Ohje: näin haet rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään

 

Huoneistotietojärjestelmän manuaaliset omistuksen ja panttauksen rekisteröintihakemukset sekä omistajan suostumus muuttuvat sähköisiksi arviolta loppuvuonna 2023.  

Ennen sähköisten hakemusten käyttöönottoa toimitaan tässä ohjeessa esitetyllä tavalla. 


Muista nämä asiat, kun haet rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään
 

 • Tarkista sähköisesti palveluntarjoajasi kautta:
  • kuuluuko taloyhtiö huoneistotietojärjestelmään
  • perustuuko osakkeiden omistusoikeus paperisen osakekirjan hallintaan vai sähköiseen omistajamerkintään
 • Pankki asiamiehenä allekirjoittaa hakemukset.

Siirry kohtaan:Paperinen osakekirja ja omistuksen rekisteröinti

 

1. Täytä hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi. Lomake suomi.fi:ssä.

2. Toimita hakemus, mahdolliset liitteet ja paperinen osakekirja Maanmittauslaitokselle. 

Jos toimitat paperisen osakekirjan hakemuksen lähettämisen jälkeen, ilmoita saatteessa selkeästi asianumero, jos se on tiedossa, ja että osakekirja liittyy jo aiemmin toimitettuun hakemukseen. Älä liitä hakemuskopiota osakekirjan mukaan.

3. Kun kyseessä on saanto, huolehdi että asiakas tekee varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa ja maksaa varainsiirtoveron.

Lisätietoa varainsiirtoveron maksamisesta Veron sivuilta. Sähköinen omistajamerkintä ja omistuksen rekisteröinti

 

1. Täytä hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi Lomake suomi.fi:ssä

 • Erityisen tärkeää on luovuttajan suostumus omistusoikeuden rekisteröintiin uudelle omistajalle ja tieto siitä, onko suostumus ehdollinen vai lopullinen. Luovuttajan suostumus voidaan osoittaa seuraavilla tavoilla:
  • allekirjoittamalla hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi
  • toimittamalla saantokirjan kopio (esim. kauppakirja)
  • antamalla erillinen suostumus
 • Ilmoita hakemuksella aina luovuttajan yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) suostumuksen varmistamiseksi. Maanmittauslaitos käyttää väliaikaista toimintamallia, jossa luovuttajaa ei välttämättä kuulla, kun asiamiehenä on pankki.

2. Toimita hakemus ja mahdolliset liitteet Maanmittauslaitokselle. 

 • Jos toimitat liitteitä hakemuksen lähettämisen jälkeen, ilmoita saatteessa selkeästi asianumero tai taloyhtiön nimi ja huoneiston yksilöintitiedot ja että liitteet liittyvät jo aiemmin toimitettuun hakemukseen. Älä liitä hakemuskopiota liitteiden mukaan. 


3. Kun kyseessä on saanto, huolehdi että asiakas tekee varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa ja maksaa varainsiirtoveron. Lisätietoa varainsiirtoveron maksamisesta Veron sivuilta.  
 Panttauksen rekisteröinti

 

1. Tarkista, että huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä tai että omistusoikeuden rekisteröintiä haetaan yhtä aikaa panttauksen rekisteröinnin kanssa.

2. Täytä hakemus osakehuoneiston panttauksen rekisteröimiseksi

3. Toimita hakemus ja mahdolliset liitteet Maanmittauslaitokselle. 

 • Jos toimitat liitteitä hakemuksen lähettämisen jälkeen, ilmoita saatteessa selkeästi asianumero tai taloyhtiön nimi ja huoneiston yksilöintitiedot ja että liitteet liittyvät jo aiemmin toimitettuun hakemukseen. Älä liitä hakemuskopiota liitteiden mukaan. 


Hakemuksen käsittely Maanmittauslaitoksella

 

Hakemuksen saapumisen jälkeen asia käsitellään ja tarvittaessa pyydetään asiamiestä täydentämään hakemusta. 

 • Täydennyspyynnössä olevaa aikataulua on tärkeä noudattaa, jotta asiakkaan asia saadaan ratkaistua viivytyksettä. Jos pankki ei reagoi ensimmäiseen täydennyspyyntöön, Maanmittauslaitos lähettää uhallisen täydennyspyynnön. Jos uhalliseen täydennyspyyntöön ei reagoida annetussa määräajassa, Maanmittauslaitos voi jättää asian tutkimatta ja sen vireilläolo päättyy.
 • Maanmittauslaitos kuulee tarvittaessa suostumuksen antajaa. Lisätietoa suostumuksista 

Maanmittauslaitos laskuttaa yhteyshenkilöä hakemuksen mukaisesti. 

 • Lasku toimitetaan vain hakijalle tai tämän valtuuttamalle pankille.

Omistuksen rekisteröinti -hakemuksen ratkaisemisen jälkeen Maanmittauslaitos ilmoittaa ratkaisusta asiamiehenä toimivalle pankille sekä taloyhtiölle. Omistajalle ei lähetetä ilmoitusta.

 • Ehdollisesta omistuksen rekisteröinnistä ilmoitetaan vain pankille ja rekisteröinnistä laskutetaan tässä vaiheessa. Lopullisesta omistuksen rekisteröinnistä ilmoitetaan taloyhtiölle ja pankille. 
 • Kun kyseessä on saanto, Maanmittauslaitos merkitsee omistajan osakeluetteloon, kun tieto varainsiirtoveron suorittamisesta saapuu Verohallinnolta. Maanmittauslaitos ei ilmoita pankille erikseen omistajan merkitsemisestä osakeluetteloon. 

Panttauksen rekisteröinti -hakemuksen ratkaisemisen jälkeen Maanmittauslaitos ilmoittaa ratkaisusta asiamiehenä toimivalle pankille. Omistajalle ei lähetetä ilmoitusta.

 • Jos saanto on ehdollinen, panttausta koskeva hakemus jätetään lepäämään siihen saakka, kunnes omistajan saanto rekisteröidään lopullisena. Panttauksen rekisteröintihakemuksen lepäämiselle ei ole määräaikaa.

 

Valtakirjat ja valtakirjojen täyttöohje