Överbelastningen i elektronisk registrering av aktiebostäder lättar

Utgivningsdatum 21.1.2022 11.28 | Publicerad på svenska 24.1.2022 kl. 15.17
Pressmeddelande
Vanha kerrostalo ja tie.

Lantmäteriverket har börjat åtgärda överbelastningen i den elektroniska registreringen av ägandet av aktielägenheter i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Vi har fått tillgång till mycket mera personalresurser, och processen för handläggning av ansökningar har effektiverats. Kundresponsen har varit till stor hjälp när vi har förbättrat både vår service och våra system.

Registreringen av ägandet av aktielägenheter vid Lantmäteriverket blev överbelastat år 2021. Vi har åtgärdat överbelastningen genom att bland annat effektivera handläggningsprocessen och rekrytera cirka 30 nya anställda för att sköta registrering av ägande. 

– Tillägget av personalresurser inom inskrivningen börjar synas i handläggningstiderna inom några månader. I februari–mars bör läget ha förbättrats betydligt. Ur kundernas synvinkel dröjer handläggningen fortfarande för länge, och vi beklagar den olägenhet som dröjsmålen har orsakat, säger direktör Janne Murtoniemi från Lantmäteriverket.

– Vi vill särskilt tacka alla våra intressentgrupper och samarbetspartners som har hjälpt till att förbättra vår handläggningsprocess, fortsätter Murtoniemi.

Om registreringen av ägande är brådskande, kan kunden snabba upp handläggningen av ärendet genom att kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Bostadsdatasystemet förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter

Digitaliseringen av offentliga funktioner och tjänster håller på att utvecklas kraftigt i Finland, och bostadsdatasystemet är en viktig del av denna utveckling. 

I bostadsdatasystemet samlas omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar som berör aktielägenheter, exempelvis bostäder och bilplatser. När en aktielägenhet har en elektronisk ägarantecking, ersätter denna aktiebrevet i pappersform i aktielägenhetshandeln och som säkerhet för lån.

– Insamlingen av information i systemet är ett långvarigt projekt. När uppgifterna om aktielägenheter finns i ett elektroniskt format är det möjligt att automatisera registreringsprocesserna och uppnå registrering utan dröjsmål.  

Mer information ges av direktör Janne Murtoniemi, 040 710 8862, [email protected]

Ajankohtaista Bostadsdatasystem