneistotietojärjestelmään
  • perustuuko osakkeiden omistusoikeus paperisen osakekirjan hallintaan vai sähköiseen omistajamerkintään

Siirry kohtaan:


Paperinen osakekirja ja omistuksen rekisteröinti

 1. Pankki täyttää hakemuksen osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi. Lomake suomi.fi:ssä. Pankin ei tarvitse allekirjoittaa hakemusta.
 2. Hakija allekirjoittaa Maanmittauslaitoksen valtakirjan, jossa antaa valtuutuksen pankille. Valtakirja allekirjoitetaan sähköisesti pankin sähköisessä allekirjoituspalvelussa.
 3. Pankki toimittaa hakemuksen, täytetyn valtakirjan ja paperisen osakekirjan Maanmittauslaitokselle. Katso Maanmittauslaitoksen sivuilta hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet. 
 4. Huolehdi, että asiakas tekee varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa ja maksaa tarvittaessa varainsiirtoveron. Lisätietoa varainsiirtoveron maksamisesta Veron sivuilta.

Sähköinen omistajamerkintä ja omistuksen rekisteröinti

 1. Pankki täyttää hakemuksen osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi. Lomake suomi.fi:ssä. Pankin ei tarvitse allekirjoittaa hakemusta.
 2. Hakija allekirjoittaa Maanmittauslaitoksen valtakirjan, jossa antaa valtuutuksen pankille. Valtakirja allekirjoitetaan sähköisesti pankin sähköisessä allekirjoituspalvelussa.
 3. Myyjä antaa suostumuksen omistusoikeuden rekisteröimiselle erillisellä suostumuslomakkeella. Suostumuslomake allekirjoitetaan sähköisesti pankin sähköisessä allekirjoituspalvelussa.
 4. Pankki toimittaa hakemuksen, täytetyn valtakirjan ja suostumuksen Maanmittauslaitokselle. Katso Maanmittauslaitoksen sivuilta hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet. 
 5. Huolehdi, että asiakas tekee varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa ja maksaa tarvittaessa varainsiirtoveron. Lisätietoa varainsiirtoveron maksamisesta Veron sivuilta.

Panttauksen rekisteröinti

 1. Tarkista, että huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä tai että omistuksen rekisteröintiä haetaan yhtä aikaa panttauksen rekisteröinnin kanssa.
 2. Pankki täyttää hakemuksen osakehuoneiston panttauksen rekisteröimiseksi. Lomake suomi.fi:ssä. Pankin ei tarvitse allekirjoittaa hakemusta.
 3. Hakija allekirjoittaa Maanmittauslaitoksen valtakirjan, jossa antaa valtuutuksen pankille. Valtakirja allekirjoitetaan pankin sähköisessä allekirjoituspalvelussa.
 4. Pankki toimittaa hakemuksen ja täytetyn valtakirjan Maanmittauslaitokselle. Katso Maanmittauslaitoksen sivuilta hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet. 

Hakemuksen käsittely Maanmittauslaitoksella

Hakemuksen saapumisen jälkeen asia käsitellään ja tarvittaessa pyydetään asiamiestä täydentämään hakemusta. 

 • Täydennyspyynnössä olevaa aikataulua on tärkeä noudattaa, jotta asiakkaan asia saadaan ratkaistua viivytyksettä. Jos pankki ei reagoi ensimmäiseen täydennyspyyntöön, Maanmittauslaitos lähettää uhallisen täydennyspyynnön. Jos uhalliseen täydennyspyyntöön ei reagoida annetussa määräajassa, Maanmittauslaitos voi jättää asian tutkimatta ja sen vireilläolo päättyy.
 • Maanmittauslaitos kuulee tarvittaessa suostumuksen antajaa. Lisätietoa suostumuksista 

Maanmittauslaitos laskuttaa yhteyshenkilöä hakemuksen mukaisesti. 

 • Lasku toimitetaan vain hakijalle tai tämän valtuuttamalle pankille.

Omistuksen rekisteröinti -hakemuksen ratkaisemisen jälkeen Maanmittauslaitos ilmoittaa ratkaisusta asiamiehenä toimivalle pankille sekä taloyhtiölle. Omistajalle ei lähetetä ilmoitusta.

 • Ehdollisesta omistuksen rekisteröinnistä ilmoitetaan vain pankille ja rekisteröinnistä laskutetaan tässä vaiheessa. Lopullisesta omistuksen rekisteröinnistä ilmoitetaan taloyhtiölle ja pankille. 
 • Kun kyseessä on saanto, Maanmittauslaitos merkitsee omistajan osakeluetteloon, kun tieto varainsiirtoveron suorittamisesta saapuu Verohallinnolta. Maanmittauslaitos ei ilmoita pankille erikseen omistajan merkitsemisestä osakeluetteloon. 

Panttauksen rekisteröinti -hakemuksen ratkaisemisen jälkeen Maanmittauslaitos ilmoittaa ratkaisusta asiamiehenä toimivalle pankille. Omistajalle ei lähetetä ilmoitusta.

 • Jos saanto on ehdollinen, panttausta koskeva hakemus jätetään lepäämään siihen saakka, kunnes omistajan saanto rekisteröidään lopullisena. Panttauksen rekisteröintihakemuksen lepäämiselle ei ole määräaikaa.

Valtakirjat ja valtakirjojen täyttöohje