Den första kommunen helt i bostadsdatasystemet

Utgivningsdatum 11.10.2023 9.29 | Publicerad på svenska 11.10.2023 kl. 9.35
Pressmeddelande
bild: Anriika Kauppi

Mer än hälften av husbolagen i Finland har överfört sina aktieböcker till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem. Den första kommunen där alla bostadsaktiebolag är införda i bostadsdatasystemet är den lilla kommunen Karlö i Norra Österbotten med sina tre överförda bostadsaktiebolag.

På andra plats efter Karlö kommer Pyhäranta i Egentliga Finland, som också är en liten kommun. På tredje plats i den riksomfattande statistiken kommer Virmo, där 90 procent av husbolagen har överförts till bostadsdatasystemet. Virmo var länge på första plats och hör på basis av antalet husbolag till en större storleksklass. Vad gäller stora kommuner är det för närvarande Joensuu med sina över tusen husbolag som klarat sig bäst, i kommunen har 78 procent av husbolagen genomfört överföringen.

Södra Savolax har länge varit ledande bland landskapen. Där har hela 71 procent av husbolagen överfört aktieboken, medan genomsnittet för hela landet är 55 procent. Siffrorna ser också bra ut för Norra Karelen och Kajanaland 67 procent respektive 62 procent. I de stora landskapen har aktieböcker överförts i stort sett i samma takt som i hela landet: Birkaland 59 procent, Egentliga Finland 56 procent och Nyland 51 procent.

Små husbolag uppmuntras att agera

De stora husbolagens disponenter aktiverade sig till överföring i början av sommaren och antalet överföringar har ökat. För närvarande överför stora bolag sina aktieböcker betydligt snabbare än små bolag. I vårt land finns cirka 45 000 husbolag med högst 10 bostäder och 42 000 stora husbolag som oftast anlitar professionella disponenter.

 

Figuren visar antalet överföringar från små husbolag (1–10 bostäder) respektive stora husbolag (mer än 10 bostäder) under de senaste månaderna.

I små husbolag görs överföringen av aktiebok i regel av bolaget.

- De små bolag som fortfarande inte har överfört sina aktieböcker får ett brev från oss med uppmaning om att övergå till bostadsdatasystemet och råd om hur överföringen ska göras, säger Suvi Väärälä, servicechef på Lantmäteriverket. 

Lantmäteriverket erbjuder också personlig hjälp till husbolag vid evenemang som ordnas runt om i landet. Där kan företrädare för små husbolag göra överföringen. Mer information och anvisningar om deltagande i överföringskliniker finns på osakehuoneistorekisteri.fi/tapahtumat.

Ingen brådska att digitalisera aktiebrev 

Husbolagen uppmanade också sina delägare att ansöka om digitalisering av ägande, trots att tidsfristen för digitalisering av delägares aktiebrev går ut tio år efter att husbolaget har övergått till bostadsdatasystemet.  

För närvarande kostar digitaliseringen av ett aktiebrev, dvs. registreringen av ägandet av en lägenhet, 63 euro. Om bilplatsen har ett separat aktiebrev, kostar en separat registrering av bilplatsen 63 euro. 

Ajankohtaista Bostadsdatasystem