Tietopalvelurajapinnat

(päivitetty 29.11.2019)

HUOM! Palvelut eivät ole vielä käytössä, ja niihin saattaa tulla muutoksia. Katso tarkempi aikataulu.

Yleistä

Huoneistotietoja voi tuoda omaan tietojärjestelmään rajapintapalveluiden kautta. Rajapinnan käyttöönotto vaatii sopimuksen ja Maanmittauslaitoksen myöntämän luvan.

Toisaalta erilaisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus tarjota huoneistotietoja omien palvelujensa kautta. Tällöin myös palvelun loppukäyttäjä (esim. pankki tai kiinteistönvälittäjä) tarvitsee luvan tietojen käyttöön. 

Tietopalvelurajapinnat on jaettu tulostepalveluun ja kyselypalveluun. Tulostepalvelusta saa tulosteita pdf-formaatissa ja kyselypalvelu palauttaa vastauksen json-formaatissa. Palvelut otetaan vaiheittain käyttöön.

Alla on luettelo rajapintapalveluihin toteutettavista tuotteista. Tuotteista tullaan myöhemmin toteuttamaan erilaisia versiota henkilötietojen laajuuden mukaan.

Ajantasaiset tiedot ja tarkemmat kuvaukset voi lukea Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Huoneistotietojen tulostepalvelu

Tuotetta pyydetään palvelusta HTTPS-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Vastauksena palautetaan pdf-tuloste.

Osakeluettelo

 • yleiskuvaus: yhtiöstä tuotettava tuloste koko yhtiön osakeluettelosta
 • hakuehdot: y-tunnus
 • tietosisältö: tulosteen osioina yhtiön perustiedot ja osakeryhmittäin osakeluetteloon merkityt omistajat

Osakehuoneistotuloste

 • yleiskuvaus: osakeryhmästä tuotettava tuloste mm. vaihdantaan ja panttaukseen
 • hakuehdot: y-tunnus ja osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: tulosteen osioina yhtiön ja osakeryhmän perustiedot, osakeryhmän omistusoikeudet, osakeryhmän panttioikeudet, osakeryhmän vallintarajoitukset ja osakeryhmän muut rajoitukset

Huoneistotietojen kyselypalvelu

Tuotetta pyydetään palvelusta HTTPS-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Vastauksena palautetaan json-rakenne. 

Yhtiöiden haku hakuehdoin

 • yleiskuvaus: hakupalvelu yhtiön suppeiden perustietojen (y-tunnusten) saamiseksi
 • hakuehdot: useita hakuehtoja
 • tietosisältö: yhtiön suppeat perustiedot

Yhtiön perustiedot

 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään yhtiöstä tulosteille tulostuvat perustiedot
 • hakuehdot: y-tunnus
 • tietosisältö: yhtiön perustiedot

Osakeryhmien haku hakuehdoin

 • yleiskuvaus: hakupalvelu osakeryhmän suppeiden perustietojen (osakeryhmätunnusten) saamiseksi
 • hakuehdot: useita hakuehtoja
 • tietosisältö: osakeryhmän suppeat perustiedot

Osakeryhmän perustiedot

 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään osakeryhmästä tulosteille tulostuvat perustiedot
 • hakuehdot: y-tunnus ja osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmän perustiedot

Osakeryhmän omistusoikeudet

 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Osakehuoneistotuloste" tulostuvat osakeryhmän omistusoikeudet
 • hakuehdot: y-tunnus ja osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmälle kirjatut omistusoikeudet (kirjaamisasiat, omistusosuudet ja omistajat)

Osakeryhmän panttioikeudet

 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Osakehuoneistotuloste" tulostuvat osakeryhmän panttioikeudet
 • hakuehdot: y-tunnus ja osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmälle kirjatut panttioikeudet (kirjaamisasiat, panttaukset ja pantinsaajat)

Osakeryhmän rajoitukset

 • yleiskuvaus: tuote, jossa esitetään tulosteelle "Osakehuoneistotuloste" tulostuvat osakeryhmän vallintarajoitukset ja muut rajoitukset
 • hakuehdot: y-tunnus ja osakeryhmätunnus
 • tietosisältö: osakeryhmälle kirjatut rajoitukset (kirjaamisasiat sekä rajoitusten tiedot)

Koodistot

 • yleiskuvaus: tuote koodistoarvojen selitteiden saamiseksi
 • hakuehdot: ei hakuehtoja
 • tietosisältö: kaikkien tietopalvelukoodistojen koodiarvot ja selitteet