Överförda aktieböcker fram till den 28.2 - i Tervola och Ranua har nästan alla överföringar gjorts

Utgivningsdatum 3.1.2023 14.40 | Publicerad på svenska 9.1.2023 kl. 15.43 | Ändrad 15.3.2023 kl. 14.46
Pressmeddelande
Kuvassa rivitalo.

Alla bostadsaktiebolag ska överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Fram till den 28 januari 2023 hade 14,9 procent av husbolagen överfört sin aktiebok. Flest aktieböcker har överförts i Södra Savolax, långsammast har överföringarna framskridit i Mellersta Österbotten.

Här hittar du en månadsstatistik med en sammanställning över antalet överförda aktieböcker per landskap och kommun. Vi uppdaterar uppgifterna på denna sida i regel på den andra vardagen varje månad.

Överförda aktieböcker fram till den 1 januari 2023 (på finska) Uppdaterad 8.3, uppgifterna om Heinävesi har överförts från Södra Savolax till Norra Karelen.

Överförda aktieböcker fram till den 31 januari 2023 (på finska) Uppdaterad 8.3, uppgifterna om Heinävesi har överförts från Södra Savolax till Norra Karelen.

Överförda aktieböcker fram till den 28 februari 2023 (på finska) 

Ajankohtaista Bostadsdatasystem