Hakemuslomakkeet

Hakemuslomakkeet täyttöohjeineen on julkaistu maanmittauslaitos.fi ja suomi.fi -sivustoilla.

16.5.2019: Uusina hakemuslomakkeina on julkaistu hakemus panttausmerkinnän muuttamiseksi tai poistamiseksi sekä hakemus käyttö- tai hallintaoikeuden rekisteröimiseksi tai poistamiseksi.

Lomakkeita ohjeineen on päivitetty 11.10.2019.

maanmittauslaitos.fi - Hakemuslomakkeet ja postitusosoitteet

Tällä hetkellä julkaistut hakemuslomakkeet ovat:

  • RS-rajoituksen merkitseminen
  • RS-rajoituksen poistaminen
  • Liite, luettelo osakeryhmistä (RS-ilmoituksiin)
  • Osakehuoneiston omistuksen rekisteröinti
  • Panttauksen rekisteröinti
  • Panttausmerkinnän muuttaminen tai poistaminen
  • Käyttö- tai hallintaoikeuden rekisteröiminen tai poistaminen