Lantmäteriverket skickar anvisningar till små husbolag i ett myndighetsbrev

Utgivningsdatum 21.9.2022 14.25 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 12.14
Pressmeddelande
Kuva: Valkoinen rivitalo.
Kuva: Riku Nikkilä

Alla bostadsaktiebolag måste övergå till bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Lantmäteriverket kommer att kontakta små husbolag i september och oktober med ett myndighetsbrev där de informeras om de nödvändiga åtgärderna. Syftet är att se till att husbolag som inte använder sig av en professionell disponent också får den information och vägledning de behöver för att överföra sin aktiebok.

 

Myndighetsbrevet skickas till husbolag med upp till fyra lägenheter. Sammanlagt kommer cirka 20 000 brev att skickas ut i flera omgångar. De anländer till hemmen i slutet av september eller början av oktober.

I brevet anges följande:

  • vad övergången till bostadsdatasystemet för bostäder innebär
  • vad husbolaget måste göra före överföringen
  • hur man gör överföringen i praktiken
  • var husbolaget kan få hjälp och stöd.

Vi uppmuntrar och uppmanar små husbolag att så snart som möjligt överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet. Stöd och råd är lättillgängliga och Lantmäteriverket behandlar ärendet snabbt.

För mer information, se materialet i myndighetsbrevet:

Ajankohtaista Bostadsdatasystem