Yleistä osakeluettelon siirrosta

Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön Maanmittauslaitoksen ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä, jonne kerätään tiedot taloyhtiöistä, yhtiöissä olevista huoneistoista sekä huoneistojen omistuksista ja panttauksista. 

Tietojen siirtäminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin taloyhtiöt siirtävät osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään. Sen jälkeen osakehuoneistoille voidaan tehdä sähköisiä omistuksen ja panttauksen rekisteröintejä.

Vaihe 1: Taloyhtiö siirtyy huoneistotietojärjestelmään

Uusien eli 1.1.2019 tai sen jälkeen perustettujen asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tiedot huoneistoineen ja perustajaosakkaineen saadaan automaattisesti Patentti- ja rekisterihallitukselta Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään kaupparekisteriin rekisteröinnin yhteydessä.

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden huoneisto- ja omistajatiedot (osakeluettelotiedot) saatiin taloyhtiöiltä, joiden oli siirrettävä tiedot huoneistotietojärjestelmään 31.12.2023 mennessä. Osakeluettelon siirrosta ei peritty maksua, kun se tehtiin määräajassa. 1.1.2024 alkaen osakeluettelon siirto muuttuu maksulliseksi https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/muutoksia-maanmittauslaitoksen-hintoihin-112024-alkaen

Vaihe 2: Omistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä

Vanhan taloyhtiön siirryttyä huoneistotietojärjestelmään on jokaisen osakehuoneiston omistajan vielä erikseen haettava osakekirjansa mitätöintiä ja sähköisen omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Osakkeenomistajalla on aikaa hakea omistuksen rekisteröintiä kymmenen vuoden ajan osakeluettelon siirrosta lukien. Jos huoneisto vaihtaa omistajaa, esimerkiksi myydään siirron jälkeen, uuden omistajan on kuitenkin haettava omistuksen rekisteröintiä kahdessa kuukaudessa luovutuskirjan allekirjoittamisesta tai omistusoikeuden siirtymisestä. Lue lisää Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Huoneistotietojärjestelmään kuuluvan taloyhtiön tehtävät

Taloyhtiö saa tiedon osakehuoneistojen omistajanvaihdoksista Maanmittauslaitokselta, eikä saantoasiakirjojen tutkiminen tai varainsiirtoveron valvonta enää kuulu taloyhtiölle.

Maanmittauslaitos myös ylläpitää osakkaiden yhteystietoja, jotka taloyhtiö saa maksutta Maanmittauslaitokselta.

Taloyhtiölle jää velvollisuuksia Maanmittauslaitoksen suhteen mm. lunastustilanteissa sekä yhtiöjärjestyksen muutostilanteissa.

Lue lisää osakeluettelon siirrosta.