Gör så här

Bostadsdatasystemet berör många aktörer, från enskilda aktieägare till husbolag och finansinstitut. Hur ska de olika parterna handla nu och i fortsättningen? Vi lägger ut instruktioner här och berättar hur det nya registret kommer att påverka olika aktörer.