Huoneistotietojärjestelmän aikataulu

 

HUOM! Aikataulut ovat arvioita ja niihin voi tulla muutoksia.

Vuonna 2022

 • Keskitytään omistuksen, panttauksen ja rajoitusten rekisteröinnin kehittämiseen ja sujuvoittamiseen
 • Osakeluettelon siirtopalvelun jatkuvaa pienkehittämistä

Vuonna 2023

 • Huoneistotietojärjestelmän kyselypalvelu (REST)
  • HUOM! Edellyttää toimenpiteitä myös järjestelmätoimittajilta
 • Sopimusasiakkaille hakemusrajapinnat omistuksen, panttauksen ja rajoituksen rekisteröintiin sekä RS-merkinnän tekemiseen
  • Sähköisen suostumuksen rajapintapalvelu
 • Huoneistotietojärjestelmän rekisteröinnin sekä osakeluettelon siirtopalvelun jatkuvaa pienkehittämistä

Vuodesta 2024 eteenpäin

 • Omistajan Väestötietojärjestelmästä poikkeavan osoitteen sekä sähköpostiosoitteen tallentaminen huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa.
 • Omistuksen rekisteröintihakemuksen tekeminen Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa (yksityishenkilö)
  • HUOM! Edellyttää sähköistä omistajamerkintää
 • Tulosteiden ostaminen Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta.
 • Huoneistotietojärjestelmän rekisteröintipalvelun sekä osakeluettelon siirtopalvelun jatkuvaa pienkehittämistä

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen