Överföringens följder för husbolaget

Läs mer i sidan Överföring av aktiebok.