Henkilötietojen käsittely

Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Tietosuojaselosteissa on kuvattu Maanmittauslaitoksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. Ne on tarkoitettu rekisteröityjen informointiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voit tutustua Maanmittauslaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskeviin selosteisiin.

Seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä, huoneistotietojärjestelmän henkilötiedot.