Överföring och godkännande av aktieboken

Aktieböckerna överförs per bostadsaktiebolag och registreras i elektronisk form i bostadsdatasystemet. Bolag som bildats före 1 januari 2019 ska överföra sina aktieböcker. Ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan också överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet om de så önskar. 
  
Inför överföringen av aktieböckerna importeras till bostadsdatasystemet underlagsdata från Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen och Befolkningsregistercentralen. Om husbolaget eller disponenten använder ett fastighetsförvaltningssystem där det är möjligt att skapa en uppladdningsfil av aktieboken för överföringen till bostadsdatasystemet kan husbolaget använda dessa uppgifter som underlag. 
  
Gamla husbolag ska överföra förvaltningen av aktieböckerna till Lantmäteriverket mellan 1 maj 2019 och 31 december 2022.  Överföringen sker genom att husbolaget anmäler uppgifterna i aktieboken samt uppgifterna enligt bolagsordningen om begränsningar av inlösen och omsättning till Lantmäteriverket. Efter överföringen har husbolaget direkt tillgång till aktieboken i bostadsdatasystemet. I samtliga fall är det husbolagets styrelse som ska godkänna överföringen av aktieboken.
 
Alternativen för överföring av aktieböckerna: 
  • E-tjänst för överföring av aktieböcker (användargränssnitt oktober 2019)
  • Överföring av materialet från fastighetsförvaltningssystem till bostadsdatasystemet
  • Strukturering av bolagsordningen i Patent- och registerstyrelsens tjänst samt registrering av aktieböckerna och omsättningsbegränsningarna i bostadsdatasystemet

Vem kan göra överföringen?

Överföringen kan göras av disponenten eller husbolagets styrelseordförande.  
 

Tidsplan

Fr.o.m. maj kan gamla husbolag som grundats före 1.1.2019 börja överföra uppgifterna i sina aktieböcker till bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller.
 
Lantmäteriverket rekommenderar att husbolagen överför sina aktieböcker fr.o.m. slutet av år 2019. För mindre bolag som inte har tillgång till ett disponentsystem kommer vi att erbjuda en e-tjänst i oktober 2019.
 
Överföringen ska göras före 31 december 2022. Ingen avgift tas ut om överföringen görs inom den fastställda tidsfristen. 

Funktionerna för överföring av aktieböcker från fastighetsförvaltningssystem och integrationen av informationstjänsterna i fastighetsförvaltningssystemen torde bli klara i slutet av år 2019. 
För att bostadsdatasystemet ska kunna användas för normala disponentsuppgifter måste uppkopplingen mellan informationstjänsterna och fastighetsförvaltningssystemen vara så osynlig som möjligt för användaren. Det innebär att om husbolagets disponent använder ett fastighetsförvaltningssystem som ska integreras med informationstjänsten, är det sannolikt bäst att vänta tills att denna del av tjänsten är klar.