Tjänsten för överföring av aktiebok har varit i bruk i en månad

Utgivningsdatum 29.5.2020 15.20 | Publicerad på svenska 26.6.2020 kl. 14.30
Pressmeddelande

Lantmäteriverket öppnade en tjänst för överföring av aktiebok riktad till bostadsbolagen för cirka en månad sedan i slutet av april. Under den första månaden överförde cirka 165 bolag sina aktieböcker till bostadsdatasystemet med hjälp av tjänsten.

En av de första som överförde aktieböcker var Sirkka Heinonen från Padasjoki. Hon hörde om bostadsdatasystemet för första gången på en utbildning hos Disponentförbundetoch beslöt att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet direkt i april för några bolag som Paperikeidas Oy förvaltar:

– Saken har diskuterats i styrelsen redan före årsskiftet och vi beslöt att göra överföringarna direkt eftersom de ändå måste göras vid något tillfälle, berättar hon.

Den viktigaste orsaken till överföring av aktieboken var enligt Heinonen att ansvaret för att upprätthålla aktieboken övergår till Lantmäteriverket. På det sättet hålls uppgifterna aktuella med mindre besvär och arbetstid frigörs för andra uppgifter.

Läs hela nyheten på Lantmäteriverkets webbplats.

Ajankohtaista