Hakemuslomakkeet

Huoneistotietojärjestelmän hakemuslomakkeet on julkaistu maanmittauslaitos.fi- ja suomi.fi-sivustoilla. Lomakkeiden yhteydestä löytyy myös täyttöohjeet.

maanmittauslaitos.fi - Hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet