Stora regionala skillnader i övergången till bostadsdatasystemet – se läget för ditt landskap

Utgivningsdatum 10.11.2022 15.22 | Publicerad på svenska 11.11.2022 kl. 12.57
Pressmeddelande

Alla bostadsaktiebolag ska överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet före utgången av 2023, men hittills är det bara omkring åtta procent av bolagen som gjort överföringen. Övergången till det nya systemet har alltså skett ganska långsamt än så länge.

Det finns avsevärda regionala skillnader i övergången till bostadsdatasystemet. För närvarande hittar vi de mest aktiva husbolagen i Södra Savolax och Södra Karelen, där antalet bolag som övergått till systemet är upp till tre gånger så stort som i Satakunta eller Mellersta Österbotten.

Du kan kolla läget för ditt landskap i november 2022 i listan nedan.
 

landskap bolag total  Överföringsprocent 
Södra Savolax 2 429 17,4
Södra Karelen 2 099 13,7
Egentliga Finland 7 184 12,5
Österbotten 2 458 11,1
Mellersta Finland 4 323 10,6
Södra Österbotten 2 980 10,3
Lappland 2 639 9,5
Nyland 31 845 9,3
Birkaland 7 555 8,1
Åland 459 7,8
Kajanaland 1 065 7,1
Norra Österbotten 5 367 6,7
Päijänne-Tavastland 3 082 6,3
Kymmenedalen 2 714 6,2
Egentliga Tavastland 3 058 6,1
Norra Karelen 2 272 6
Norra Savolax 3 680 5,3
Satakunta 3 496 4,2
Mellersta Österbotten 899 4,1

 

Hur kan övergången till bostadsdatasystemet påskyndas?

Antalet bostadsaktiebolag varierar i landskapen. Nyland har över 30 000 husbolag medan de är färre än 900 i Mellersta Österbotten. Ett mindre landskap kan alltså göra den krävda övergången inom ett par veckor om viljan finns.

- Nyckelrollen spelas av små bostadsaktiebolag, som på eget initiativ kan överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet så snart ett beslut om övergången har fattats på bolagets styrelsemöte, konstaterar Suvi Väärälä, expert vid Lantmäteriverket.

Överföringen berör sammanlagt cirka 90 000 husbolag i Finland. För närvarande har 8 000 av dem gjort den nödvändiga överföringen. Lantmäteriverket uppmuntrar nu husbolagen att övergå till bostadsdatasystemet så snart som möjligt – stöd och hjälp finns att få både per telefon och via nätet.

Om husbolaget sköter disponentskapet själv kan en företrädare för bolaget överföra aktieboken i Lantmäteriverkets aktieboksöverföringstjänst, som redan innehåller grunduppgifterna för överföringen av husbolagets aktiebok. Om bolaget har en professionell disponent sköter disponentbyrån överföringarna av aktieböcker enligt sin egen tidtabell.

Så undviker husbolaget förseningsavgift

Husbolag kan överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet utan avgift fram till utgången av 2023. Från och med 2024 kommer en avgift att tas ut för aktieboksöverföringar. Beloppet och avgiftsgrunderna är inte klara ännu.

Ordföranden för bostadsaktiebolagets (husbolagets) styrelse: Sätt upp aktieboksöverföringen på ärendelistan för husbolagets nästa styrelsemöte.

Ägaren till bostaden (bostadsaktien): Fråga en styrelsemedlem eller styrelseordföranden i ditt husbolag om när bolaget avser överföra aktieboken till bostadsdatasystemet.

I ett senare skede ska 1,5 miljoner finländare registrera sin äganderätt i bostadsdatasystemet. En enskild ägare kan inte göra något förrän husbolaget har fört över aktieboken. Aktieägarna har inte bråttom eftersom de ännu har 10 år på sig att utföra registreringen, utom i samband med bostadsköp, då den nya aktieägaren måste ansöka om registrering av äganderätten inom två månader.

Disponenten: Kontakta husbolagets styrelseordförande och föreslå att överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet tas upp på ärendelistan för bolagets nästa styrelsemöte. Fråga din systemleverantör om en mer exakt tidsplan för överföringen.

Stöd för aktieboksöverföringen

Husbolaget kan göra överföringen enkelt och gratis på osakehuoneistorekisteri.fi.

Stöd för aktieboksöverföringen kan fås per telefon på vardagar eller via en webblankett.

- Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–12 på 029 530 1144 
Webblankett

Mer information

Direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, [email protected]

Läs mer

Överför ditt husbolags aktiebok
Så här registrerar du äganderätten till din aktielägenhet
Handläggningstiderna för ansökningar vid Lantmäteriverket 

Ajankohtaista Bostadsdatasystem