Osakkeenomistajille

Kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, osakkeenomistajalla on 10 vuotta aikaa hakea Maanmittauslaitokselta omistamansa kohteen – esimerkiksi huoneiston tai autopaikan – rekisteröintiä eli muuttaa osakehuoneiston paperinen osakekirja sähköiseen muotoon.

Omistuksen rekisteröintiä ei voi tehdä ennen osakeluettelon siirtoa.

Taloyhtiön osakeluettelon siirron jälkeen paperista osakekirjaa ei saa hävittää. Omistuksen rekisteröinnissä paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa, ja jatkossa omistustiedot näkyvät sähköisenä huoneistotietojärjestelmässä.

Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinnistä peritään osakehuoneistokohtainen maksu.

Kokeile mml.fi:n asiointiapuria omistuksen rekisteröinnissä.

Omistuksen rekisteröinnin hakemuksen ja täyttöohjeet löydät suomi.fi-palvelusta.


Jos osakekirja on pankissa

 • Osakkeenomistajalla 10 vuotta aikaa hakea Maanmittauslaitokselta omistamansa kohteen - esimerkiksi huoneiston tai autopaikan - rekisteröintiä, kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.
 • Tarvittaessa pankin voi valtuuttaa rekisteröimään omistuksensa puolestaan.
 • Pankki voi periä rekisteröinnistä maksun.

Kaupankäyntitilanne

Kun taloyhtiö on perustettu ennen 1.1.2019

Jos taloyhtiön osakeluetteloa ei ole siirretty huoneistotietojärjestelmään:

 • Kaupat tehdään kuten aiemminkin eli paperiseen osakekirjaan tehdään siirtomerkintä ja se luovutetaan uudelle omistajalle tai hänen pankilleen. 
 • Omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään ei voi tehdä ennen kuin taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään

Jos taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään:  

 • Kaupat tehdään kuten aiemminkin eli paperiseen osakekirjaan tehdään siirtomerkintä ja se luovutetaan uudelle omistajalle tai hänen pankilleen. 
 • Ostaja hakee omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta.

Kun taloyhtiö on perustettu 1.1.2019 tai sen jälkeen

 • Taloyhtiö kuuluu heti huoneistotietojärjestelmään. 
 • Paperisia osakekirjoja ei ole vaan omistus ilmenee sähköisestä omistajamerkinnästä huoneistotietojärjestelmässä. 
 • Ostaja hakee omistuksen rekisteröintiä kaupanteon jälkeen. Ostaja tarvitsee myyjän suostumuksen omistuksen rekisteröintiin. 

Ostajille ja myyjille

Lisää tietoa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Hyödyllistä tietoa myös seuraavilta sivuilta:


Jos osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut

 • Osakkeenomistaja hakee ensin osakekirjan kuolettamista asuinpaikkansa käräjäoikeudelta.
 • Jos osakekirjan kuolettamista haetaan ennen kuin taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, on yhtiön annettava kuoletetun osakekirjan tilalle uusi osakekirja tai väliaikaistodistus. 
  • Rekisteröintihakemukseen pitää liittää mukaan uusi tai väliaikainen osakekirja ja käräjäoikeuden päätös.
 • Jos osakekirjan kuolettamista haetaan osakeluettelon siirron jälkeen, ei yhtiön tarvitse enää antaa uutta osakekirjaa kuoletetun osakekirjan tilalle. 
  • Rekisteröintihakemukseen pitää liittää mukaan käräjäoikeuden päätös.

 

Mitä kaikkea pitää rekisteröidä?

 • Esimerkiksi asuinhuoneisto, autopaikka, varasto, liikehuoneisto.
 • Omistuksen rekisteröintiä on haettava, jos kohdetta hallitaan omalla osakeryhmällä. Silloin kohteella on oma osakekirja. 
 • Omistuksen rekisteröintiä ei tarvitse hakea, jos kohde kuuluu huoneiston osakeryhmällä hallittaviin tiloihin.
 • Osakeryhmällä hallittavat kohteet näkyvät yhtiöjärjestyksessä ja osakehuoneistotulosteella.

Tutustu omistuksen rekisteröinnin ohjeisiin mml:fissä

Usein kysyttyä omistuksen rekisteröinnistä

Tutustu esitteisiin huoneiston omistajalle


Alla oleva kuva havainnollistaa, miten omistusoikeuden rekisteröinti huoneistotietojärjestelmään etenee.