Tehtiinkö taloyhtiössäsi yhtiöjärjestyksen muutos? Lue, miten tulee toimia

31.5.2021 10.50
Tiedote

Yhtiöjärjestyksen muutokset voivat vaikuttaa huoneistotietojärjestelmässä oleviin osakeryhmiin. Muutokset edellyttävät tilanteen mukaan erilaisia toimenpiteitä esimerkiksi taloyhtiöiltä, osakkeenomistajilta ja pantinhaltijoilta, kuten pankeilta.

Olemme lisänneet verkkosivuillemme ohjeistuksia toimintaan eri tilanteissa. Tästä tiedotteesta löydät lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä.

Yleistä yhtiöjärjestyksen muutosten vaikutuksista huoneistotietojärjestelmään

Taloyhtiöissä tehdään toisinaan erilaisia yhtiöön, huoneistoihin tai tiloihin liittyviä muutoksia, jolloin myös osakeryhmät voivat muuttua: taloyhtiöön voi syntyä kokonaan uusia osakeryhmiä ja olemassa olevat osakeryhmät voivat muuttua ja lakata. Kaikilla sellaisilla yhtiöjärjestyksen muutoksilla, jotka muuttavat kaupparekisterissä voimassa olevaa osakeryhmää, on vaikutuksia myös huoneistotietojärjestelmässä jo olevaan osakeryhmään. 

Kun yhtiöjärjestystä muutettaessa osakeryhmiin tulee muutoksia, tilanne edellyttää aina osakkaan, taloyhtiön tai molempien toimenpiteitä huoneistotietojärjestelmän tietojen saamiseksi ajan tasalle. Yhtiöjärjestyksen muutoksessa syntyneille kokonaan uusille tai entisten osakeryhmien sijaan tulleille osakeryhmille on haettava omistuksen rekisteröintiä. Jos lakanneille osakeryhmille on rekisteröity huoneistotietojärjestelmässä panttauksia tai rajoituksia, tarvitaan pantinhaltijan tai rajoituksella suojatun tahon suostumus tai hakemus oikeuksien kirjaamiseksi. 

Lue lisää ja tutustu toimijakohtaisiin ohjeisiin

Lue tietopalveluasiantuntija Susanna Koivulan blogi toimintaohjeista muutostilanteissa

Tutustu esimerkkitulosteisiin

Taloyhtiön tekemä yhtiöjärjestyksen muutos voi näkyä huoneistotietojärjestelmän tulosteilla eri tavoin. Osakeluettelo on yhtiökohtainen kooste osakkeita, osakehuoneistoja ja osakkeenomistajia koskevista tiedoista. Osakehuoneistotulosteessa puolestaan kuvataan osakeryhmän perustiedot sekä rekisteriin merkityt omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot.

Esimerkkejä osakeluettelon ja osakehuoneistotulosteen näkymistä löydät Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta:

Ajankohtaista