För bostadsköpare och -säljare

Information om bostadsdatasystemet för bostadsköpare och -säljare finns i avsnittet Bostäder och fastigheter på Lantmäteriverkets webbplats.